Endemik Cousinia halysensis Hub.-Mor. (Papatyagiller / Asteraceae) Türünün Anatomik, Palinolojik ve Mikromorfolojik Yönden İncelenmesi

Cousinia (Asteraceae, Cardueae) cinsi dünyada Asteraceae familyası içinde yaklaşık 700 temsil edilen familya içerisinde üçüncü büyük cins olarak bilinmektedir. Bu çalışma, Cousinia seksiyonu içerisinde yer alan Cousinia halysensis türünün anatomik, palinolojik ve mikromorfolojik özelliklerinin belirlenerek cinsin taksonomisine katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. C. halysensis türünün tohum ve polen mikromorfolojik özellikleri ile türe ait fotoğraflar verilmiş ve dağılış alanları harita üzerinde gösterilmiştir. Bu türün anatomik çalışmasında gövde, yaprak ve orta damar özellikleri ve fotoğrafları verilmiştir. Anatomik karakterlerden korteks tabakası sayısının, orta damar şeklinin ve orta damardaki iletim demetlerinin sayısının önemli olduğu belirlenmiştir. Palinolojik ölçümler için ışık mikroskobu kullanılmış ve polen şekli subprolat olarak tespit edilmiştir. SEM mikroskobu kullanılarak polen ekzin yüzey süslerinin fotoğrafları çekilmiş ve polenlerin verrukoz olduğu belirlenmiştir.

The Anatomical, Palynological and Micromorphological Investigation of Endemic Cousinia halysensis Hub.-Mor. (Asteraceae)

Cousinia (Asteraceae, Cardueae) is known the third largest genus in the Asteraceae, comprises approximately by 700 taxa all of the world. As a part of this study, it is carried out in order to contribute to the taxonomy of Cousinia, describing anatomic features, palynologic and micromorphologic of C. halysensis species locating sect. Cousinia. Seed and pollen micromorphologic features of Cousinia halysensis species, photos of the species and distribution areas are shown on the map. In anatomic study of this species, stem, leaf and midrib characteristics and photographs of C. halysensis species are given. It is determined that the number of cortex layer, midrib shape and the number of vascular bundles is important. For palynologic measurement are used light microscopy and pollen shape is determined as subprolate. Pollen exine sculpturing is taken photo and determined verrucose by using SEM microscopy.

Kaynakça

Ahmad-Khanbeygi., Z., Sheidai, M. ve Attar, F. (2011). Morphometry and palynological study of genus Cousinia sect. Cousinia (Asteraceae) in Iran. Iran. Journ. Bo,t 17 (2): 158-166.

Attar, F., Ghahreman, A., Mahdigholi, K. ve Sheidai, M. (2004). Anatomy-taxonomy studies of the species of section Serratuloideae (Cousinia, Compositae) in Iran. Iran Journ. Bot, (10): 119–141.

Attar, F ve Djavadi, S.B. (2010). A Taxonomic revision of Cousinia, Sect. Cynaroides (Asteraceae, Cardueae) in The Flora of Iran. Iran Journ. Bot, 16 (1):130-184.

Bunge, A.V. (1865). Übersichtliche Zusammenstellung der Arten der Gattung Cousinia Cass. Mémoires de l’Academie Imperiale des Sciences de, (ser.7):9. 1-56. Saint Petersbourg

Davis, P.H. (1975). Flora of Turkey and The East Aegean Islands 5, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

Frodin, D.G. (2004). History and concepts of big plant genera. Taxon, 53 (3): 753-766.

Huber-Morath, A. (1975). Cousinia Cass., Şu eserde: Davis P.H. (ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands 5: 329–353. Edinburgh University Press, Edinburgh.

Jafari, E., Ghanbarian, G. (2007). Pollen morphological studies on selected taxa of Asteraceae. Journal of Plant Sciences, 2, 195–201.

Johansen, D.A. (1940). Plant Microtechnique. McGraw-Hill, New-York.

Mehregan, I. (2009). Cousinia sect. Argenteae (Asteraceae, Cardueae), a new section including a new species from NE Iran. Willdenowia, 39(2): 265-271.

Punt, W., Hoen, P., Blackmore, S., Nilsson, S.ve Le Thomas, A. (2007). Glossary of pollen and spore terminology. Rev Palaeobot Palyno, (143): 1–81.

