MÜTAREKE MECLİSİNDE ERMENİ MESELESİ TARTIŞMALARI

1914 yılı ortalarından itibaren tarihte eşine az rastlanır bir biçimde çok geniş bir sahada ve çok sayıda devletin katılımıyla, taraflar açısından oldukça zor koşullar altında sürdürülmekte olan I. Dünya Savaşı, 1918 yılının yaz aylarına geldiğinde Alman cephesindeki olumsuz gelişmeler çerçevesinde artık özellikle İttifak devletleri açısından sürdürülmesi zor bir savaş haline gelmişti. Nitekim Alman cephesinin çökmesiyle birlikte başta Avusturya -Macaristan olmak üzere İttifak devletleri bir an önce savaştan ayrılmak ve kendileri açısından sağlam bir barışa imza atmak emellerine yönelmişlerdi.

___

A- Süreli Yayınlar 1. Zabıt Cerideleri

Meclis-i Mebusan Zabıt Cerdesi (M.M.Z.C.) (1992), Devre.3, içtima 5, Cilt

1, TBMM Basımevi, 1992. B- Araştırma Eserleri

Kocaoğlu B (2006), Mütarekede İttihatçılık İttihat ve Terakki Fırkasının Da

ğılması, Temel Yay., İstanbul, 88-89.

___

APA Kocaoğlu, B. (2013). MÜTAREKE MECLİSİNDE ERMENİ MESELESİ TARTIŞMALARI . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 16 (30) , 167-183 .
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

87.3b35.9b