OTEL İŞLETMELERİNİN BAŞARISINI ETKİLEYEN DIŞ ÇEVRE FAKTÖRLERİ

Günümüz otel yöneticileri rekabet yarışında geri kalmamak için hem sahip oldukları işgücünün motivasyon düzeyini en yüksek noktada tutmaya çalışmakta, hem de tesislerinin müşterilerine sağladığı imkânları sürekli geliştirme çabasına girmektedirler. Konaklama sektöründe müşteri ile etkileşim yoğun ve sürekli olduğundan hangi görev yerine getirilirse getirilsin, tüm çalışanların desteğini almak şarttır. Çünkü otel müşterileri aldıkları hizmetin değerlendirmesini genel olarak yapmakta ve sonuçta işletmeyi ve çalışanları başarılı ya da başarısız olarak ilan etmektedir. Bu bağlamda otel işletmelerinin dış çevrelerinde meydana gelen ve tüm işletmeleri olduğu gibi kendilerini de etkileyen dış çevre faktörleri çalışmamızın ana konusunu oluşturmaktadır

EXTERNAL FACTORS AFFECTING THE SUCCESS OF HOTEL OPERATIONS

Today's hotel managers are both trying to keep high the motivation levels of their workers and trying to develop more possibilities for their customers. Because of high and continuous communication with customers in accommodation sector, it is necessary for having all worker's support whatever their jobs are. Since hotel customers evaluate the service they received in general and as a result they declare hotels and their workers as successful or unsuccessful. In this connection, external factors and their impacts are consisting main subject of our study

___

Akdemir, Ali. (1995), İşletme Bilimine Giriş, Kütahya Birlik Ofset Yayıncılık.

' Orhan İçöz, (1996), Turizm İşletmelerinde Pazarlama-İlkeler ve Uygulamalar, Anatolia Yayıncılık, Ankara, s.86.

Bauman, Zygmunt. (Çev.: Abdullah YILMAZ), (1997),Küresellesme; Toplumsal Sonuçlan, İstanbul Ayrıntı Yayınları.

Collins, David. Montgomery, Cynthin. (Çev.: POWER Dergisi), (1995), 90'ların Değişim Stratejisi, HARVARD BUSINESS REVIEW, July-August.

Drucker, F.Peter. (Çev.: Ahmet ÖZDEN - Nuray TUN ALI), (1992), İstanbul, Etkin Yöneticilik, Eti Yayınları, Aralık.

Drucker, F.Peter. (Çev.: Birtane KARANAKÇI), (1998), Yeni Gerçekler, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Şubat.

Hammer, Michael. Champy, James. (Çev.Sinem GÜL), (1994), Değişim Mühendisliği İş İdaresinde Devrim İçin Bir Manifesto, İstanbul, Gençlik Yayınları.

İçöz, Orhan. (1996), Turizm İşletmelerinde Pazarlama-İlkeler ve Uygulamalar, Anatolia Yayıncılık, Ankara.

Sabuncuoglu, Zeyyat. Tokol, Tuncer. (1989), isletme I-II, Bursa, Teknografik Matbaası.

Yarcan, Şükrü. (1995), Turizm Endüstrisinin Yapısı, istanbul Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, Şubat.

Yarcan, Şükrü. (1996), Türkiye'de Turizm ve Uluslararasılaşma, istanbul Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, Kasım.

___

APA Aksu, A. A. (2000). OTEL İŞLETMELERİNİN BAŞARISINI ETKİLEYEN DIŞ ÇEVRE FAKTÖRLERİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (4) , 269-281 .