REKABET HUKUKUNDA BİLGİ EDİNME HAKKI VE DOSYAYA ERİŞİM: AVRUPA GENEL MAHKEMESİ'NİN 2014 MASTERCARD KARARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRMELER

Avrupa Genel Mahkemesi'nin Üçüncü Dairesi, 9 Eylül 2014 tarihli MasterCard kararı ile idari belgelere kamunun erişimin özünün, erişim talebinin reddine ilişkin istisnalarda ve usulde aranması gerektiğini vurgulamıştır. Avrupa Genel Mahkemesi'ne göre, temel ilke, idari belgelere kamunun en geniş erişiminin sağlanmasıdır. İdarenin yükümlülüğü yalnız söz konusu hakkın istisnalarını dar yorumlamak değil, aynı zamanda talebi reddeden kararını gerekçelendirmektir. Bu makale, idari belgelere erişim hakkına ilişkin Avrupa Birliği'ndeki uygulama, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ulusal uygulamalardan yola çıkarak Türkiye'deki mevzuat ve uygulamayı incelemektedir. Kanaatimizce Türkiye'de idari belgelere kamunun erişimi hakkına ilişkin mevzuat, diğer hukuk düzenlerindeki uygulamalarla uyumludur, ancak özellikle gerekçeli kararlar bakımından uygulamada halen gelişmeye açık hususlar bulunmaktadır.

With its MasterCard decision on 9 September 2014, the Third Chamber of the General Court has emphasized that the essence of public access to administrative documents is traced at the application of exceptions and the procedure of refusal of such request. According to the General Court, the administration has to provide widest access possible to the administrative documents. The administration not only has to interpret and apply the exceptions strictly, but also has to provide reasons in case of refusal.This article explores the Turkish legislation and practice on the right of access to administrative documents by drawing upon the European Union practice and the national practices in Canada, France, Germany, Japan, United Kingdom and United States of America. It is argued that although the legislation in Turkey concerning the right of public access to administrative documents is compatible with its counterparts in other legal systems, there is still room for improvement in practice, particularly in terms of reasoned decisions.

Kaynakça

Akıllıoğlu, T.: Yönetimde Açıklık, Gizlilik ve Bilgi Alma Hakkı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1991, Cilt 46, Sayı 3, s. l.

Article 19: The Public's Right to Know: Principles on Freedom of Information Legislation, International Standards Series, Haziran 1999, http://WWW. article .org/data/file s/pdfs/standards/righttoknow.pdf, (son erisim: 7.12.2014), s. 2.

Bazzucchi, L./Condorelli, D./Lo Passo, F.: Assessment of the European Commission's Preliminary Findings on Merchants' Costs of Cash and Cards, Report prepared for MasterCard, Nisan 2014, http://newsr00m.mastercard. com/wp--content/uploads/20 l4/06/Report-Assessment-of--the-EuropeanCommission--13_05_20141.pdf (son erişim: 7.12.2014).

Carter, M./Bouris, M.: Freedom of Information Act 2000, Balancing the Public Interest, The Constitution Unit School of Public Policy UCL (University College London), Mayıs 2006.

Clarenc, C./Christol, R.: Les pieces du dossier de l'autorite' de la concurrence [peuvent, sous certaines conditions, étre obtenues par les demandeurs une action en reparation], Flash, Eylül 2012.

De Stefano, G.: Access of Damage Claimants to Evidence Arising out of EU Cartel Investigations: Fast-evolving Scenario, Global Competition Litigation Review, 2012, Issue 3, s. 95.

Dutilh, N.: The next step in the Pfleiderer--case: German court rules on access to leniency document, Competition Law Newsletter 2012, No. 1, http:// www.newsletter-nautadutilh.com/NL/xzine/competition/competition_law_ newsletter_2012.html?cid=4&xzine_id=4763 (son erişim: 7.12.2014).

Eken, M.: Kamu Yönetiminde Gizlilik Geleneği ve Açıklık Ihtiyacı, Amme Idaresi Dergisi, Haziran 1994, Cilt 27, Sayı 2, s. 25.

