İŞLETME DEĞERİ İLE FİNANSAL ORANLAR ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA

Bu çalışmada finansal oranlar ile işletme değeri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, bağımlı değişken olarak işletme değeri, bağımsız değişkenler olarak ise cari oran aktif devir hızı, piyasa değeri/defter değeri, kaldıraç oranları ve net satışlar kullanılmıştır. Çalışmada panel veri analizi yöntemi ile Borsa İstanbul BİST ’te işlem gören 115 imalat sanayi işletmesinin 2005-2014 verileri analiz edilmiştir

Is There a Relationship Between Firm Value and Financial Ratios? An Application in Borsa İstanbul

In this study, it is aimed to determine the relationship between financial ratios and firm value. For this purpose, firm value as dependent variable, current ratio, asset turnover rate, market to book value, leverage ratios and net sales were used as independent variables. Panel data analysis method in the study analysed the 2005-2014 data of 115 production firms that were traded at the Borsa Istanbul BIST

___

 • Altan, M. ve Arkan, F. (2011). Relationship Between Firm Value and Financial Structure: A Study on Firms In ISE Industrial Index. Journal of Business & Economics Research, 9 (9), 61-66.
 • Asiri, B. K. ve Hameed, S. A. (2014). Financial Ratios and Firm’s Value in the Bahrain Bourse. Research Journal of Finance and Accounting, 5 (7), 1-9.
 • Ayeni, T. M. ve Olaoye, B. J. (2015). Cost of Capital Theory and Firm Value: Conceptual Perspective. International Journal of Multidisciplinary Resear- ch and Development, 2 (10), 632-636.
 • Ayrıçay, Y. ve Türk, V.E. (2014). Finansal Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi: BİST’de Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 64, 53-70.
 • Baltagi, B.H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data. Fourth Edition, Wiley.
 • Birgili, E. ve Düzer, M. (2010). Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi: İMKB’de Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 46, 74-83.
 • Cheng, M. C. ve Tzeng, Z. C. (2011). The Effect of Leverage on Firm Value and How The Firm Financial Quality Influence on This Effect. World Journal of Management, 3 (2), 30-53.
 • Crisóstomo, V. L., Freire, F. S. ve Vasconcellos, F. C. (2011). Corporate Social Responsibility, Firm Value and Financial Performance in Brazil. Social Responsibility Journal, 7 (2), 257-281.
 • Delen, D., Kuzey, C. ve Uyar, A. (2012). Measuring Firm Performance Using Financial Ratios: A Decision Tree Approach. Expert Systems with Appli- cations, 40 (10), 3970-3983.
 • Gujarati, D. N. (2004). Basic Econometrics, Forth Edition, The McGraw-Hill Companies.
 • Gupta, P. K. ve Kumar, S. (2016). Association between Degree of Leverages and Firm Value. Asian Journal of Finance & Accounting, 8 (1), 212-229.
 • Ha, N. M. ve Tai, L. M. (2017). Impact of Capital Structure and Cash Holdings on Firm Value: Case of Firms Listed on the Ho Chi Minh Stock Exchan- ge. International Journal of Economics and Financial Issues, 7 (1), 24-30.
 • Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data. Third Edition, Cambridge University Press, NewYork
 • Karakaya, A., Kurtaran, A. T. ve Kurtaran, A. (2017). Firm Value and External Financing Needs. International Journal of Economics and Finance, 9 (6), 69- 81.
 • Panaretou, A. (2014). Corporate Risk Management and Firm Value: Evidence from the UK Market. The European Journal of Finance, 20 (12), 1161-1186.
 • Uluyol, O. ve Türk, V. E. (2013). Finansal Rasyoların Firma Değerine Etkisi: Borsa İstanbul (BİST)’da Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 15 (2), 365-384.
 • Weiying, J. ve Baofeng, C. (2008). “Financial Risk, Business Risk and Firm Va- lue for Logistics Industry”. 4th International Conference on Wireless Com- munications, Networking and Mobile Computing.

___

APA GÜLER ÖZÇALIK S, AYTEKİN S (2017). İŞLETME DEĞERİ İLE FİNANSAL ORANLAR ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 203 - 213.
Chicago GÜLER ÖZÇALIK SEVİNÇ,AYTEKİN SİNAN İŞLETME DEĞERİ İLE FİNANSAL ORANLAR ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20, no.38 (2017): 203 - 213.
MLA GÜLER ÖZÇALIK SEVİNÇ,AYTEKİN SİNAN İŞLETME DEĞERİ İLE FİNANSAL ORANLAR ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.38, 2017, ss.203 - 213.
AMA GÜLER ÖZÇALIK S,AYTEKİN S İŞLETME DEĞERİ İLE FİNANSAL ORANLAR ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 20(38): 203 - 213.
Vancouver GÜLER ÖZÇALIK S,AYTEKİN S İŞLETME DEĞERİ İLE FİNANSAL ORANLAR ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 20(38): 203 - 213.
IEEE GÜLER ÖZÇALIK S,AYTEKİN S "İŞLETME DEĞERİ İLE FİNANSAL ORANLAR ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA." Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, ss.203 - 213, 2017.
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • ISSN: 1301-5265
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

82.2b36.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İSTANBUL’DAKİ TURİSTİK OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN İŞ GÖRENLERİN ÖRGÜTSEL UYUMSUZLUK NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Lütfi Mustafa ŞEN, Burhanettin ZENGİN, Ümit ŞENGEL

CHRİSTOPH RANSMAYR’İN “MORBUS KİTAHARA“ ADLI ESERİNDE TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN VE BİREYSEL ÇÖKÜŞÜN EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Emel GÖKGÖZOĞLU

I. MİLLİYETÇİ CEPHE HÜKÜMETİNİN İLK ÜÇ AYINDA TÜRK SİYASAL HAYATI VE MECLİSTE İKTİDAR-MUHALEFET İLİŞKİSİ

Yasin COŞKUN

KISA VADELİ YABANCI SERMAYE AKIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ömer Faruk BİÇEN

ATÇALI KEL MEHMET EFE’NİN YER ALDIĞI BİYOGRAFİK ROMANLAR İLE KELOĞLAN MASALLARI ARASINDA BULUNAN ORTAK UNSURLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Betül ÖZTOPRAK

AN EVALUATION OF PRAGMATIC COMPETENCE AND ITS TEACHING FROM THE PERSPECTIVES OF FACULTY MEMBERS AND STUDENTS AT TERTIARY LEVEL

Turgay HAN, Oktay YAĞIZ, Ayşegül TAKKAÇ TULGAR

Üniversite Düzeyinde Akademisyen ve Öğrencilerin Bakış Açısıyla Edimbilimsel Yetenek ve Öğretiminin Değerlendirilmesi

Ayşegül Takkaç TULGAR, Oktay YAĞIZ, Turgay HAN

EVALUATION OF MENTAL WELL-BEING AND GENERAL HEALTH POINTS OF ATHLETES

Neslihan LÖK

Hizmet Öncesi İngilizce Öğretmenlerinin Araştırma Makalesi Yazımında Karşılaştıkları Problemler

Ali KARAKAŞ, Sibel TOKSÖZ, İsmet TOKSÖZ

TELEVİZYONDA YAYINLANAN GASTRONOMİ KONULU GEZİ PROGRAMLARININ DAVRANIŞSAL TATMA NİYETİNE ETKİSİ

Hakan YILMAZ, Pınar ŞENEL