TARİH ÖNCESİNDEN AZİZ PAVLOS'A: ANADOLU TARİHİ'NE BİR KATKI

Anadolu toprakları tarihsel olarak çok köklü bir kültürel mirasa sahip olmakla birlikte, bu mirasın eskiçağ köklerine ilişkin Türkçe literatür nicelik olarak zengin değildir. Literatür zayıflığının sıkıntısını da en fazla Eski Anadolu tarih öğrenimi gören öğrenciler çekmektedirler. Burada, her şeyden önce Türkiye'deki eskiçağ tarihi çalışmalarına önemli bir katkı niteliği taşıyan bir eseri tanıtacağım.