ARAP BAHARI’NIN TURİZME YANSIMALARI: ARAP ÜLKELERİ VE TÜRKİYE

Araştırmanın Temelleri: Turizm sektörü, birçok yönüyle ülkelerin gelişmesinde önemli rol oynamasına rağmen; savaş, terör, siyasi ve ekonomik kriz gibi çevresel olaylardan etkilenmektedir. Son yıllarda Arap ülkelerinde yaşanan çevresel olaylardan biri Arap Baharı’dır. Arap ülkeleri ve Türkiye uluslararası turizm hareketlerinin görüldüğü önemli çekim merkezlerindendir. Araştırmanın Amacı: Bu çalışmada Arap Baharı’nın turizme etkileri irdelenmektedir. Bu bağlamda Arap ülkelerinin Kuzey Afrika-Ortadoğu ve Körfez ülkeleri ve Türkiye’nin Arap Baharı öncesi ve sonrası dönemde uluslararası turizm hareketlerinde olumlu yahut olumsuz bir değişim olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Veri Kaynakları: Arap ülkelerinden Türkiye’ye gelen turist sayıları Arap Baharı sürecinde Arap Baharı öncesi ve sonrasında karşılaştırılmıştır. Bu amaçla Dünya Turizm Örgütü WTO ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerinden yararlanılarak ülkelerin uluslararası turist sayıları ile turizm gelirleri araştırılmıştır. Ana Tartışma ve Sonuçlar: Varılan sonuçlar doğrultusunda Türkiye ve Arap ülkelerinden bazıları Arap Baharı’nı fırsata çevirmiştir. Ancak genel olarak Arap Dünyası turist sayıları ve turizm gelirleri açısından Arap Baharı’ndan olumsuz bir şekilde etkilenmiştir

Reflection of Arab Spring on Tourism: Arabian Countries and Turkey

Bases of the Study: Besides of the key role in the development of several countries, tourism sector is affected by environmental events such as war, terror, politic and economic crises. In recent years, one of the environmental events occurred in Arabian countries is the Arab Spring. Arabian countries and Turkey are important attraction centers where international tourism movements are seen. Purpose of the Study: In this study the effects of Arab Spring on tourism were examined. In this regard, whether a positive or negative change in the international tourism movements in Arabian countries and Turkey at the periods of before and after the Arabian Spring happened or not was tried to be determined. Data Resources: The number of the tourists that came from Arabian countries to Turkey in Arab Spring process was compared. For that purpose, numbers of international tourists and tourism receipts of the countries were investigated by using data of World Tourism Organization and Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism. Discussion and Conclusion: As a conclusion, Turkey and some of the Arabian countries turned the Arab Spring into an opportunity. But, in general the Arab World was adversely affected in terms of the number of tourists and tourism receipts.

