DERE YATAĞI ISLAH PROJELERİNDE KANAL ENKESİTLERİNİN AUTOCAD CİVİL 3D İLE OLUŞTURULMASI

Teknolojinin ilerlemesine paralel olarak, dere ıslah ve kontrol projelerinin hazırlanmasında yararlanılan bilgisayar yazılımları da gelişmiştir. Çalışmada, 2 boyutlu ve 3 boyutlu veri kullanımına imkân sağlamayan, 3 boyutlu veri entegrasyonuna ve türetilmesine uygun, dinamik CAD tabanlı çalışan bir program olan AutoCAD Civil 3D yazılımı kullanılmıştır. Çalışma alanı olarak İstanbul ili Silivri ilçesindeki 2,8 km uzunluğundaki Kavak deresi seçilmiş ve İSKİ tarafından hazırlanan dere yatağı ıslah projesi temel alınmıştır. Kavak deresi ıslah projesinde belirtilen mevcut enkesit tipleri artırılarak, farklı seksiyonlardaki eş zamanlı en kesit çizimleri denenmiştir. Enkesit şablonlarının oluşturulmasında AutoCAD Civil 3D’nin enkesit koşullu tip enkesit modelinden faydalanılmıştır. Koşullu tip enkesitlerle, kazı dolgu hacimlerini hesaplanmıştır. AutoCAD Civil 3D’nin dere yatağı ıslah projelerinde etkin bir şekilde kullanıldığı görülmüştür.

CREATING STREAM CROSS SECTIONS BY AUTOCAD CIVIL 3D IN STREAM RESTORATION PROJECTS

Kaynakça

Anonim, 2012. NETPRO 6.0 Uygulama Kılavuzu-I, Ankara.

Brunner, G.W., 2008. Hecras River Analysis System Hydraulic Reference Manual, U.S.Army Corps Of

Engineers, Institute for Water Resources, Hydrologic Engineering center. Dinçsoy, Y., 2008. Islah Sekisi ve Tersip Bentleri, DSİ, Ankara.

Görcelioğlu, E., 2003. Sel ve Çığ Kontrolu, İ.Ü.Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü.Yayın No:4415, Orman

Fakültesi Yayın No: 473, ISBN:975-404-688-3, İstanbul. Graham R., and Holland L., 2011. Mastering Autocad Civil 3D 2012, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana.

Wedding J., Mceachron S., 2009. Mastering Autocad Civil 3d 2010, Wiley Publications, Indianapolis, Indiana.

Kaynak Göster

APA Akgül, M , Esin, A . (2012). DERE YATAĞI ISLAH PROJELERİNDE KANAL ENKESİTLERİNİN AUTOCAD CİVİL 3D İLE OLUŞTURULMASI . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 14 (21) , 74-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/3392/46734