AYVALIK VE BURHANİYE İLÇELERİNİN YAT TURİZMİ ARZI VE SORUNLARI

Yat turizmi genel olarak, insanların eğlenmek, dinlenmek, spor yapmak başta olmak üzere, çok çeşitli nedenlerle çekiciliği olan yerleri kapsayan bir güzergah boyunca yatla gerçekleştirdikleri seyahatlerdir. Çalışmanın amacı, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinin yat turizm olanaklarını tespit etmek ve sorunların ortaya çıkartılarak çözüm yollarının bulunmasını sağlamaktır. Tarih, kültür ve doğasıyla farklı turizm çeşitlerinin uygulanabilme olanağının bulunduğu yörede, yatlar kendi yataklarını taşıyan küçük lüks ve yüzen bir otel oldukları için, son yıllarda betonlaşmaya maruz kalan kıyı şeridinin taşıma kapasitelerini zorlayan olumsuz gelişmelere alternatif, yat turizmi ortaya çıkmaktadır
Anahtar Kelimeler:

Yat turizmi, Yat, Yat turizm arzı.

THE DEMANDS AND PROBLEMS OF YACHT TOURISM IN BURHANİYE, AYVALIK AND THEIR DISTRICTS

In general yacht tourism is a kind of journey people have for the purposes of leisure, relaxation, sports and lots of other reasons which people experience while travelling along it’s sights which are alluring for various different reasons. The purpose of this research is to establish the possibilities of yacht tourism around the districts of Burhaniye and Ayval k and bring its problems to light and help ı to find solutions.With the area’s application possibilities of different varieties of tourism like historical, cultural and natural kind, because of the yachts being small luxurious floating hotels with their own bed capacity, it is an alternative which appeared against the concrete jungle surrounding the land

___

Akova, Fikret. Burhaniye Belediye Başkanı, (03.04.2006), Kişisel Görüşme.

Balıkesir/Ayvalık/Küçükköy Belediyesi- Atıksu Altyapı Tesisleri- “İş Termin Planı”, (28.09.2005).

Burhaniye Belediyesi Arşivi, (03.04.2006).

Bülbül, Sadettin.(2003) “Kruvaziyer Turizmi”, İstanbul: İto Vizyon, (3).

Çağlayan, Artun. (1992), “Deniz Turizmi 3.İzmir İktisat Kongresi 21.Yüzyıla Doğru Türkiye”, Marina Yatırım ve İşletmecileri Derneği Çalışma Grubu Bildirileri. İzmir DLH. Arşivi, (15.10.2000).

Karaca, Hayrettin. (1998), Yeşil Atlas, Hürriyet Dergi Grubu, İstanbul: (1)

Narin, Meziyet. (2000), “Türk Turizmi Açısından Yat Limanlarının Yeri ve Çalışması”,Önemi-Burhaniye/İskele Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bal kesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yat Limanı Örnek ı Sadan, Ali. Ayvalık Ticaret Odası Turizm Meslek Komitesi Başkanı, (21.03.2002), Kişisel Görüşme.

Soykan , Abdullah. (1996), “Ayvalık İle Ören (Burhaniye) Arasının Kıyı Jeomorfolojisi”, Türk Coğrafya Dergisi, İstanbul: (32)

http://www.ayvalık.bel.tr/ayvbld/belediye/projeler.htm (10.11.2006).

http://www.burhaniye.bel.tr/main-etkinlik-detay-id=114, (20.09.2006).

http://www.burhaniye.bel.tr/main=hizmet-detay-id=12. (10.11.2006)

http://www.denizcilikgv.tr/anlaşmalar/sözleşmeler/imo.htm. (25.01.2006)

http://www.denizcilik.gov.tr/ısps/ısps/ısps-kod-uygulama-talimatı.htm (30.07.2004).

http://www.denizcilik.gov.tr/mevzuat. (31.12.2005.

http://www.denizticaretodası-org/detoportal/portals/Documents/sectorraporu-tr2005.pdf (01.02.2005).

http://www.ısprs.org/İstanbul2004/comm7/papers/62.pdf. (23.07.2004).

http://www.kultur.gov.tr. (28.11.2006).

http://www.mam.gov.tr./kkkuep/haberler.html. (01.02.2006)

http://www.sadangemicilik.com/sadangemicilik/ıdl.htm. (05.10.2006).

http://seturmarinas.com/ (31.12.2005).

http//seturmarinas.com/turkçe/marina.htm.(12.08.2005).

http://www.turçev.org.tr/mavibayrak/ülkeler.htm. (14.11.2006).

http://www.turizmgazetesi.com/, (14.12.2006).

http://www.world-tourism.org/sustainable/IYE/RegionalActivitec/Sechelles/BritishVI-Petrovic.htm. (10.12.2006).

___

APA Narin, M. (2006). AYVALIK VE BURHANİYE İLÇELERİNİN YAT TURİZMİ ARZI VE SORUNLARI . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (16) , 127-145 .