MİLLİ PARKLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ TURİZM VE REKREASYON FAALİYETLERİ AÇISINDAN ANALİZİ: TÜRKİYE'DEKİ MİLLİ PARKLARA YÖNELİK BİR UYGULAMA

Turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin milli parkların sürdürülebilir gelişmesine olumsuz etkide bulunmaması için, birtakım kriterlerin belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bu kriterlerin milli parkların yapısına uygun olması ve süreklilik göstermesi, park kaynaklarının sürdürülebilir gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Milli parklar, gelecek nesillere aktarılma zorunluluğu olan doğal alanlardır. Bu nedenle bu alanlar sürdürülebilir kaynak anlayışı ile yönetilmek zorundadır Bu çalışmada, milli parklarda sürdürülebilir gelişmenin sağlanabilmesi için ne tür turizm ve rekreasyon faaliyetlerine izin verilmesi gerektiği analiz edilmiştir

ANALYSIS OF SUSTAINABILITY CONCEPT FN NATIONAL PARKS WITH RESPECT TO TOURISM AND RECREATIONAL ACTIVITIES: A STUDY TOWARDS NATIONAL PARKS IN TURKEY

In order to not to have negative impacts of tourism and recreation activities on sustainable development of national parks, it is required to identify and implement some criterias. It is very important for sustainable development of park recourses that these criterias should be fit into the structure of national parks and should be continuous. National parks are the natural areas that must be kept for future generations. Because of this, these areas must be managed by understanding of sustainable resource use. At this study, it was analyzed that what kind of tourism and recreation activities should be permitted to provide sustainable development of national parks.

___

TOPRAK KARAMAN, Zerrin. (1998), Çevre Yönetimi ve Politikası, Anadolu Matbaacılık, İzmir.

ZIKMUND, William G. (1994), Business Research Methods, Fourth Edition, The Dryden Press, Texas.

___

APA Demir, C. (2002). MİLLİ PARKLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ TURİZM VE REKREASYON FAALİYETLERİ AÇISINDAN ANALİZİ: TÜRKİYE'DEKİ MİLLİ PARKLARA YÖNELİK BİR UYGULAMA . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (8) , 87-105 .