Türkiye’de Nadir Yayılışı Olan Linum punctatum Presl subsp. pycnophyllum (Boiss. & Heldr.) Gustavsson (Benliketen) İçin Yeni Bir Yayılış Alanı

Bu çalışmada, günümüze dek sadece Yunanistan’ın batısından ve Doğu Anadolu’dan bilinen Linum punctatum subsp. pycnophyllum (Benliketen) için Güneybatı Anadolu’dan yeni bir yayılış alanı verilmiştir. Türün betimlerine ilaveten yayılış alanı ve fotoğrafları sunulmuştur. Ayrıca türün, IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütleri’ne göre doğadaki tehlike durumu tekrar gözden geçirilmiştir.

A New Distribution Area of Linum punctatum Presl subsp. pycnophyllum (Boiss. & Heldr.) Gustavsson

In this study, a new distribution area is given from Southwest Anatolia for Linum punctatum Presl subsp. pycnophyllum (Boiss. & Heldr.) Gustavsson (Benliketen) which was formerly known only from west of Greece and eastern Anatolia in Turkey. In addition to the description of the species, distribution map and detailed photographs are presented. In addition, the current status of the species under natural conditions according to IUCN Red List Classes and Criteria has been reviewed.

Kaynakça

Agnew, A.D.Q. (1980). Linum L. Şu eserde: Townsend, C.C. ve Guest, E. (edlr.). Flora of Iraq 4: 274-288. Min. Agrie. Agr. Reform Rep, Iraq.

Alan, S. ve Ocak, A. (2009). Taxonomical and morphological studies on the genus Calamintha Miller (Lamiaceae) in Turkey. Biological Diversity and Conservation 2(2): 125-143.

Baytop, T. (1999). Türkiye’de Bitkilerle Tedavi. Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara.

Boissier, E. (1867). Linum L. Şu eserde: Boissier, E. (ed.). Flora Orientalis 1: 848-866. Geneve & Basel.

Davis, P.H. (1957). Materials for a flora of Turkey: II. Linum Linn. Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh 22: 135-161.

Davis, P.H. (1967). Linum L., Şu eserde: P.H. Davis (ed.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 2: 425-450. Edinburgh University Press, Edinburgh.

Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. (edlr.) (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Tabiatı Koruma Derneği, Barışcan Ofset, Ankara.

Ertuğ, F. (1998). Anadolu’nun Önemli Yağ Bitkilerinden Keten / Linum ve Izgın / Eruca. Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 1: 113-123.

Gustavsson, L. A. (1978). Floristic reports from the high mountains of Sterea Ellas, Greece 1. Botaniska Notiser 131(1): 7-25.

Güner, A., Vural, M., Duman, H., Dönmez, A. ve Șağban, H. (1996). The Flora of the Köyceğiz-Dalyan specially protected area (Muğla-Turkey). Doğa Türk Biyoloji Dergisi 20: 329-371.

Güner, A., Karabacak, E., Çıngay, B., Eker, İ., Güneş, F., Keskin, M., Körüklü, T. ve Öztekin, M. 2014. Bitki Terimleri. Şu eserde: Güner, A. ve Ekim, T. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 1: 445-527. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Hartvig P. (1986). Linum L. Şu eserde: Strid A, (ed.). Mountain flora of Greece 1: 553–564. Cambridge University Press, Cambridge.

IUCN (2012). IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütleri (Ver. 3.1) IUCN (International Union for Conservation of Nature). Prepared by the IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

Juzepchuk, S.V. (1974). Linum L. Şu eserde: Shishkin,B.K (ed.). Flora of USSR 14:67-112 (Translation from Russian by Israel Program of Scientific Translations). Academic Science USSR. Jerusalem.

Mabberley, D. J. (2002). The plant book: A Portable Dictionary Of The Higher Plants. Cambridge University Press, Cambridge.

Meikle, R. D. (1977). Linum L. Şu eserde: Meikle, R.D. (ed.). Flora of Cyprus 1: 317-324. Royal Bot. Gardens, Kew, London.

Ockendon, D. J. ve Walters, S. M. (1968). Linum L. Şu eserde: Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M. ve Webb, D.A.(edlr.). Flora of Europea 2: 206- 211. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Robertson, K. R. (1971). The Linaceae In The Southeastern United States. Journal of the Arnold Arboretum 52: 649- 665.

Tugay, O., Bağcı, Y. ve Uysal, T. (2010). Linum ertugrulii (Linaceae), a new species from central Anatolia, Turkey. Annales Botanici Fennici 47(2): 135-138.

Uzunhisarcıklı, M. E. ve Vural, M. (2009). Taxonomy and IUCN categories of two Alcea L. (Malvaceae) species cited in the data deficient (DD) category. Biological Diversity and Conservation 2(2): 90-95.

Yılmaz, Ö., Kaynak, G. ve Vural, M. (2003). A new taxon of Linum (Linaceae) from NW Anatolia, Turkey. Annales Botanici Fennici 40(2): 147-150.

Yılmaz, Ö. ve Kaynak G. (2006a). Linum hirsutum subsp. platyphyllum stat. nova (Linaceae). Annales Botanici Fennici 43(1): 62-63.

Yılmaz, Ö. ve Kaynak G. (2006b). New combination in Linum sect. Syllinum (Linaceae). Annales Botanici Fennici 43(1): 77-79.

Yılmaz, Ö. ve Kaynak G. (2008a). A new species of Linum (Linaceae) from west Anatolia, Turkey. Botanical Journal of Linnean Society 156: 459-462.

Yılmaz, Ö. ve Kaynak G. (2008b). New combination in Linum sect. Dasylinum (Linaceae). Journal of Biological and Environmental Sciences 2(4): 5-9.

Yılmaz, Ö. ve Kaynak G. (2008c). The check-list and chorology of the Linum L. (Linaceae) taxa in the flora of Turkey. Journal of Biological and Environmental Sciences 2(5): 35-43.

Yılmaz, Ö. (2009). Türkiye'deki Linum L. (Linaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik Araştırmalar. Doktora tezi. T.C. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı. Bursa.

Yılmaz Ö. (2010). Linum kaynakiae sp. nov. (sect. Syllinum, Linaceae) from Turkey. Nordic Journal of Botany 28(5): 605-612.

Yılmaz, Ö. ve Kaynak G. (2010). A new taxon of Linum (Linaceae) from Southwest Anatolia, Turkey. Novon: A Journal for Botanical Nomenclature 20(4): 507-511.

Yılmaz, Ö., Daşkın, R. ve Kaynak, G. (2011). IUCN categories of three Linum L. (Linaceae) taxa endemic to Turkey. Biological Diversity and Conservation 4(1): 133-138.

Yılmaz, Ö. ve Kaynak, G. (2016). Typification of the name Linum aretioides. Annales Botanici Fennici 53: 40-42.

Yılmaz, Ö. (2016). Lectotypification of the name Linum empetrifolium. Novon: A Journal for Botanical Nomenclature 25(1): 125-127.

Yılmaz, Ö. (2018). Linum ayliniae (Linaceae), a new species from West Anatolia, Turkey. Novon: A Journal for Botanical Nomenclature 26: 174-179.

Yılmaz, Ö., Yılmaz, A. ve Kaynak, G. (2019). Yerel endemik Erodium somanum H. Peşmen (Geraniaceae) için Kadriye (Bursa) çevresinden yeni bir yayılış Alanı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji 8(1): 1-5.

Kaynak Göster