Rechinger, K.H. (1972). Compositae-Cynareae I: Cousinia., Şu eserde : Rechinger K.H. (ed.) Flora Iranica, 90:1- 329. Graz.

Rechinger, K.H. (1979). Compositae-Cynareae III: Cousinia., Şu eserde: Rechinger K. H. (ed.) Flora Iranica, 139: 108-153. Graz.

Rechinger, K.H. (1986). Cousinia: morphology, taxonomy, distribution and phytogeographical implication. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 89 B: 45-58.

Saber, A., Attar, F., Djavadi, S. (2009). 0Studies of Pollen Grains in the Sect. Stenocephalae (Cousinia Cass.- Asteraceae) in Iran. Iran. Journ. Bot, 15, 114–128.

Susanna, A., Jacas, N.G., Vilatersana, R., Garnatje, T., Valles, J. ve Ghaffari, S. M. (2003). New chromosome counts in the genus Cousinia and the related genus Schmalhausenia (Asteraceae, Cardueae). Bot J Linean Soc., 143: 411–418.

Susanna, A., Garcia-Jacas, N., Vilatersana, R. ve Garnatje, T. (2003a). Generic boundaries and evolution of characters in the Arctium group: A nuclear and chloroplast DNA analysis. Collect. Bot. (Barcelona), 26: 101-118.

Susanna, A. ve Garcia-Jacas, N. (2007). Tribe Cardueae. Şueserde : Kubitzki, K. (ed.), The Families and Genera of Vascular Plants, Springer, 8: 123-146. Verlag Berlin Heidelberg.

Stearn, W.T (1983). Botanical Latin. 566 David & Charles. London.

Wodehouse, R. P. (1935). Pollen Grains. Mc. Graw-Hill Book Company Inc., New York and London.

Kaynak Göster

228 113

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Ak emcek [Onosma sieheana (Hodangiller / Boraginaceae)] Türünün Karyolojik Analizi

MERYEM BOZKURT, KUDDİSİ ERTUĞRUL, TUNA UYSAL

Türkiye Florası İçin Yeni Bir Müşkürüm Kaydı: Muscari pallens (M.Bieb.) Fisch. (Kuşkonmazgiller/ Asparagaceae)

İSMAİL EKER, HASAN YILDIRIM, Metin ARMAĞAN

Türkiye Florası İçin Yeni Bir Tür Kaydı: Satureja metastasiantha Rech.f. (Ballıbabagiller / Lamiaceae)

Tuncay DİRMENCİ, Bayram YILDIZ, Mehtap ÖZTEKİN

Türkçe Bilimsel Bitki Adları Yönergesi’nde Değişiklik Ve İlâve Öneriler

YUSUF MENEMEN

Endemik Cousinia halysensis Hub.-Mor. (Papatyagiller / Asteraceae) Türünün Anatomik, Palinolojik ve Mikromorfolojik Yönden İncelenmesi

DENİZ ULUKUŞ, OSMAN TUGAY

Kıbrıs Köyü Vadisi (Mamak-Ankara) Bitki Mikrofungusları

TUĞBA ERTUĞRUL, MAKBULE ERDOĞDU, Zekiye SULUDERE, ZEKİ AYTAÇ

Türkiye İçin Yeni Bir İstilacı Tür Kaydı: Malvastrum coromandelianum (L.) Gracke (Ebegümecigiller / Malvaceae Juss.)

HASAN YILDIRIM, Tuğkan ÖZDÖL, Hasan YAŞAYACAK

Türkiye Florası İçin Yeni Bir Hibrit Orkide Kaydı: Anacamptis ´ parvifolia (Chaub.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. (Salepgiller / Orchidaceae)

İSMAİL EKER, Mustafa BAŞARAN

Türkiye’de Bazı Ekstrem Çevre Koşullarında Yaşayan Mikroalgal sensu lato Biyoçeşitliliğin Önemi

DİLEK TEKDAL, Ceren ÜNEK

Burçzarifesi [Erysimum amasianum Hausskn. & Bornm. (Turpgiller / Brassicaceae)] Türünün Türkiye Ve Irak’taki Varlığı Üzerine

BİROL MUTLU