Evrard, S. J./Lin. J. C./L0ngstaff. D./Miyakawa, H./Taylor, N./Wang P./Watanabe, S./Zhang, Y.: Amendments to the Antimonopoly Law of Japan, Mondaq Nisan 2014, http://Www.m0ndaq.c0m/X/308704/Antitrust+C0mpetiti0n/Am endments+t0+the+Antim0n0p01y+Law+0f+Japan (son erişim: 7. 12.2014).

Gonzalez de Zarate Caton, P.: Disclosure of Leniency Materials: Bridge Between Public and Private Enforcement of Antitrust Law, 2013, s.12.

Gürkaynak, G.: KamusalAlanda Seffafllk, T24, 24.6.2014, http://t24.com.tr/yazarlar/ gonenc-gurkaynak/kamusal-alanda--seffaflik,9589 (son erişim 7.12.2014).

Hempel, R.: Access to DG Competition's Files: An Analysis of Recent EU Court Case Law, Global Competition Litigation Review, 2012, s. 50.

Kanda, T.: Outline of 2013 Amendment to the Act of Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade", Yuasa and Hara Business Law News, Eylül 2014, vol. 14.

Kaya, C.: İdare Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı, Ankara, 2005.

Konno, Y.: Amendments of the Japanese Antimonopoly Act, IFLR 2013, http://www. iür.com/Article/3248042/Amendment--of--the--Japanese--Antimonopoly--Act. html (son erişim: 7.12.2014).

Krzemien, M.: The right of access to documents in the European Union recent development in case--law, (Towards European Constitutionalism seminer için hazırlık makalesi), University of Warsaw Hukuk ve İşletme Fakültesi İnsan Hakları Merkezi, 2012, http://en.zpc.wpia.uw.edu.pl/european-- constitutionalism/european-constitutionalism2012/ (son erişim: 7.12.2014).

Lenaerts, K.: Some Thoughts on Evidence and Procedure in European Community Competition Law, Fordham International Law Journal 2006, vol. 30, Issue 5, Article 6, http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=2074&context=ilj (son erişim 7.12.2014).

OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition Committee: Procedural Fairness: Competition Authorities, Courts and Recent Developments 2011: Institutional And Procedural Aspects Of The Relationship Between Competition Authorities and Courts, and Update on Developments in Procedural Fairness and Transparency, Policy Roundtables DAF/COMP(2011)122, Temmuz 2012, sf 50.

Repeta L./Schultz, D. M.: Japanese Government Information: New Rules for Access, The 2001 Information Disclosure Law, and Comparison with the U.S. FOIA, Mayıs 2002, http://www2.gwu.edu/anarchiv/nsa/foia/japanfoia.html (son erişim: 7.12.2014).

Sezer, Y./Kargın N.: Kamu Yönetiminin Modemleşmesinde Seffaflasma Sorunu, Türk Idare Dergisi, Eylül 2002, Yıl: 74, Sayı: 436, s. 209.

Saraç, T.: AB, ABD ve Türk Hukukunda Rekabet Ihlaline Dayanan Tazminat Davalarında Pişmanlık Belgelerine Erişim Soıunu, Rekabet Dergisi, Ekim 2013, Cilt 14, Sayı 4, s. 65.

Tromp, S. L.: Fallen Behind: Canada's Access to Information Act in the World Context, Eylül 2008, http://www3.telus.net/index100/report (son erişim: 7.12.2014).

Watanabe S.!Harris, H. S.!Miyakawa, H.!Yamada, A.: Japan Proposes to Reform JFTC Hearing Procedure for Antitıust Violations, Mondaq 2014, http:// www.mondaq.com/X/98360/Antitrust+Competition/Japan+Proposes+to+ Reform+JFTC+Hearing+Procedure+for+Antitıust+Violations (son erişim: 7.12.2014).

White, A.!Sebag,G.: MasterCard Wins Court Fight With EU Over Card--Fee Study, Bloomberg, 9.9.2014 http://Www.bloomberg.com/news/2014--09--09/ mastercard--Wins--court--fight--with--eu--over--card--fee--studyhtml (son erişim: 7.12.2014).

Zengin, M. A.: Türk Hukukunda Bilgi Edinme Hakkınm Smırları, Ankara, 2012, sf. 49.

Kaynak Göster