Çek kanunu tasarısı'nın genel olarak değerlendirilmesi

Bu çalışma, Çek Kanunu Tasarısı'nın getirdiği yeniliklerin, özellikle karşılıksız çek keşide etme suçu için öngörülen cezanın incelenmesi ve Tasarı ile ilgili eleştirilerimizin ortaya konulmasından ibarettir.

This study is about the modifications provided for by the Draft Check Law, particularly the sanctions for drawing a check without provision, and the criticism raised against this.

Kaynak Göster