SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ 4 VE 5. SINIF DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS OF FOURTH AND FIFTH GRAD

___

APA Önal, H. & Kaya, N. (2006). SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ 4 VE 5. SINIF DEĞERLENDİRİLMESİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (16) , 21-37 .