COMPLIANCE KAVRAMI VE YÖNETİM ORGANININ COMPLIANCE SORUMLULUĞU

Anonim şirketler ve Konzernler uluslararası ekonomin en önemli aktörleridir. Ancak, bunların büyümesi ve küresel alanda faaliyet göstermesi, özellikle rüşvet, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi bir takım yasa dışı eylemlere girişmeleri ve hâkim konumlarını kötüye kullanmalarına sebep olmaktadır. İşte küresel düzeyde faaliyette bulunan büyük şirketlerin yasalara aykırı eylem ve işlemlerinin önlenmesini ve şirket yöneticilerinin ve çalışanlarının hukuka uygun hareket etmesini sağlayacak bir takım zorunlu veya tavsiye niteliğinde kurallar ve standartlar ortaya konulmaya başlandı. Bunların başında Compliance gelmektedir. Compliance, şirketin, organlarının ve her kademedeki çalışanlarının ulusal ve uluslararası mevzuata uygun davranmasını sağlayan tüm önleyici hukuk kurallarını ifade etmektedir. Ayrıca Compliance, şirket düzeyinde hukuka aykırılıkların ortaya çıkarılmasını ve ortadan kaldırılmasını ve sonuçta hukuka uygunluğun güvence altına alınmasını da sağlamaktadır.

The Concept of Compliance and the Managing Body’s Liability Arising out of the Compliance

Joint Stock Companies and group of companies (Konzern) are the most important actors of the international economy. However, their growth and operation in the global arena cause them to engage in a number of illegal acts such as bribery, fraud and money laundering and the abuse of their dominant position. A number of mandatory or advisory rules and standards have been introduced to prevent unlawful acts and transactions of large companies operating at a global level and to ensure that corporate executives and employees act in accordance with the law. Compliance is the foremost among these. Compliance refers to all preventive legal rules that ensure that the company, its organs and employees at all levels comply with national and international regulations. In addition, Compliance ensures that the unlawful acts of the company are uncovered and eliminated, and as a result assures the lawfulness.

Kaynak Göster