Kıbrıs Köyü Vadisi (Mamak-Ankara) Bitki Mikrofungusları

Bu araştırma, Kıbrıs Köyü Vadisi’nde (Ankara-Türkiye) 2009-2010 yılları arasında yapılmıştır. Yapılan çalışmada, 49 farklı konukçu bitki üzerinde gelişen 87 mikrofungus türü tespit edilmiştir. İzole edilen üç mikrofungus türü Türkiye için yeni kayıttır. Üzerinde bulundurduğu mikrofunguslar açısından en zengin tohumlu bitki familyaları Rosaceae (17 tür), Salicaceae (9 tür), Ulmaceae (8 tür), Fabaceae (7 tür) ve Juglandaceae (7 tür) familyalarıdır. Diğer konukçu familyalarda 1-5 arasında değişen mikrofungus türü tespit edilmiştir. Mantar-konukçu konsortif ilişkilerine bakıldığında nötr, pozitif, negatif ve antagonist ilişkiler karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma yüksek lisans tezinin bir parçasıdır.

Plant microfungi of Kıbrıs Village Valley (Mamak-Ankara)

This research was carried out in Kıbrıs Village Valley (Ankara) between 2009 and 2010. As a result of this study, 87 microfungi species have been identified which grow on 49 different host plants. Three types of microfungi given in the list are new records for Turkey. The richest families in terms of containing microfungi are Rosaceae (17 species), Salicaceae (9 species), Ulmaceae (8 species), Fabaceae (7 species) and Juglandaceae (7 species). We have also distinguished microfungi which vary from 1 to 5 species on the other host families. The recorded microfungi revealed different consort correlations with their host plants which are positive, negative, neutral and antagonistic. This work is a part of a master's thesis.

Kaynakça

Azbukina, Z. M. (2005). Nizshije rastenija, gribyi mokhoobraznye Dal’nego Vostoka Rossii. Griby. 5. Rzhavchinnye griby. Dalnauka Vladivostok.

Allescher, A. (1903). Fungi Imperfecti. Şu eserde: Rabenhorst’s Kryptogamen–Flora von Deutschland Oesterreich und der Schweiz. Nauka, Moskova.

Aslan, S. (2007). Kıbrıs Köyü Vadisi (Mamak-Ankara) Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Braun, U. (1995). The Powdery Mildews (Erysiphales) of Europe. Gustov Fischer Verlag, Jena, Stuttgart-New York.

Bremer, H. ve Petrak, F. (1947). Neue kleinpilze aus der Türkei, Sydowia Annales Mycologici, Ser., 2 (2): 20-22.

Byzova, Z. M., Vasyagina, M. P., Deeva, N. G., Kalımbetov, B. K., Pisareva, N. F. ve Şvartsman, S. R. (1970). Flora sporovıkh rasteniy Kazakıstana. T.5. Nesoverşennıye gribı–Fungi imperfecti (Deuteromycetes). Kn. 3. Sphaeropsidales. Nauka, Alma–Ata.

Byzova, Z. M. ve Vasyagina, M. P. (1981). Flora Sporovıkh rasteniy Kazakistana. Sumçatıye gribı. I. Protoascomitseti (Protoascomycetes)–Euascomitseti (Euascomycetes). Nauka, Alma-Ata.

Byzova, Z. M., Vasyagina, M. P., Deeva, N. G., Kalımbetov, B. K., Pisareva, N. F. ve Şvartsman, S. R. (1968). Flora sporovıkh rasteniy Kazakıstana.

T. 5. Nesoverşennıye gribı, Fungi imperfecti (Deuteromycetes), 2. Sphaeropsidales. Nauka, Alma-Ata.

Davis, P.H. ve Hedge. I.C. (1975). The Flora of Turkey: Past, present and future. Candollea, 30: 331-351, Edinburgh.

Davis, P.H. (1965). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 1. Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.

Davis, P.H. (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 1-9. Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.

Davis, P.H. (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 10. Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.

Dennis, R. W. G. (1981). British Ascomycetes, Cramer, Stutgard.

Diedicke, H. (1915). Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Leipzig, 9: 352.

Ellis, B. M. ve Ellis, J. P. (1987). Microfungi on Land Plants. Croom Helm, London & Sydney.

