Hızla Yapılaşan Trabzon Kenti İçin Yeşil Odaklı Planlama Örneği: KTÜ Kanuni Kampüsü

Yaşadığımız çağın en önemli sorunlarından biri küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunudur. Hızla yapılaşan kentler, ısı adaları oluşturarak küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisinin artmasına sebep olmaktadır. Kentlerde doğal çevrenin desteklenmesi ve yeşil dokunun artırılması, ısı adası etkisinin giderilmesinde en önemli araçlardan biridir. Çalışmada, Türkiye’nin hızla yapılaşan kentlerinden biri olan Trabzon kentinde bu soruna nasıl çözüm üretilebileceğine dair bir araştırma yapmak hedeflenmiştir. Türkiye’nin en yeşil şehirlerinden biri olmasına karşın Trabzon kent merkezinin yeşil dokusu azdır. Bu durum tersine çevrilip yeşil odaklı bir tasarımla kent gelişebilir mi sorusuna yanıt olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü incelenmiştir. İncelemeler sonucunda şehrin gelişmesi ile kent merkezinde kalan KTÜ Kanuni Kampüsü’nün temel yerleşim kararları bakımından kentin coğrafi yapısı, topografyası ve iklimi ile son derece uyumlu tasarlandığı ve yeşil odaklı tasarıma iyi bir örnek teşkil ettiği görülmüştür.

Green-Oriented Planning Example for the Rapidly Building City of Trabzon: KTU Kanuni Campus

One of the most important problems of our era is global warming and climate change. Rapidly building cities create heat islands, causing an increase in the impact of global warming and climate change. Supporting the natural environment and increasing the green texture in the cities is one of the most important tools in preventing the heat island effect. This study aims to research how to solve this problem in the city of Trabzon which is one of Turkey's rapidly building cities. Although Trabzon is one of the greenest cities in Turkey, there is lack of green space in downtown. Karadeniz Technical University Kanuni Campus was examined in order to find the answer whether the city can develop with a green-oriented design if this situation reversed. It was seen that the KTU Kanuni Campus, remained in the city center with the development of the city, was designed in harmony with the geography, topography and climate of the city in terms of basic settlement decisions and set a good example of green-oriented design.

___

Aksoy, Y., (2014). Türkiye’de Yeşil Alanlarla İlgili Yasal Düzenlemeler, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13(26), 1-20.

Aru, A. K., (1998). Türk Kenti, Yem Yayınları, İstanbul

Bektaş, C., (2014). Türk Evi, Yem Yayınları, İstanbul

Demir, K. ve Çabuk, S., (2010). Türkiye’de Metropoliten Kentlerin Nüfus Gelişimi, Erciyes Sosyal Bilimler Dergisi, 28, 2010/1, 193-215.

Karataş, A. ve Kılıç, S., (2017). “Sürdürülebilir kentsel gelişme ve yeşil alanlar”, Siyasal: Journal of PoliticalSciences, 26(2), 53-78.

Kuban, D., (1995). Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul

Kuban, D., (2018). Türk Ahşap Konut Mimarisi 17.- 19. Yüzyıllar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul

Madge, P., (2009). Ekolojik Tasarım: Yeni Bir Eleştiri, çev. İ. R. Üstüner, Mimar.ist, 02, 50-58.

Munier, N., (2007). Handbook on Urban Sustainability, Springer, The Netherlands

Polatoğlu, M., (1971). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık, 87, 45-50.