___

 • Ataman, Muhittin ve Demir, Gülşah Neslihan. (2012). Körfez Ülkelerinin Ortadoğu Politikası ve Arap Baharına Bakışları, Seta Analiz, Sayı:52 Ekim.
 • Bozok, Düriye. (1996), Türkiye’ye Yönelik Uluslararası Turizm Talebinin Yapısal Analizi ve Gelişme Stratejileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Doğan, Gürkan ve Durgun, Bülent. (2012). Arap Baharı ve Libya: Tarihsel Süreç ve Demokratikleşme Kavramı Çerçevesinde Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15), 61-90.
 • Duran, Hasan ve Özdemir, Çağatay. (2012). Türk Dış Politikasına Yansı- malarıyla Arap Baharı, Akademik İncelemeler Dergisi, 7(2), 181-198.
 • Gh Saeid Ali, Ali, Arifin, Zamri ve Safar Hasim, Mohd. (2012). The Challenges of Tourism in the Countries of the Arab Spring Revolutions, Advances in Natural and Applied Sciences, 6 (7), ss. 1162-1171.
 • Kaymakçı, Oğuz. (2012). Arap Baharı Öncesinde Kalkınma Sürecinde Se- çilmiş Ülkeler Bazında Ortadoğu Ekonomileri ve Türkiye ile Ticari İlişkileri -II-, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 223-253. Masetti, Oliver, Körner, Kevin, Forster, Magdalena ve Friedman, Jacob. (2013). Two Years of Arab Spring: Where Are We Now? What’s Next?, Current Issues, January 25, Deutsche Bank Research, https://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/ PROD0000000000300328/Two+years+of+Arab+Spring%253A+Where+are+we+now%253F+What%25E2%2580%2599s+next%253F.pdf,
 • Erişim Tarihi: 31.07.2014.
 • Mustafa, Mairna Hussein. (2010). Tourism and Globalization in the Arab World, International Journal of Business and Social Science, 1(1), 37-49.
 • Öztürk, Yüksel ve Şimşek, Erdem. (2013). Politik İstikrarsızlıkların Turistlerin Destinasyon Seçimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(2), 15-25.
 • Tan, Mehmet, Belli, Aziz ve Aydın, Abdullah. (2012). 2002 Sonrası ve Arap Baharı Kapsamında Türkiye Suriye İlişkileri ve Bölgesel Yansımaları, II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu (1-2 Ekim 2012), ss. 66-74.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2000 Yılı Sınır Giriş-Çıkış İstatistikleri, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 28.08.2014.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006 Yılı Sınır Giriş-Çıkış İstatistikleri, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 28.08.2014.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007 Yılı Sınır Giriş-Çıkış İstatistikleri, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 28.08.2014.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2008 Yılı Sınır Giriş-Çıkış İstatistikleri, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 28.08.2014.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2009 Yılı Sınır Giriş-Çıkış İstatistikleri, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 28.08.2014.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2010 Yılı Sınır Giriş-Çıkış İstatistikleri, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 28.08.2014.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011 Yılı Sınır Giriş-Çıkış İstatistikleri, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 28.08.2014.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012 Yılı Sınır Giriş-Çıkış İstatistikleri, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 28.08.2014.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013 Yılı Sınır Giriş-Çıkış İstatistikleri, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 28.08.2014.
 • TÜRSAB. (2005), Avrupa Seyahat Pazarı Evriliyor, Türsab Ar-Ge Departmanı, http://www.tursab.org.tr/dosya/949/15-1_949_5011831.pdf, Erişim Tarihi: 10.10.2013.
 • Weigert, M. (2012), “The Challenges of Tourism in the Mediterranean Region”. In: European Institut of the Mediterranean (IEMed), IEMed
 • Mediterranean Yearbook Med.2012, Barcelona: IEMed, 209-213. World Tourism Organization. (2001), Tourism Highlights, 2001 Edition.
 • World Tourism Organization. (2002), Tourism Highlights, 2002 Edition.
 • World Tourism Organization. (2007), Tourism Highlights, 2007 Edition.
 • World Tourism Organization. (2008), Tourism Highlights, 2008 Edition.
 • World Tourism Organization. (2009), Tourism Highlights, 2009 Edition.
 • World Tourism Organization. (2010), Tourism Highlights, 2010 Edition.
 • World Tourism Organization. (2011), Tourism Highlights, 2011 Edition.
 • World Tourism Organization. (2012), Tourism Highlights, 2012 Edition.
 • World Tourism Organization. (2013), Tourism Highlights, 2013 Edition.
 • World Tourism Organization. (2014), Tourism Highlights, 2014 Edition.

___

APA HACIOĞLU N, SAYLAN U (2014). ARAP BAHARI'NIN TURİZME YANSIMALARI: ARAP ÜLKELERİ VE TÜRKİYE. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(32), 55 - 80.
Chicago HACIOĞLU Necdet,SAYLAN UĞUR ARAP BAHARI'NIN TURİZME YANSIMALARI: ARAP ÜLKELERİ VE TÜRKİYE. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17, no.32 (2014): 55 - 80.
MLA HACIOĞLU Necdet,SAYLAN UĞUR ARAP BAHARI'NIN TURİZME YANSIMALARI: ARAP ÜLKELERİ VE TÜRKİYE. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.32, 2014, ss.55 - 80.
AMA HACIOĞLU N,SAYLAN U ARAP BAHARI'NIN TURİZME YANSIMALARI: ARAP ÜLKELERİ VE TÜRKİYE. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 17(32): 55 - 80.
Vancouver HACIOĞLU N,SAYLAN U ARAP BAHARI'NIN TURİZME YANSIMALARI: ARAP ÜLKELERİ VE TÜRKİYE. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 17(32): 55 - 80.
IEEE HACIOĞLU N,SAYLAN U "ARAP BAHARI'NIN TURİZME YANSIMALARI: ARAP ÜLKELERİ VE TÜRKİYE." Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, ss.55 - 80, 2014.