ON DOKUZUNCU YÜZYILIN EN ÖNEMLİ PİYANO YORUMCULARINDAN SİGİSMUND THALBERG VE LOUİS MOREAU GOTTSCHALK’IN MÜZİK KARİYERLERİ VE PİYANO ÇALMA STİLLERİNİN ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR

Bu makalede, on dokuzuncu yüzyılın en ünlü piyano virtüözleri Sigismund Thalberg ile Louis Moreau Gottschalk’ın müzik kariyerleri, piyano çalma stilleri, özellikleri ve en önemli eserleri yorumculuk açısından incelenmiştir. Ayrıca ikisini karşılaştırarak müzik tarihindeki önemleri, piyanist- virtüöz- besteci kimliklerinden yola çıkarak benzerlikler ve farklılıkları ortaya konmuştur

The Similarities and the Differences of the Music Careers and the Interpretations Between the Most Important Piano Virtuosis of the Nineteenth Century, Sigismund Thalberg and Loius Moreau Gottschalk

This article researches the music careers, playing styles, playing specialities and interpretations of the most important pieces of Sigismund Thalberg and Loius Moreau Gottschalk the two most famous piano virtuosis of the nineteenth century. In addition, by comparing the two virtuosos to each other, their similarities and differences in music history as pianist/ virtuoso/ composer are being put forward

___

Kaiser, J. (1972), Grosse Pianisten in unserer Zeit, München

Lorenz, P. (1979) , Grosse Pianisten dreier Jahrhunderte, Wien

Schonberg, H. (1965) , Die grossen Pianisten, Bern

___

APA Molla, M. (2015). ON DOKUZUNCU YÜZYILIN EN ÖNEMLİ PİYANO YORUMCULARINDAN SİGİSMUND THALBERG VE LOUİS MOREAU GOTTSCHALK’IN MÜZİK KARİYERLERİ VE PİYANO ÇALMA STİLLERİNİN ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 18 (34) , 159-170 . DOI: 10.31795/baunsobed.645354
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

87.3b35.9b