URL-1(2020). Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye Habitat III Ulusal Raporu, Aralık 2014https://webdosya.csb.gov.tr/db/habitat/editordosya/file/HABITAT_III_ULUSAL_RAPOR_(turkce).pdf, (12.07.2020)

URL-2 (2013). Report of the World Commission on Environment and Development: OurCommonFuture, WCED, 1987, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf, (25.06.2013)

URL-3 (2020). Park Royal Singapur https://i.pinimg.com/originals/4a/ca/3e/4aca3ed63cf42d289eedb52674eaefbb.jpg, (10.08.2020)

URL-4 (2020). Düsseldorf ofis https://www.globalconstructionreview.com/news/duesseldorf-office-clad-europes-largest-green-faca/, (10.08.2020)

URL-5 (2020). https://www.archdaily.com/catalog/us/products/12673/green-facades-jakob/119662?ad_source=neufert&ad_medium=gallery&ad_name=open-gallery, (10.08.2020)

URL-6 (2020). Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Ek 2 Tablosu, Haziran 2014, https://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/icerikler/ek-2-tablo-17-mayis-20180214143000.pdf, (10.08.2020)

URL-7 (2020). Atatürk Köşkü Ormanı Değerlendirme Raporu https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/ormanmuhendisligi_0e50b.pdf, (15.07.2020)

URL-8 (2020). https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx, (19.07.2020)

URL-9 (2020). http://www.eskiturkiye.net/1977/trabzon-eski-liman, (28.07.2020)

URL-10 (2020). Trabzon’da Kuraklık Tehlikesi, https://www.kuzeyekspres.com.tr/trabzonda-kuraklik-tehlikesi-62273h.htm, (15.07.2020)

URL-11(2013). What is Sustainable Architecture, http://www.eslarp.uiuc.edu/arch/ARCH371-F99/groups/k/susarch.html, (30.05.2013)

Usta, V., (1999). Anabasis’ten Atatürk’e Seyahatnamelerde Trabzon, Serander Yayınları, Trabzon

___

APA Öztürk, E , Elmalı Şen, D . (2021). Hızla Yapılaşan Trabzon Kenti İçin Yeşil Odaklı Planlama Örneği: KTÜ Kanuni Kampüsü . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 23 (1) , 59-72 . DOI: 10.24011/barofd.800318
Bartın Orman Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1302-0943
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Bartın Üniversitesi

50.2b28.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Peyzaj Mimarlığı Uygulama Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği: Ankara Örneğinde Şantiye Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Umut GÜLER

Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalat Sektörünün Finansal Performansının Ölçek Temelinde Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançolarında Bir Araştırma

Erdinç KARADENİZ, Ömer İSKENDEROĞLU, Cemile ÖCEK

Okaliptüs, Kara Söğüt ve Doğu Kayınının Öz Odun ve Diri Odunlarının Lif Morfolojileri ve Kimyasal Bileşimleri

Sezgin Koray GÜLSOY, Hasan AKSOY, Hülya GÜL TÜRKMEN, Gülcan ÇANAKÇI

Doğu Gürgeni (Carpinus Orientalis Mill.) Fidanlarında Farklı Önişlem ve Yükseltiye Bağlı Olarak Klorofil İçeriğinin Değişimi

Fahrettin ATAR, Deniz GÜNEY

Kalkınma Odaklı Mekânsal Tasarım ve Uygulama Girişimlerinin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi: Sakin Şehir Uzundere Örneğinde Bir Çalışma

Mustafa ÖZGERİŞ, Faris KARAHAN

Etkili Mikroorganizmaların Tüplü Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Fidanlarının Morfolojik Özelliklerine Etkisi

Sezgin AYAN, Ebru ÇALIŞKAN, Halil Barış ÖZEL, Esra Nurten YER ÇELİK, Orhan GÜLSEVEN, Ergin YILMAZ

Isıl İşlem Görmüş Ağaç Malzemelerin Yanma Özelliklerinin Belirlenmesi

Cemal ÖZCAN, Gökhan GÜNDÜZ

Farklı Arazi Kullanımının Toprağın Bazı Mikrobiyal Oranları Üzerine Etkisi

İlyas BOLAT, Ömer KARA

Burdur Kenti Parklarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Cengiz YÜCEDAĞ, Latif Gürkan KAYA, Mazlum EROL

Orman Fonksiyon Önceliklerinin Belirlenmesi: Çelikhan Plan Ünitesi Örneği

Nuri BOZALİ