Doğu Anadolu’dan Yeni Bir Topaçhardalı Alttürü: Heldreichia bupleurifolia subsp. malatyana (Brassicaceae)

Heldreichia bupleurifolia subsp. malatyana (Brassicaceae) Doğu Anadolu’da, Malatya ilinde tespit edilmiş ve bilim dünyası için yeni bir alttür olarak betimlenmiştir. Bu çalışmada tanımlanan taksonun betimi, yayılışı, habitat özellikleri ve yakın ilişkili olduğu H. bupleurifolia subsp. rotundifolia alttürü ile olan taksonomik ilişkileri verilmiştir. Heldreichia bupleurifolia subsp. malatyana tabandan itibaren yoğun bir şekilde dallanan gövdesi, derin teleksi loplu ilâ teleksi, nadiren 3 loblu taban yaprakları, uzun pediselleri ve bu morfolojik karakterlerin dışında alpinik habitatlarda yetişen diğer Heldreichia bupleurifolia alttürlerine kıyasla düşük rakımlarda yetişmesiyle kolaylıkla ayırt edilebilmektedir.

A new Subspecies from Eastern Anatolia: Heldreichia bupleurifolia subsp. malatyana (Brassicaceae)

Heldreichia bupleurifolia subsp. malatyana is described as a new species from Malatya province, East Anatolia. In the current study, the description, distribution, habitat characteristics and taxonomical relationships with closely related H. bupleurifolia subsp. rotundifolia are given. Heldreichia bupleurifolia subsp. malatyana is easily distinguished by having much branched stem from base, deeply pinnatifid to pinnate basal leaves and long pedicels. Apart from its morphological characteristics, Heldreichia bupleurifolia subsp. malatyana is grown lower altitude compare to the alpine H. bupleurifolia subspecies.

Kaynakça

Boissier, E. (1842). Annales des Sciences Naturelles. 17: 186 (l842).

Boissier, E. (1867). Flora Orientalis, vol. 1. Basel & Geneva: H. Georg.

Hedge, I.C. (1965.) Heldreichia Boiss. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 1: 312–313. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

Mutlu, B. (2012). Heldreichia Boiss. Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T., (edl.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). s. 278, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.

Özüdoğru, B., Al-Shehbaz, I. ve Mummenhoff, K. (2017). Tribal assignment of Heldreichia Boiss. (Brassicaceae): Evidence from nuclear ITS and plastidic ndhF markers. Plant Systematics and Evolution 303: 329-335.

Parolly, G., Nordt, B., Bleeker, W. ve Mummenhoff, K. (2010). Heldreichia Boiss. (Brassicaceae) revisited a morphological and molecular study. Taxon 59:187–202

Şık, L., Yıldırım, H., Pirhan, A.F., Altıoğlu, Y. ve Gemici, M. (2016). Galium shinasii (Rubiaceae): a new species of Galium L . from Eastern Turkey. PhytoKeys 75: 19–29

Tan, K. ve Sorger, F. (1986). Even more new taxa from South and East Anatolia I. Plant Systematics and Evolution 154: 111–128.

Yıldırım, H. ve Şenol, S.G. (2014a). Campanula alisan-kilincii (Campanulaceae), a new species from eastern Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Botany 38: 22–30.

Yıldırım, H. ve Şenol, S.G (2014b). Alkanna malatyana (Boraginaceae), a new species from East Anatolia, Turkey. Phytotaxa 164(2): 124–132.

Yıldırım, H. ve Şenol, S.G (2014c). Reseda malatyana (Resedaceae), a new chasmophytic species from eastern Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Botany 38: 1013–1021.

Yıldırım, H. (2015). Parietaria semispeluncaria (Urticaceae): a new species from Eastern Anatolia, Turkey. Pyhtotaxa 226(3): 281–287.

Yıldırım, H. (2015). Muscari atillae sp. nova (Asparagaceae): a new species from eastern Anatolia, Turkey. Phytotaxa, 213: 291–295.

Kaynak Göster