YABANCI PARA ÜZERİNDEN SÖZLEŞME AKDETME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN 12 EYLÜL 2018 TARİHLİ CUMHURBAŞKANI KARARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

12.9.2018 tarih ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılacak bazı sözleşmelerde sözleşme bedelinin yabancı para üzerinden veya yabancı paraya endeksli olarak belirlenmesi yasaklanmış, ayrıca daha önce yapılan aynı nitelikteki sözleşmelerde yer alan bu tür kayıtların da verilen süre içinde Türk parasına çevrilmesi öngörülmüştür. Çalışmada anılan Karar’ın kapsamı ile uygulanma koşulları ve Karar’a uyulmamasının sonuçları irdelenmeye gayret edilmiştir.

Parties to certain contracts, resident in Turkey, have been forbidden to determine the contract price on the basis of or indexed to foreign currency, and are required to renew such contractual clauses into Turkish currency within the given term, by the Decree no. 85 of the President of the Republic, dated 12.9.2018. In this study, the scope, implementation conditions and the legal consequences of non-compliance to the Decree are tried to be examined.

Kaynak Göster