Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Pay Getirilerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) pay getirilerini etkileyen faktörlerin araştırılmasıdır. Çalışma, 2010:2 – 2018:6 dönemleri arasında BİST’de kayıtlı 16 GYO ile yürütülmüştür. Çalışmanın yöntemi olarak basit regresyon modeli kullanılmıştır. Kullanılan regresyon modelinde GYO pay getirileri bağımlı değişken; Borsa İstanbul 100 Endeksi (BİST 100) ve Konut Fiyat Endeksi (KFE) bağımsız değişkenler olarak tanımlanmıştır. Analiz sonucunda BİST 100 endeksinin istatistiksel bakımdan önemli tahmin gücüne sahip olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan, KFE’nin GYO pay getirileri üzerinde istatistiksel bakımdan önemli bir etkisi bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Investigating the Factors that Impact Stock Returns of the Real Estate Investments Trusts

Aim of this study is to investigate the factors that affect stock returns of Real Estate Investment Trusts (REITs) whose shares are listed in Borsa Istanbul. The sample includes 16 REITs during 2010:2 – 2018:6 period. In the regression model used in the study, the dependent variable is REITs stocks returns, Housing Price Index and Borsa Istanbul 100 Index are independent variables. The results indicate that Borsa Istanbul 100 has a significant impact on REITs Stock returns; while Housing Price Index has no significant impact on REIT Stock returns.

Kaynakça

1. Anh, P.. (2011). The Significance and Performance of South Korean REITs in a Mixed-Asset Portfolio. Journal of Real Estate Literature, 19(2): 373-390.

2. Bers, M. ve Springer, T.. (1997). Economies-of-Scale for Real Estate Investment Trusts. Journal of Real Estate, 14(3): 275-290.

3. Bodie, Z., Kane, A. ve Marcus, A.. (2014). Investment. Singapore: McGrawHill Inc. 4. Borsa İstanbul (BİST). BİST Pay Endeksleri. https://www.borsaistanbul.com/ endeksler/endeks-verileri

5. Breusch, T. ve Pagan, R.. (1979). A Simple Test For Heteroscedasticity And Random Coefficient Variation. Econometrica, (47): 1287- 1294.

6. Deran, A., Sarıay İ. ve Savaş, İ.. (2013). İMKB’ de İşlem Gören Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2): 196-202.

7. Durbin, J. ve Watson, G.. (1950). Testing For Serial Correlation in Least Squares Regression. I. Biometrika, (37): 409–428.

8. Ertek, T.. (1996). Ekonometriye Giriş. Beta Yayıncılık.

9. Finnet 2000 Resmi Sitesi. http://www.finnet2000.com/F2000Plus

10. Godfrey, G.. (1978). Testing For Multiplicative Heteroscedasticity. Journal Of Econometrics, (8): 227–236.

11. Gujarati, D.. (1976). Temel Ekonometri. Literatür Yayıncılık.

12. Han, J. ve Liang, Y.. (1995). The Historical Performance of Real Estate Investment Trusts. The Journal of Real Estate Research, 10(3): 235-262.

13. Hayta, Ö.. (2009). Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Performans Değerlendirmesi: İMKB’de Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi.

14. Hepşen, A. ve Kıyılar, M.. (2010). Performance Appraisal Of Real Investment Trust (Reits): A Practice In Istanbul Stock Exchange. İstanbul Üniveritesi İşlet- me Fakültesi İşletme İktisadı Enstitü Dergisi, 65(21): 11-23.

15. Kayalıdere, K. ve Aktaş, H.. (2012). Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında Risk-Getiri Etkileşimi ve Haftanın Günleri Etkisinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3): 321-338.

16. Najand, M., Lin, C. ve Fitzgerald, E.. (2006). The Conditional CAPM and Time Varying Risk Premium for Equity REITs. The Journal of Real Estate Portfolio Management, 12(2): 167-176.

17. Newell, G. ve Fischer, F.. (2009). The Role of Residential REITs in REIT Portfolios. The Journal of Real Estate Portfolio Management, 15(2): 129-140.

18. Olanrele, O., Said, R. ve Daud, M.. (2015). Comparison of REIT Dividend Performance in Nigeria and Malaysia. African Journal of Business Management, 9(16): 608-614.

19. Özdemir, B. ve Türker, F.. (2007). 2002-2006 Döneminde Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına Enflasyon ve Faiz Oranlarının Etkisi. http:// paribus.tr.googlepages.com/ozdemir_turker.pdf

20. Sermaye Piyasası Kurulu, (2013) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tanıtım Rehberi , http://www.spk.gov.tr/Sayfa/AltSayfa/409

21. Şahin, İ. ve Sekmen, F.. (2013). Türkiye’de Döviz Kuru Belirsizliğinin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (36): 149-156.

22. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). Reel Sektör İstatistikleri, Konut Fiyat Endeksi. http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/ main+menu/istatistikler/reel+sektor+istatistikleri/konut+fiyat+endeksi

23. Türkmen, S.. (2011). İMKB’de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Finansal Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 31(2): 273-288.

24. Yobaccio, E., Rubens, J. ve Ketcham, D.. (1995). The Inflation-Hedging Properties of Risk Assets: The Case of REITs. The Journal of Real Estate Research, 10(3): 279-296.

25. White, H..(1980). A Heteroscedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test For Heteroscedasticity. Econometrica, 48(4): 817-838.

Kaynak Göster