Origanum L. (Ballıbabagiller / Lamiaceae) Cinsine Ait Yeni Bir Melez: Origanum × malatyanum Yıldız, Arabacı & Dirmenci

Bu çalışmada, Türkiye’den Origanum L. (Lamiaceae) cinsine ait yeni bir melez olan Origanum × malatyanum Yıldız, Arabacı & Dirmenci verildi. Yeni meleze ait örnekler Malatya ilinden toplandı. Yeni melez, ataları olan Origanum haussknectii Boiss. ve Origanum vulgare L. subsp. gracile (K.Koch) Ietsw. ile karşılaştırıldı. Melezin ayırt edici karakterleri, betimi, şekilleri ve dağılım haritası verildi. Ayrıca ata türler ile olan morfolojik farklılıkları tartışıldı. Yeni melezin gövde ve yaprak tüy durumu ve spiküllerin, bıraktelerin, çanak ve tacın şekli ve ölçüsü ile ebeveynlerinden farklılık gösterdiği belirlendi.

A New Hybrid of the Genus Origanum L. (Lamiaceae): Origanum × malatyanum

In this study, a new hybrid of the genus Origanum L. (Lamiaceae), Origanum × malatyanum Yıldız, Arabacı & Dirmenci from Turkey is given. The specimens of the new hybrid were collected from Malatya province. The new hybrid was compared with its parents, Origanum haussknectii Boiss. and Origanum vulgare L. subsp. gracile (K.Koch) Ietsw. Diagnostic characters, description, figures and distribution map of the hybrid are provided. Its morphological characteristics are discussed and compared with its parents. It is determined that the new hybrid is different from its parents with the indumentum of stem and leaf, the shape and measurements of the spicules, bracts, calyx and corolla.

___

  • Dirmenci, T., Kılıç, T., Çelenk, S., Martin, E., Arabacı, T., Yıldız, B. ve Yazıcı, T. (2017). Türkiye'de Yetişen Origanum L. (Lamiaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik, Moleküler, Karyolojik Ve Kimyasal Araştırmalar. TÜBİTAKKBAG Projesi ( Proje no: 113 Z 225).
  • Dirmenci, T., Yazıcı, T., Özcan, T., Çelenk, Ç. ve Martin, E. (2018). A new species and a new natural hybrid of Origanum L. (Lamiaceae) from the west of Turkey. Turk J Bot 42: 73-90.
  • Dirmenci, T., Özcan, T., Yazıcı, T., Arabacı, T. ve Martin, E. (2018). Morphological, cytological, palynological and molecular evidence on two new hybrids: an example of homoploidhybridization in Origanum (Lamiaceae). Phytotaxa 371: 145-167.
  • Dirmenci, T., Özcan, T., Açar, M., Arabacı, T., Yazıcı, T. ve Martin, E. (2019). A rearranged homoploid hybrid species of Origanum L. (Lamiaceae): O. × munzurense Kit Tan & Sorger. Botany Letters 166: 153-162.
  • Duman, H. (2000). Origanum L. Şu eserde: Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (edlr.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Suppl. 2), 11: 207-208. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
  • Ietswaart, J.H. (1980). A taxonomic revision of the genus Origanum (Labiatae). Leiden Botanical Series. No. 4: 21- 24. Leiden Univ. Press, Netherlands.
  • Ietswaart, J.H. (1982). Origanum L. Şu eserde: Davis, P. H., (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 7: 297–313. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
  • Menemen, Y. ve Dönmez, A.A. (2006) Uluslararası Botanik Adlandırma Yasası (Viyana Yasası). Onyedinci Uluslararası Botanik Kongresinde (Temmuz 2005, Viyana, Avusturya) kabul edilmiştir. (McNeill, J., Barrie, F.R., Burdet, H.M. vd.’den çeviri ). Türkçe baskı: Doğan Matbaacılık. Ankara.
  • Yıldız, B., Bahçecioğlu Z. ve Arabacı T. (2004). Floristic characteristics of Beydağı (Malatya). Turk J Bot 28: 391-419.

___

APA ARABACI T, DİRMENCİ T, YILDIZ B (2020). Origanum L. (Ballıbabagiller / Lamiaceae) Cinsine Ait Yeni Bir Melez: Origanum × malatyanum Yıldız, Arabacı & Dirmenci. Bağbahçe Bilim Dergisi, 7(1), 10 - 15. 10.35163/bagbahce.652881
Chicago ARABACI TURAN,DİRMENCİ TUNCAY,YILDIZ Bayram Origanum L. (Ballıbabagiller / Lamiaceae) Cinsine Ait Yeni Bir Melez: Origanum × malatyanum Yıldız, Arabacı & Dirmenci. Bağbahçe Bilim Dergisi 7, no.1 (2020): 10 - 15. 10.35163/bagbahce.652881
MLA ARABACI TURAN,DİRMENCİ TUNCAY,YILDIZ Bayram Origanum L. (Ballıbabagiller / Lamiaceae) Cinsine Ait Yeni Bir Melez: Origanum × malatyanum Yıldız, Arabacı & Dirmenci. Bağbahçe Bilim Dergisi, vol.7, no.1, 2020, ss.10 - 15. 10.35163/bagbahce.652881
AMA ARABACI T,DİRMENCİ T,YILDIZ B Origanum L. (Ballıbabagiller / Lamiaceae) Cinsine Ait Yeni Bir Melez: Origanum × malatyanum Yıldız, Arabacı & Dirmenci. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2020; 7(1): 10 - 15. 10.35163/bagbahce.652881
Vancouver ARABACI T,DİRMENCİ T,YILDIZ B Origanum L. (Ballıbabagiller / Lamiaceae) Cinsine Ait Yeni Bir Melez: Origanum × malatyanum Yıldız, Arabacı & Dirmenci. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2020; 7(1): 10 - 15. 10.35163/bagbahce.652881
IEEE ARABACI T,DİRMENCİ T,YILDIZ B "Origanum L. (Ballıbabagiller / Lamiaceae) Cinsine Ait Yeni Bir Melez: Origanum × malatyanum Yıldız, Arabacı & Dirmenci." Bağbahçe Bilim Dergisi, 7, ss.10 - 15, 2020. 10.35163/bagbahce.652881