Türkiye'de Gastronomi turizmi üzerine genel bir değerlendirme

Gastronomi turizmi, yükselen turizm trendleri arasında yerini alan, etkinlikkapsamı geniş ve yüksek derecede farkındalık yaratan etkisi ile yerel halkın ve etkinliğin gerçekleştirildiği yerin kalkınmasında ve imajında ciddi derecede katkıdabulunan, bölge ve ülkelerin tanıtımında önemli rol oynayan stratejik açıdan etkinfaaliyetler olarak tanımlanmaktadır.Gastronomik etkinliklerin tanıtımı noktasında yapılan çalışmaların yetersiz-liği etkinliklerden elde edilecek olan maksimum verimi engellemektedir. Bu tarzetkinliklerin farkındalık düzeyinin arttırılması, yadsınamaz bir gerçek olarak ortadadır. İlgili konu çerçevesinde yapılan araştırmalara literatürde pek fazla rastlanamaması bu araştırmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır.

An overall assessment on the Gastronomic tourism in Turkey

Gastronomy tourism, emerging tourism trends taking place among the scopeof activity to raise awareness on the effect of large and high degree of activity carried out with the local people and the image of the earth, and significantly contribute to the development of the region and the countries that play an importantrole in the promotion of active operations is defined as the strategic point of view.Promotional activities at the lack of gastronomic events of the studies prevents maximum efficiency to be obtained. Increasing the level of awareness of thevalue of this kind of activities, can not be denied as a reality is obvious. Much ofthe research literature on the subject is not within the framework emphasizes theneed to study.

___

 • Atilla, N. (2012), Sizin Oraların Nesi Meşhur ,http://aksam.medyator. com/2010/05/23/yazar/17362/nedim_atilla/sizin_oralarin_nesi_meshur_.html. (11.10.2012)
 • Bilgili, B., Ö. Yağmur, ve H. Yazarkan (2012), “Turistik Ürün Olarak Festivallerin Etkinlik ve Verimliliği Üzerine Bir Araştırma (Erzurum-Oltu Kırdağ Festivali Örneği)”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2(2), 117-124.
 • Çağlı, Irmak Beril (2012). “Türkiye’de Yerel Kültürün Turizm Odaklı Kalkınmadaki Rolü: Gastronomi Turizmi Örneği”. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çevik, S. ve M . Yıldırım Saçılık (2011). “Destinasyonun Rekabet Avantajı Elde Etmesinde Gastronomi Turizminin Rolü: Erdek Örneği”, 12. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 12 Şubat Düzce 503-515.
 • Demirer, K (2012). “Turizm Gelirini Ancak Gastronomi ile Arttırabiliriz” http://www.turizmguncel.com/haber/-turizm-gelirini- ancak- gastronomi-ile- artirabiliriz-h13157.html. (11.12.2012).
 • Duman, T., M. Kozak, ve M. S. Uysal (2007). “Turizmde Ürün Çeşitliliği Yoluyla Ürün Değeri Oluşturma: Türkiye’deki Arz Kaynakları Üzerine Bir İnceleme”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18(2), 206-214.
 • Eren, D. (2012). “Alternatif Bir Turizm Çeşidi Olarak Mutfak Turizminin Değerlendirilmesine İlişkin Sektör Temsilcilerinin Görüşlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma”. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Getz, D. (2000). “Developing a research agenda for the event management field. Events Beyond 2000: Setting the Agenda, Proceedings of Conference on Event Evaluation, Research and Education”. Editors John Allen, Robert
 • Harris, Leo K Jago and A J Veal. Sydney: Australian Centre for Event Management, University of Technology Sydney
 • Giritlioğlu, İ. ve C. Avcıkurt (2010) “Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler ve Türkiye’deki Şehirler Üzerine Öneriler” (Derlemeden Oluşmuş Bir Uygulama), Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4): 74-89.
 • Güneli, M. (2012). “Gastronomi ve İmaj Devri” (Erişim Tarihi: 09.12.2012). http://www.turizmdebusabah.com/yazarlar/gastronomi-ve-imaj-devri-mehmet- guneli-62638.html.
 • Horng, J.S. ve T. Chen-Tsang (2012). “Culinary Tourism Strategic Development:an Asia-Pacific Perspective”, International Tourism Of Journal Research, 14, 40-55.
 • Jayswal, T. (2008). “Events Tourism: Potential to Build a Brand Destination”, Conference on Tourism in India – Challenges Ahead, 15-17 May , IIMK.
 • Karagöz, D (2006). “Etkinlik Turizmi ve Etkinlik Turizmi Bağlamında Yabancı Ziyaretçi Harcamalarının Ekonomiye Etkisi: Formula 1 2005 Türkiye Grand Prix Örneği”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Türkben, C., Fulya Gül ve Yılmaz Uzar (2012). “Türkiye’de Bağcılığın Tarım Turizmi (Agro-Turizm) İçinde Yeri ve Önemi”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (23): 47-50.
 • Uzunkaya, E. (2009). “Türkiye’nin Uluslararası Platformlardaki Tanıtım Faaliyetleri İçinde Halk Oyunları Festivallerinin Rolü”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı:16.
 • Yakın Doğu Üniversitesi (2012). “Gastronomi ve Turizm”, http://www. neu. edu. tr /tr /node/5551 (10.12.2012).
 • Yıldız, Ö. E. (2009). Türkiye’de Şarap Turizmi – Çeşme Örneğinde Ürün Geliştirme Modeli. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

___

APA BUCAK T, ARACI Ü (2013). Türkiye'de Gastronomi turizmi üzerine genel bir değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(30), 203 - 216.
Chicago BUCAK Turgay,ARACI Ülker Erdoğan Türkiye'de Gastronomi turizmi üzerine genel bir değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16, no.30 (2013): 203 - 216.
MLA BUCAK Turgay,ARACI Ülker Erdoğan Türkiye'de Gastronomi turizmi üzerine genel bir değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.30, 2013, ss.203 - 216.
AMA BUCAK T,ARACI Ü Türkiye'de Gastronomi turizmi üzerine genel bir değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 16(30): 203 - 216.
Vancouver BUCAK T,ARACI Ü Türkiye'de Gastronomi turizmi üzerine genel bir değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 16(30): 203 - 216.
IEEE BUCAK T,ARACI Ü "Türkiye'de Gastronomi turizmi üzerine genel bir değerlendirme." Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, ss.203 - 216, 2013.