Ertuğrul, T., Erdoğdu, M., Suludere, Z. ve Aytaç, Z. (2012 a). Kıbrıs Köyü Vadisi’nde Cydonia oblonga Mill. üzerinde tespit edilmiş mikrofungusların mikromorfolojisi. First International Biology Congress in Kyrgyzstan, Bildiri Kitabı 242-243, Bishkek, Kırgızistan.

Ertuğrul, T., Erdoğdu, M., Suludere, Z. ve Aytaç, Z. (2012 b). Türkiye Mikobiotası için iki yeni fillotrof mikrofungus. First International Biology Congress in Kyrgyzstan, Bildiri Kitabı 242, Bishkek, Kırgızistan.

Ertuğrul, T., Erdoğdu, M., Aytaç, Z. ve Suludere, Z. (2012 c). Septoria species in Kıbrıs Village Valley (Ankara, Turkey). Nova Hedwigia, 95 (3-4) 483-491.

Ekici, T., Erdoğdu, M. ve Aytaç, Z. (2010). Kıbrıs Köyü Vadisi (Ankara) Pas mantarları. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 963-964, Denizli.

Ertuğrul, T., Erdoğdu, M., Aytaç, Z. ve Suludere, Z. (2013). The powdery mildews of Kıbrıs Village Valley (Ankara Turkey). The Journal of Fungus, 4 (2): 35-45.

Ertuğrul, T., Erdoğdu, M., Aytaç, Z. ve Suludere, Z. (2014). Light and electron microscope studies of species of plant

pathogenic Basidiomycota isolated from plants in Kıbrıs Village Valley (Ankara, Turkey). The journal of Fungus, 5(1): 7-21.

Fakirova, V. I. (1991). Fungi Bulgaricae, 1 Tomus, Ordo Erysiphales. Nauka, Sofia.

Geluta, V. P. (1989). Flora gribov Ukrainı Muçnistorosyanıye gribı. Naukova Dumka, Kiev.

Grove, W. B. (1935). British stem–and leaf fungi. Coelomycetes, 1. At the Universty Pres, Cambridge.

Grove, W. B. (1937). British stem–and leaf fungi. Coelomycetes, 2, 32-316. At the Universty Pres, Cambridge.

Güner, A., Özhatay N., Ekim T., Başer KHC. (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 11. Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.

Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.

Ignatavičiütė, M. ve Treigienė, A. (1998). Mycota Lithuaniae. Melanconiales, 9, UAB Vaslstıečıu Laıkraštıs 61-198, Vılnıus.

Index Fungorum (2011): http://www.indexfungorum.org/names/names.asp. Erişim Tarihi: 15.06.2018.

Kırbağ, S. (2004). New Records of Microfungi from Turkey. Pakistan J. of Bot., 36 (2):445-448.

Kuprevich, V. F. ve Ulijanishchev, V. I. (1975). Opredelitel rjavchinnikh gribov SSSR. Nauka i Tekhnika, Minsk.

Mel’nik, V. A. (2000). Key to the fungi of the genus Ascochyta Lib. (Coelomycetes). Parey Buchverlag, Berlin.

Merezhko, T. A. (1980). Flora Fungorum RSS Ucraınıca Sphaeropsidales, Sphaeropsidaceae (Phaeodidymae). Naukova Dumka, Kiev.

Moroçkovskiy, S. F., Zerova, M. Y., Lavitska, Z. G. ve Merezhko, T. O. (1971). Biznaçnik gribıv Ukrainı T. 3. Nezaverşenı gribı. Naukova Dumka, Kiev.

Munk A. (1957). Danish Pyrenomycetes, Ejnar. Munksgaard, Copenhagen.

Popushoy, I. S. (1971). Mikoflora Plodovıkh derevyev SSSR. Nauka, Moskova.

Saccardo, P. A. (1972). Sylloge Fungorum omnium hucusque cognitorum, 26. Johnson reprint corporation, Pavia.

Smitskaya, M. F., Smyk, L. W. ve Merezhko, T. A. (1986). Opredelitel’ pirenomitsetov. Naukova Dumka, Kiev.

Smyk, L. W. (1980). Flora Fungorum RSS Ucraınıca, Ascomycetes, Sphaeriales. Naukova Dumka, Kiev.

