Türkiye Ahşap Esaslı Levha Sektör Analizi

Bu çalışmada Türkiye’de ahşap esaslı levha sektörünün 2010-2015 yılları arasındaki durumu irdelenmiştir. Bu amaçla Türkiye’de üretilen Yonga levha (sunta), orta-yüksek yoğunlukta lif levha (MDF/HDF), laminat parke, OSB, kontrplak ve diğer lif levhaların üretim miktarları, ithalat, ihracat miktarları değerlendirilmiştir. Bununla beraber ahşap levha sektörümüzün güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditler (GZFT) neler olduğu irdelenmiştir. Bu bağlamda, Türkiye ahşap esaslı levha sektöründe dünyanın 5. ve Avrupa’nın 2. en büyük üreticisidir. MDF/HDF levha üretiminde ise Avrupa’da 1. dünyada 2. sırada yer alırken, yonga levha üretiminde Avrupa da 3. dünyada 5., laminat parke üretiminde ise Avrupa’da 2. dünyada 3. sırada yer almaktadır. Ancak ahşap kaplama, kontrplak ve OSB üretim miktarlarının talepleri karşılayamadığı ve dışa bağımlılığın arttığı anlaşılmaktadır.  

Turkish Wood Based Panels Sector Analysis

In this study, the status of the wood based panel sector was examined between the years of 2010-2015 in Turkey. For this purpose, production quantities, import and export quantities of particleboard, medium-high density fiberboard (MDF / HDF), laminate parquet, oriented strand board (OSB), plywood and other fiber boards produced in Turkey were thoroughly evaluated. Moreover, the strengths and weaknesses (SWOT) of Turkey’s wood panel industry and opportunities and threats have been analyzed. Turkey is the 5th largest wood-based panel producer of the world and 2nd of Europe. While our country is in the 1st in Europe and 2nd in the world based on the production of MDF / HDF panels, it is 5th in the world and 3rd in Europe for particleboard production and 3rd in the world and 2nd in Europe for laminate parquet production. However, it is understood that the amounts of production of wood veneer, plywood and OSB can not meet the domestic demands and that the dependency on the foreign sources is increased.

Kaynakça

• Eroğlu, H ve Usta, M. 2000. Lif Levha Üretim Teknolojisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Genel Yayın No:200, Fakülte Yayın No:30, 351 s. Trabzon, Türkiye.

• FAOSTAT: (Food and Agriculture Organization of the United Nation http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO (13.01.2017)

• Gök, Ü ve Serin, Z. 2015. Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Ve Ticaret A. Ş’nin Ahşap Esaslı Levha Üretiminde Türkiye ve Dünya’daki Konumu, Selçuk-Teknik Dergisi 14 (2), 530-538

• MDF Yearbook, 2013.

• Istek, A., Aydemir, D ve Aksu, S. 2010. The Effect of Décor Paper and Resin Type on The Physical, Mechanical, and Surface Quality Properties of Particleboards Coated with Impregnated Décor Papers. Bio Resources, 5(2), 1074-1083.

• İstek, A., Muğla, K ve Yazıcı, H. 2015. Mobilya Üretiminde Kullanılan Ticari Mdf Levhaların Özellikleri. Selçuk-Teknik Dergisi, 14(2), 333-343.

• Atar, M. 2006. Melamin Reçineli Kağıtla Kaplanmış Yonga Levhanın Çeşitli Malzeme ve Tutkallarla Yüz Yüze Yapışma Direnci. Politeknik Dergisi, 9(4).

• Nemli, G. 2003. Sentetik Laminat Endüstrisi. KTÜ Orman Fakültesi Yayınları. Ders Teksirleri Serisi No: 71, Trabzon, 110 s.

• OAİB 2011. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Yonga Levha Sanayi 2011 Sektör Raporu

• OAİB 2015. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Yonga Levha Sanayi 2015 Sektör Raporu

• Özlüsoylu, İ ve İstek, A. 2015. Mobilya Üretiminde Kullanılan Panellerden Salınan Formaldehit Emisyonu ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. Selçuk-Teknik Dergisi, 14(2), 213-227.

• Pöyry, 2013. The Future of the Wood Based Panel Industry in Europe 2013 Markets, Industry Trends and Profitability – Europe 2020 http://www.poyry.com/sites/default/files/the_future_of_the_wood_based_panel_industry_in_europe_-_poyry_report_dec_2013_updtemp_v2.pdf. 07.03.2017

• Şahin, B., Uğurlu, H.A., Kaldırım, K. ve Çırak, Y. 2013. “Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sektör Raporu”, http://www.oka.org.tr/Documents/Mobılyasektorraporu.pdf, 07.02.2015.

• TOBB 2011. Türkiye Orman Ürünleri Meclisi Sektör Raporu, TOBB Yayın Sıra No: 2012/172

• Yıldırım, İ., Alevli, C ve Akyüz, K.C. 2016. Odun Esaslı Levha Sektörünün Dış Ticaret Analizi ve Tahmini. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 16 (2): 370-382.

Kaynak Göster

APA İstek, A , Özlüsoylu, İ , Kızılkaya, A . (2017). Türkiye Ahşap Esaslı Levha Sektör Analizi . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 132-138 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/27137/297231

19470 10812

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye Ahşap Esaslı Levha Sektör Analizi

Abdullah İSTEK, İsmail ÖZLÜSOYLU, Ali KIZILKAYA

Orman Köylüsü Ve Yaylacıların Sosyo Ekonomik Ve Sosyo Kültürel Yapısı İle Çatışmaların İncelenmesi (Giresun Ve Manisa Yöresi Örneği)

Ali DURKAYA, Sinan KAPTAN, Birsen DURKAYA, Gökhan ÖNAL, Samet ERDOĞMUŞ

Mikrokristalin selüloz ve odun unu ilaveli Polihidroksibütirat (PHB) kompozitlerinin solvent yöntemiyle hazırlanması ve karakterizasyonu

Şenay SABANCI, Surhay ALLAHVERDİEV, Ahmet ÇABUK, Gökhan GÜNDÜZ

Devlet Ormanlarında Verilen Maden İzin Sürecinin İncelenmesi (Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)

Ali Osman Sezer, Gökçe Gençay

test liner kağitlarinin sağlamlik özellikleri üzerine kağidin gramajinin etkisi

Sezgin GÜLSOY, Serhat ŞİMŞİR

Yüzey Tabaka Yonga Oranının Yonga Levha Özelliklerine Etkisi

Abdullah İSTEK, Coşkun KURŞUN, Deniz AYDEMİR, Süheyla Esin KÖKSAL, Orhan KELLECİ

Biyokütle Kullanımının Enerji, Çevre, Sağlık ve Ekonomi Açısından Değerlendirilmesi

Eser SÖZEN, Gökhan GÜNDÜZ, Deniz AYDEMİR, Ersin GÜNGÖR

Odun Kömürü Üretiminin Teknik, Ekonomik ve Sosyal Analizi (Malatya İli Örneği)

Gülhanım Güvenli, İsmet Daşdemir

Bitki Besin Elementleri: Kaynakları, İşlevleri, Eksik Ve Fazlalıkları

İlyas BOLAT, Ömer KARA

Kahta Devlet Orman İşletme Şefliği Potansiyel Ağaçlandırma Sahalarının Önceliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi

Fatih TONGUÇ, Ali İhsan KADIOĞULLARI, Mehmet GÜRKAYNAK