İKİNCİ YENİ ŞAİRLERİNİN GÖZÜYLE YAHYA KEMAL BEYATLI’NIN ŞİİRİ

Araştırmanın Temelleri: İkinci Yeni şairlerinin, Yahya Kemal Beyatlı’nın şiirine bakışı. Araştırmanın Amacı: İkinci Yeni şairlerinin, yeni Türk şiirinin dil, üslûp ve dünyaya bakışta bir merkezi sayılan Yahya Kemal’in şiirini nasıl değerlendirdiklerini ve hangi ölçüleri kullandıklarını incelemektir. Veri Kaynakları: Turgut Uyar, Cemal Süreya, Sezai Karakoç, İlhan Berk, Ece Ayhan ve Edip Cansever’in Yahya Kemal’le ilgili yazıları ve kitaplarında onunla ilgili bölümleri. Ana Tartışma: Türk şiirinin modernist atılımı olan İkinci Yeni, modernle gelenek arasında duran Yahya Kemal’in şiirini, hangi yönleriyle yeni ve yol açıcı, hangi yönleriyle geçmişe bağlı görmekte ve burada ne kadar objektif davranmaktadır? Sonuçlar: İkinci Yeni şairlerinin bir kısmı Yahya Kemal’in şiiriyle kendi şiiri adına hesaplaşmaya çalışmakta, bir kısmı Türk şiirine getirdiği büyük atılımın altını çizmekte ve genel olarak onu yeni Türk şiirinin başlangıcına koymaktadırlar

The viewpoints of The New Second Poets on Yahya Kemal Beyatlı’s Poetry

Bases of Research: The viewpoints of poets in the movement so called The Second New on Yahya Kemal Beyatlı’s poetry. Purpose of the Research: It analyses how the New Second poets evaluate Yahya Kemal, who is considered as the central figure of new Turkish Poetry on language, style and his worldview and his poetry and criteria in his poems. Data Sources: The studies of Turgut Uyar, Cemal Süreya, Sezai Karakoç, İlhan Berk, Ece Ayhan ve Edip Cansever’in onYahya Kemal and chapters from their writings. Main Discussion: What are points of The Second New considered as modern movement about Yahya Kemal’s poetry positioned between tradition and contemporary?; what are their points about perceiving past in his poetry; how they find him as new and a pole star?; and how they are objectives about Yahya Kemal’s poetry? Results: Some Second New poets try to challenge Yahya Kemal’s poems with their own poems and some of them highlight the big movement in Turkish poetry and they put Yahya Kemal as a pole star in Turkish poetry in general

___

Ayhan, E. (1993). Şiirin Bir Altın Çağı. Yapı Kredi Yayınları: İstanbul.

Batur, E. (2001). Smokinli berduş. Yapı Kredi Yayınları: İstanbul.

Berk, İ. (1957). Şiir Dili. Yeditepe, 125, 2.

Berk, İ. (1993). El Yazılarına Vuruyor Güneş. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Berk, İ. (1997). Poetika. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Berk, İ. (1999). Eşik, Toplu Şiirleri 1. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Cansever, E. (2000). Gül Dönüyor Avucumda. İstanbul: Adam Yayınları.

Cumbur, M. (1994). Yahya Kemal Bibliyografyası. Doğumunun yüzüncü yılında Yahya Kemal. Ankara:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları.

Demiralp, O. (1993). Kutup Noktası. İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.

Eloğlu, M. (1962). Cansever’in İşi Gücü. değişim, 5, 6-7/14.

Kahraman, H. B. (1997). Yahya Kemal Rimbaud’yu Okudu Mu?. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Karakoç, Sezai ( 1966). Devrimler ve Edebiyatımız, Diriliş, 5, 9.

Karakoç, S. (1958). Dişimizin Zarı. Pazar Postası, 26, 7-8.

Karakoç, S. (1986). Edebiyat Yazıları II. İstanbul:Diriliş Yayınları.

Karakoç, S. (1996). Edebiyat Yazıları III Eğik Ehramlar. İstanbul: Diriliş Yayınları.

Karakoç, S. (2001). Gün doğmadan. İstanbul: Diriliş Yayınları.

Karaören, S. (1982). İki Yahya Kemal. Çağdaş Eleştiri, 3, 40-43.

Kaynak (1950). Yahya Kemal’e Dair Anket. 30, 139- 141.

Koçak, O. (2001). Yahya Kemal’le Mayakovski Arasından Nazım Hikmet. Hece, Türk Şiiri Özel Sayısı, 53- 54- 55, 162- 172.

Nayır, Y. N. (1947). Yeni Şiir Anlayışı. Varlık, S. 320, s. 3.

Seber, C. S. (1991). Şapkam Dolu Çiçekle. İstanbul: Yön Yayınları.

Uyar, T. (1958). Önce Aruz Öldü. Pazar Postası, 44, 9.

Uyar, T. (1982). Bir Şiirden. Ada Yayınları.

Yetkin, S. K. (1952). Şiir Var, Şair Yok. Türk Dili, 5, 249- 250.

Yücel (1950). Türk Dilini Temsil edecek 10 Eser. 4, 9- 11.

___

APA Örgen, E . (2008). İKİNCİ YENİ ŞAİRLERİNİN GÖZÜYLE YAHYA KEMAL BEYATLI’NIN ŞİİRİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 11 (20) , 172-182 .