Şvartsman, S. R., Vasyagina, M. P., Pisareva, N. F. ve Byzova, Z. M. (1971). Flora sporovikh rasteniy Kazakistana. T. 7 Nesoverşennıye gribı-Fungi Imperfecti (Deuteromycetes). Melanconiales. Nauka, Alma-Ata.

Teterevnikova-Babayan, D. N., Taslakhçyan, M. G. ve Martirosyan, I. A. (1983). Mikoflora Armyanskoy SSR. Tom VI. Izd. Erevan Gos. Univ., Erevan.

Ulijanishchev, V. I. (1968). Opredelitel’ golovnyovıkh gribov SSSR. Nauka, Leningrad.

Ulijanishchev, V. I. (1978). Opredelitel’ rzhavchinnykh gribov SSSR. Nauka, Leningrad.

Wilson, L. M. ve Henderson, D. M. (1966). British Rust Fungi. Cambridge University Press., Edinburgh.

Vanev, S. G., Sameva, E. F. ve Bakalova, G. G. (1997). Fungi Bulgaricae, 3 (1). Pensoft, Sofia.

Vasil’yeva, L. N. (1987). Pirenomitseti i Lokuloascomitseti Severa Dal’nego Vostoko. Nauka, Leningrad.

Vassilevskiy, N. I. ve Karakulin, B. P. (1950). The parasites Fungi imperfecti. Pt. II. Melanconiales. URSS Acad. Sciences Press., Moscow-Leningrad.

Yaçevskiy, A. A. (1913). Opredelitel’ gribov T. I. Nesoverşenniye gribı. Tüpografiya S. L. Kinda, St.-Petersburg.

Yaçevskiy, A. A. (1917). Opredelitel’ gribov T. II. Nesoverşenniye gribı. Tüpografiya S. L. Kinda, St.-Petersburg.

Kaynak Göster

98 38

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye Florası İçin Yeni Bir Hibrit Orkide Kaydı: Anacamptis ´ parvifolia (Chaub.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. (Salepgiller / Orchidaceae)

İSMAİL EKER, Mustafa BAŞARAN

Burçzarifesi [Erysimum amasianum Hausskn. & Bornm. (Turpgiller / Brassicaceae)] Türünün Türkiye Ve Irak’taki Varlığı Üzerine

BİROL MUTLU

Türkçe Bilimsel Bitki Adları Yönergesi’nde Değişiklik Ve İlâve Öneriler

YUSUF MENEMEN

Türkiye’de Bazı Ekstrem Çevre Koşullarında Yaşayan Mikroalgal sensu lato Biyoçeşitliliğin Önemi

DİLEK TEKDAL, Ceren ÜNEK

Kıbrıs Köyü Vadisi (Mamak-Ankara) Bitki Mikrofungusları

TUĞBA ERTUĞRUL, MAKBULE ERDOĞDU, Zekiye SULUDERE, ZEKİ AYTAÇ

Ak emcek [Onosma sieheana (Hodangiller / Boraginaceae)] Türünün Karyolojik Analizi

MERYEM BOZKURT, KUDDİSİ ERTUĞRUL, TUNA UYSAL

Türkiye Florası İçin Yeni Bir Müşkürüm Kaydı: Muscari pallens (M.Bieb.) Fisch. (Kuşkonmazgiller/ Asparagaceae)

İSMAİL EKER, HASAN YILDIRIM, Metin ARMAĞAN

Endemik Cousinia halysensis Hub.-Mor. (Papatyagiller / Asteraceae) Türünün Anatomik, Palinolojik ve Mikromorfolojik Yönden İncelenmesi

DENİZ ULUKUŞ, OSMAN TUGAY

Türkiye İçin Yeni Bir İstilacı Tür Kaydı: Malvastrum coromandelianum (L.) Gracke (Ebegümecigiller / Malvaceae Juss.)

HASAN YILDIRIM, Tuğkan ÖZDÖL, Hasan YAŞAYACAK

Türkiye Florası İçin Yeni Bir Tür Kaydı: Satureja metastasiantha Rech.f. (Ballıbabagiller / Lamiaceae)

Tuncay DİRMENCİ, Bayram YILDIZ, Mehtap ÖZTEKİN