EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Çağdaş değerlere ulaşmada ve bilimsel bir anlayışla toplumları yönlendirmede tek çözüm formal eğitim uygulamasını sistemleştirmektedir. Böyle bir eğitimin temel unsurlarından biri de öğretmendir. Bu nedenle öğretmen yetiştirme çabası hemen her toplumda büyük önem taşımıştır. Dolayısıyla, toplumlar eğitim sistemlerini düzenlerken, öğretmen yetiştirme politikalarını devamlı gözden geçirir ve toplumsal gereksinimlere cevap verecek yeni düzenlemelere giderler. Nitekim Cumhuriyet Döneminin hemen her safhasında öğretmen yetiştirme politikaları hükümetlerin gündemini ciddi bir biçimde meşgul etmiştir. Son zamanlarda uygulamaya konan Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması Çalışması da üzerinde çok tartışılan bir konudur. Bu yeniden yapılandırma çalışmalarının olumlu yönleri olduğu gibi, olumsuz yönleri de vardır. Bu makalede bu noktalara değinilmiştir

The only way in gaining the contemporary values and in motivating the socities with a scientific concept is to construct a systematical approach in formal education.Teacher is a fundamental element in such education. As a result , teacher's training has always been important nearly in every society. However, while societies arrange their educational systems, they always check the teacher's training policies and reorder them. Since the early years of the Turkish Republic, teacher's training has been seriously discussed in the parliment. Nowadays, the reconstruction of the Faculties of Education has been discussed. lt has some advantages as well as some disadvantages. In this paper, these points are dealt with in details

___

Akyol, Avni. (1985), Milli Eğitim Sistemini Yeniden Düzenleme. Ankara

Akyüz, Yahya. (1999), Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Paneli. Ankara

Akyüz, Yahya. (2001) Türk Eğitim Tarihi, İstanbul

Baki, Adnan ve ark., Türkiye'de Eğitim Fakültesinin Yeniden Yapılandırılması (Durum Analizi ve Öneriler). Rapor.

Dönmezer, İbrahim. (2000), Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Eleştirel Yaklaşım. Eğitim Kongresi. Çanakkale

M.E.B. (1999), Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ankara, 12- 18

OECD, (2001), Education AtA Glance, Paris

Özyar, Aydın. (1999), Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi. Panel. Ankara

Temel, Mehmet.(1999) , Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Yetiştirme Ve Eğitimi. Panel. Ankara.

Toprak, Mustafa. (1998) , Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılanma Olgusuna Eleştirel Bir Bakış. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi). Konya

YÖK. (1998-a),Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programı. Ankara.

YÖK. (1998-b),Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi. Ankara.

YÖK. (1999-a), Aday Öğretmen Kılavuzu (Öğretmen Eğitimi Dergisi). Ankara.

YÖK. (1999-b), Türkiye'de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon (Öğretmen Eğitimi Dizisi). Ankara.

___

APA Aslan, A. K. (2003). EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (9) , 23-37 .
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

87.7b35.9b