ÖĞRETMENLERİN KAPSAMLI / GELİŞİMSEL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMINI ALGILAMALARI VE DEĞERLENDİRMELERİ

Bu araştırmada, öğretmenlerin kapsamlı / gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma programlarını nasıl algıladıkları ve değerlendirdikleri incelenmiştir. Araştırma verisi, 2001-2002 eğitim-öğretim yılı Balıkesir ilinde 3 müfredat laboratuar okulunda çalışan 112 öğretmene uygulanan anket ile elde edildi. Ankete verilen cevapların frekans ve yüzdelikleri hesaplandı. Elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin kapsamlı / gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma programını yararlı ve etkili olarak değerlendirdikleri belirlendi

PERCEPTIONS AND EVALUATIONS OF TEACHERS ON COMPHERENSIVE / DEVELOPMENTAL GUIDANCE AND PSCYCHOLOGICAL COUNSELING PROGRAMS

In this study, it was investigated how teachers perceived and evaluated the comprehensive / developmental guidance and psychological counseling program. The data were collected, through a questionnaire administered to 112 teachers working at 3 curriculum laboratory schools in Balikesir, during the year of 2001-2002. The response given to each question were analyzed as frequencies and percentages. It was identified that teachers found comprehensive / developmental guidance and psychological program effective and useful as a result of data.

___

Bakırcıoglu, Rasim. (2000), Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: Anı Yay.

EARGED, (1999), Müfredat Laboratuar Okulları MLO Modeli. Milli Eğitim Basımevi.

M.E.B, (1996), 15. Milli Eğitim Şurası. Ankara: MEB Basımevi.

Tan, Hasan. (2000), Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Alkim Yayınevi.

T.C., (2001), Resmi Gazete, sayı: 24376.

Tebliğler Dergisi, (1970), sayı: 1619.

___

APA Nazlı, S. (2003). ÖĞRETMENLERİN KAPSAMLI / GELİŞİMSEL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMINI ALGILAMALARI VE DEĞERLENDİRMELERİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (10) , 131-145 .