Nadir Endemik Bir Tür Üzerine Notlar: Rhaponticoides pythiae (Azn. & Bornm.) M.V.Agab. & Greuter / Yitiktülüşah

G.V. Aznavour tarafından Yalova’dan toplanan örneklere dayalı olarak bilim dünyasına Centaurea pythiae olarak tanıtılan takson Türkiye Florası yazılırken, Centaurea amasiensis altında sinonim olarak verilmiştir. Daha sonra ise bu tür yeniden canlandırılıp Rhaponticoides pythiae olarak yeniden değerlendirilmiştir. Bu tür günümüze kadar uzun bir süre aranmış, ancak bir flora çalışması sırasında 2010 yılında yeniden toplanmıştır. Kocaeli, Safiye Köyü’nde çok kısıtlı bir alanda yetişen bu türün tehdit kategorisi CR (B2ab(i,ii,iii) olarak önerilmiştir.

Notes on Rare Endemic Species: Rhaponticoides pythiae (Azn. & Bornm.) M.V.Agab. & Greuter / Yitiktülüşah

It was introduced to the scientific world as Centaurea pythiae by Aznavour based on samples collected from Yalova. During the writing of Flora of Turkey, specimens of Aznavour was evaluated in Centaurea amasiensis. And then, these specimens were evaluated as Rhaponticoides pythiae. This species has not been collected for a long time. However, it was collected during a flora study in 2010. This species grows in a very limited area in Safiye Village of Kocaeli. The threat category of this species is proposed as CR (B2ab (i, ii, iii).

Kaynakça

Agababian, M. (1997). Centaurea Subg. Centaurea (Compositae): Delimitatiaon and Distribution of Sections and Subsections. Lagascalia 19(1-2): 889-902.

Bornmüeller, J. (1906). Centaurea amasiensis Bornm. 1890 (sect. Centaurium), florae Anatoliae species indescripta nova. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 3: 54-55.

Bornmüeller, J. (1927). Über eine neue Centaurea (C. pythiae Aznav. et. Bornm.) der Flora Kleinasiens. Mitth. Thüring. Bot. Vereins N.F. 37: 48-49.

Çinbilgel, İ., Eren, Ö. ve Duman, H. (2014). Rhaponticoides gokceoglui (Asteraceae), a striking new species from Turkey. Phytotaxa 170(2): 125-132.

Davis, P.H., Mill, R.R. ve Tan, K. (edlr.) (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 10, Edinburgh Univ. Press. Edinburgh.

Doğu, S., Bağcı, Y. ve Dinç, M. (2009). Rhaponticoides aytachii sp. nov. (Asteraceae) from south Anatolia, Turkey. Nordic J. Bot. 27: 479-482.

Dural, H. (2012). Rhaponticoides. Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). 194-195, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.

Duran, A., Doğan, B. ve Şeker, M. (2014). Two new records from Asteraceae for the flora of Turkey and a new synonym in the genus Psephellus. J. Selçuk Univ. Nat. Appl. Sci. 3(4): 105-112.

Eren, Ö. (2007). The genus Rhaponticoides Vaill. (Asteraceae) in Turkey: a new species and first key. Pl. Syst. Evol. 267(1-4): 13-23, doi:10.1007/s00606-007-0576-4.

Greuter, W. (2003). The Euro+Med treatment of Cardueae (Compositae)–Generic concepts and required new names. Wildenowia 33: 49-61.

Greuter, W. ve Raus, T. (2009). Med-Checklist Notulae, 28. Willdenowia 39(2): 335-345, doi:10.3372/wi.39.39211.

Güner, A., Akyıldırım, B., Alkayış, M.F., Çıngay, B., Kanoğlu, S.S., Özkan, A.M., Öztekin, M. ve Tuğ, G.N. (2012).

Türkçe Bitki Adları. Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.

IUCN Standards and Petitions Subcommittee (2017). Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 13. Prepared by the Standards and Petitions Subcommittee. , [er. tar.: 30 xii 2018].

Tan, K., Bancheva, S., Vural, M. ve Strid, A. (2009). Centaurea wagenitziana (Asteraceae: Centaureinae), a new species from the eastern Balkans. Phytol. Balcan. 15(1): 51-58.

Uysal, T., Sezer, E.N.Ş., Bozkurt, M., Tugay, O., Ertuğrul, K., Demirelma, H. & Dural, H. (2016). Karyomorphological study of five Turkish endemic Rhaponticoides Vaill. (Asteraceae, Cardueae) species. Caryologia 69 (3): 207- 214.

Wagenitz, G. (1975). Centaurea L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 5: 465- 585, Edinburgh Univ. Press. Edinburgh.

Yılancı, M.S. ve Sağıroğlu, M. (2013). Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere Beldesi ve çevresinin florası. Sakarya Üniv. Fen Bil. Derg. 17(3): 407-425.

Kaynak Göster

271 152

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye’ye Özgü Delphinium cilicicum P. H. Davis & Kit Tan (Toros hezareni) Türünün Morfolojik Özellikleri ve Yayılış Alanına Katkılar

Düriye FENER, CANDAN AYKURT

Tek Tek Dağları Milli Parkı (Şanlıurfa-Türkiye) Eteklerindeki Bazı Köylerde Etnobotanik Bir Çalışma

Esra ŞAHİN FİDAN, HASAN AKAN

Lacrymaria hypertropicalis (Guzmán, Bandala & Montoya) Cortez (Psathyrellaceae): Türkiye mikotası için yeni bir kayıt

ERTUĞRUL SESLİ

Endemik Cousinia iconica Hub.-Mor. (Seks. Cousinia / Asteraceae) / Çatal Kızan Türünün Mikromorfolojik, Palinolojik ve Anatomik Özellikleri

DENİZ ULUKUŞ, OSMAN TUGAY

Türkiye’de Yayılış Gösteren Carex L. (Ayakotu) Taksonlarının Tür Epiteti Etimolojisi

Hüseyin Kürşad İLDENİZ, Burçin ÇINGAY, EVREN CABİ

Geçmişten Günümüze Cruciferae (Lahanagiller) Familyası: Sistematiği ve Filogenisi

Ayşe ERDEN, YUSUF MENEMEN

Inocybe griseotarda Poirier (Inocybaceae, Agaricales): Türkiye mikotası için yeni bir kayıt

ERTUĞRUL SESLİ

Endemik Lactuca boissieri Rouy (Kocamarul) İçin Yeni ve Muhtemel Yayılış Alanları

Murat Erdem GÜZEL, MUTLU GÜLTEPE, KAMİL ÇOŞKUNÇELEBİ, SERDAR MAKBUL

Tunika Tüylerinin Yerleşimi ve Çiçek Rengi Varyasyon Aralıklarının Tulipa L. (Lâle) Cinsinin Taksonomisindeki Önemi

İSMAİL EKER

Nadir Endemik Bir Tür Üzerine Notlar: Rhaponticoides pythiae (Azn. & Bornm.) M.V.Agab. & Greuter / Yitiktülüşah

Mehmet SAĞIROĞLU, SERDAR ASLAN, Mecit VURAL