Yürürlükteki hukukumuza ve Türk ticaret kanunu tasarısı'na göre anonim ortaklık genel kurul toplantılarına katılmak zorunda olanlar

Anonim ortaklık genel kuruluna katılma, pay sahipleri bakımından bir yükümlülük değildir. Buna karşılık Türk Ticaret Kanunu denetçiler ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin, Komiserler Yönetmeliği -tartışmalı bir biçimde- en az bir yönetim kurulu üyesinin; Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ise, Bakanlık temsilcisi ile denetçilere ek olarak en az bir yönetim kurulu üyesi ile murahhas üyelerin ve kendilerini ilgilendiren konularda işlem denetçisinin genel kurul toplantısında hazır bulunmasını öngörmektedir.

It is not an obligation for a shareholder to participate in the shareholders' meeting of a corporation. However, Turkish Commercial Code orders both auditors and the commissary of the Ministry of Industry and Trade to participate in the shareholders' meeting. Besides, the "Regulation of Commissaries" orders -in a disputable way- at least one member of the board of directors to attend to the meeting. On the other hand, Draft Turkish Commercial Code brings another provision which requires the represantative of the Ministry, at least one board member, executive directors and independent auditors (only in topics which they deal with) to participate in the shareholders' meeting.

Kaynak Göster