HAKAN ÜLPER, “OKUMA VE ANLAMLANDIRMA BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI”

Okuma edimi, metindeki iletilerin kavranması, çözümlenmesi ve değerlendirilmesi gibi devinişsel, duyuşsal ve bilişsel aşamaları bulunan karmaşık bir süreç sonucunda oluşmaktadır. Bu süreçte okur, dil öğeleri arasında örüntüler oluşturup yeni düşüncelerin üretilmesini gerçekleştirdiğinden edilgen değil, etken durumdadır. Okurun bu süreçteki etkin katılımı, yazılı metnin anlamlandırılması gereksiniminden kaynaklanır. Bu nedenle okuma ve anlamlandırma becerileri, bir kâğıdın iki yüzü gibi düşünülmesi gereken tümleşik becerilerdir. Bilgi birikiminin ve eğitim süreçlerinin temel aracı olma niteliği taşıyan okuma ve anlamlandırma edimi, bireyin kişisel, ruhsal ve toplumsal gelişiminde son derece kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, dört temel dil becerisinden biri olan okuma becerilerinin kazandırılmasında son derece bilinçli ve dizgesel bir eğitim süreci izlenmelidir.

___

APA Karagül, S. (2010). HAKAN ÜLPER, “OKUMA VE ANLAMLANDIRMA BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI” . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 13 (23) , 225-227 .