Lacrymaria hypertropicalis (Guzmán, Bandala & Montoya) Cortez (Psathyrellaceae): Türkiye mikotası için yeni bir kayıt

Lacrymaria hypertropicalis (Guzmán, Bandala & Montoya) Cortez TrabzonÇukurçayır’dan toplanan bazidiyomaların incelenmesi sonucu Türkiye’de ilk kez saptanmıştır. Kuru materyalin şapka, sap ve lamel kısımlarından alınan ince kesitler Kongo kırmızı ile boyanıp ışık mikroskobu ile incelenerek tokmak biçimindeki sistitler ve elipsoit bazidiyosporlar görüntülenmiştir. Teşhis morfolojik yöntemler yardımı ile yapılmış ve daha sonra ITS analizi ile kontrol edilmiştir. Türe ait betimleme, arazi ve mikroskobik resimler ve kısa bir tartışma ile birlikte verilmiştir.

Lacrymaria hypertropicalis (Guzmán, Bandala & Montoya) Cortez (Psathyrellaceae): A new record for the Turkish mycota

Lacrymaria hypertropicalis (Guzmán, Bandala & Montoya) Cortez is reported for the first time from Turkey at the end of the examination of basidiomata collected from Trabzon-Çukurçayır. Capped cystidia and ellipsoid basidiospores are displayed after dyeing the thin sections from the pileus, stipe and lamella of the dried material with Congo red and examining with light microscope. Identification is made with the help of morphological methods and then checked with ITS analysis. Description of the speciesis is given with field and microscopical photos and a short discussion.

Kaynakça

Akata, I., Uzun, Y. ve Kaya, A. (2014). Macromycetes determined in Yomra (Trabzon) district. Turk J Bot 38: 999– 1012.

Clémençon, H. (2009). Methods for working with macrofungi. IHW-Verlag, Berchtesgaden.

Demirel, K., Uzun, Y. ve Biber, G. (2004). Macrofungi of Şavşat (Artvin) District. The Herb Journal of Sytematic Botany 11(2): 191–206.

Gularte Cortez, V. ve Coelho, G. (2005). A new combination in Lacrymaria (Agaricales). Mycotaxon 93: 129–134.

Guzmán, G, Montoya, L ve Bandala, V.M. (1988). A new species of Psathyrella (Agaricales, Coprinaceae) from Mexico, with discussions on the known species. Brittonia 40: 229-234.

Han, K.S., Volk, T.J. ve Kim, H.K. (2010). Identification of Lacrymaria velutina (Pers. Ex Fr.) Konrad & Maubl. from Micheon-myeon, Jinju-city, Korea. Mycobiology 38(4): 249–255.

Knudsen, H. ve Vesterholt, J. (2008). Funga Nordica: Agaricoid, Boletoid and Cyphelloid Genera. Narayana Press, Copenhagen.

Kaşık, G., Öztürk, C. ve Doğan, H.H. (2000). Macrofungi of Ermenek (Karaman) District. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 1(16): 61–65.

Kaya, A., Uzun, Y. ve Karacan, İ.H. (2009). Macrofungi of Göksun (Kahramanmaraş) District. Turk J Bot 33: 131–139.

Sesli, E. ve Denchev C.M. (2014). Onward (Continuously Updated). Mycotaxon Web sayfası. http://www. mycotaxon.com/resources/weblists.html (erişim tarihi: 20.01.2019).

Türkekul, İ. (2015). Canpolat yaylası (Tokat) makromantar florası. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 6 (2): 44–50.

Uzun, Y., Kaya, A., Karacan, İ.H., Kaya, Ö.F. ve Yakar, S. (2015). Macromycetes determined in Islahiye (Gaziantep/Turkey) district. BioDiCon 8(3): 209–217.

Kaynak Göster

309 173

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Tunika Tüylerinin Yerleşimi ve Çiçek Rengi Varyasyon Aralıklarının Tulipa L. (Lâle) Cinsinin Taksonomisindeki Önemi

İSMAİL EKER

Lacrymaria hypertropicalis (Guzmán, Bandala & Montoya) Cortez (Psathyrellaceae): Türkiye mikotası için yeni bir kayıt

ERTUĞRUL SESLİ

Geçmişten Günümüze Cruciferae (Lahanagiller) Familyası: Sistematiği ve Filogenisi

Ayşe ERDEN, YUSUF MENEMEN

Tek Tek Dağları Milli Parkı (Şanlıurfa-Türkiye) Eteklerindeki Bazı Köylerde Etnobotanik Bir Çalışma

Esra ŞAHİN FİDAN, HASAN AKAN

Nadir Endemik Bir Tür Üzerine Notlar: Rhaponticoides pythiae (Azn. & Bornm.) M.V.Agab. & Greuter / Yitiktülüşah

Mehmet SAĞIROĞLU, SERDAR ASLAN, Mecit VURAL

Endemik Cousinia iconica Hub.-Mor. (Seks. Cousinia / Asteraceae) / Çatal Kızan Türünün Mikromorfolojik, Palinolojik ve Anatomik Özellikleri

DENİZ ULUKUŞ, OSMAN TUGAY

Endemik Lactuca boissieri Rouy (Kocamarul) İçin Yeni ve Muhtemel Yayılış Alanları

Murat Erdem GÜZEL, MUTLU GÜLTEPE, KAMİL ÇOŞKUNÇELEBİ, SERDAR MAKBUL

Türkiye’ye Özgü Delphinium cilicicum P. H. Davis & Kit Tan (Toros hezareni) Türünün Morfolojik Özellikleri ve Yayılış Alanına Katkılar

Düriye FENER, CANDAN AYKURT

Türkiye’de Yayılış Gösteren Carex L. (Ayakotu) Taksonlarının Tür Epiteti Etimolojisi

Hüseyin Kürşad İLDENİZ, Burçin ÇINGAY, EVREN CABİ

Inocybe griseotarda Poirier (Inocybaceae, Agaricales): Türkiye mikotası için yeni bir kayıt

ERTUĞRUL SESLİ