Ak emcek [Onosma sieheana (Hodangiller / Boraginaceae)] Türünün Karyolojik Analizi

Bu makalede Türkiye için endemik olan Ak emcek (Onosma sieheana Hayek) türünde kromozom sayısı ve karyomorfolojik özellikler ilk kez araştırılmıştır. Kök ucundan ezme yöntemiyle Aseto-orsein kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada, türün kromozom sayısı 2n = 24, karyotip formülü ise 24 m olarak belirlenmiştir. Önceki çalışmalara göre Onosma cinsinin temel kromozom sayısı x=6-11 arasında değişmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, O. sieheana türünün tetraploid bir tür olduğu düşünülmektedir (2n = 4x = 24). Ayrıca, bu çalışmada kullanılan farklı kromozom indekslerine göre O. sieheana'nın simetrik kromozomlara sahip olduğu belirlenmiştir.

Karyological Analyses For Endemic Onosma sieheana From Turkey

In this study, chromosome number and karyomorphologic features of Onosma sieheana Hayek (Ak emcek in Turkish) which is the endemic taxon for Turkey were investigated for the first time. Performed by squashing method in the root tips with Acetoorcein, the chromosome number were counted 2n=24, and karyotype formula of the taxon were determined to be and 24 m. Basic chromosome numbers of the genus Onosma ranged from 6 to 11. According to this finding, it is thought that the species would be tetraploid (2n=4x=24). Besides with, it is founded that the chromosomes of O. sieheana is symmetric according to the used different karyotype indices in this paper.

Kaynakça

Almasi, M. ve Ranjbar, M. (2013). Karyoevolution on the genus Onosma L. (Boraginaceae): quantification of chromosome number heterogeneity. Feddes Repertorium, 124: 139-153.

Binzet, R. (2012). Onosma Mill. Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), 234-240. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul,

Binzet, R. (2016a). A new species of Onosma L. (Boraginaceae) from Anatolia. Turkish Journal of Botany, 40: 194- 200.

Binzet, R. (2016b). Onosma anatolica, a new species of Boraginaceae from Turkey. PhytoKeys, 69: 39-49.

Binzet, R. ve Eren, O. (2018) Onosma erzincanica (Boraginaceae: Lithospermeae), a new species from Turkey. Phytotaxa, 356: 117-130.

Cecchi, L., Coppi, A. ve Selvi, F. (2016). Onosma juliae (Boraginaceae), a new species from southern Turkey, with remarks on the systematics of Onosma in the Irano-Turanian region. Phytotaxa, 288: 201-213.

Coppi, A., Selvi, F. ve Bigazzi, M. (2006). Chromosome studies in Mediterranean species of Boraginaceae. Flora Mediterranea, 16: 253-274.

Goldblatt, P. (1996). Index to Plant Chromosome Numbers 1992-1993. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden, 58: 1-276.

Kolarcik, V., Zozomová-Lihová, V.J.J. ve Mártonfi, P. (2010). Systematics and evolutionary history of the Asterotricha group of the genus Onosma (Boraginaceae) in central and southern Europe inferred from AFLP and nrDNA ITS data. Plant Systematics and Evolution, 290: 21-45.

Kolarčik, V., Zozomova-Lihova V.J.J., Ducar E. ve Martonfi P. (2015). Evolutionary significance of hybridization in Onosma (Boraginaceae): analyses of stabilized hemisexual oddpolyploids and recent sterile hybrids. Biological Journal of Linnean Society, 112: 89-107.

Mártonfiová, L. (2013). A method of standardization of chromosome length measurement. Caryologia, 66: 304-312.

Levan, A., Fredga, K. ve Sandberg, A. A. (1964). Nomenclature for centromeric position on chromosomes. Hereditas, 52: 201–220.

Luque, T. (1990). Karyological studies on Spanish Boraginaceae. V: Onosma L., Cerinthe L. and Alkanna Tausch (Lithospermae). Botanical Journal of Linnean Society, 102: 261-272.

Pavol, M., Mártonfiová, L. ve Kolarčik, V. (2008). Karyotypes and genome size of Onosma species from northern limits of the genus in Carpathians. Caryologia, 61(4): 363-374.

Paszko, B. (2006). A critical review and a new proposal of karyotype asymmetry indices. Plant Systematics and Evolution, 258: 39-48.

Popova, T. N. ve Zemskova, E. A. 1985. To the caryosystematics of the genus Onosma (Boraginaceae). Bot. Žhurn., 70: 199-205.

Peruzzi, L., Aquaro, G. ve Cesca, G. 2004. Distribution, karyology and taxonomy of Onosma helvetica subsp. lucana comb. nova (Boraginaceae), a schizoendemic in Basilicata and Calabria (S. Italy). Phyton, 44: 69-81.

Ranjbar, M. ve Almasi, M. (2013). Cytotaxonomic revision of Onosma series Aleppica (Boraginaceae) in Iran. Biological Diversity and Conservation, 6(2): 1-15.

Ranjbar, M. ve Almasi, M. (2014). Taxonomic notes on Onosma sect. Aponosma from Iran (Boraginaceae). Edinburgh Journal of Botany, 71: 1-8.

Romero-Zarco, C. (1986). A new method for estimating karyotype asymmetry. Taxon, 35: 526-530.

Selvi, F., Coppi, A. ve Bigazzi, M. (2006). Karyotype Variation, Evolution and Phylogeny in Borago (Boraginaceae), with Emphasis on Subgenus Buglossites in the Corso-Sardinian System. Annals of Botany, 98: 857-868.

Tarımcılar, G., Yılmaz, Ö. ve Kaynak, G. (2015). Onosma demirizii (Boraginaceae), a new species from central Anatolia, Turkey. Bangladesh Journal of Botany, 44: 261-265.

Teppner, H. (1971). Cytosystematik, bimodale chromosomensätze und permanente Anorthoploidie bei Onosma (Boraginaceae). Oesterreichische Botanische Zeitschrift, 119: 196-233.

Teppner, H. (1974). Karyosystematics of some asiatic Onosma species (Boraginaceae). Plant Systematics and Evolution, 123: 61-82.

Teppner, H. (1980). Die Onosma alboroseum-Gruppe (Boraginaceae). Phyton, 20: 135-157.

Teppner, H. (1991). Karyology of some Greek Onosma species (Boraginaceae). Botanica Chronika, 10: 271–292.

Teppner, H. (1996). Blüten und Blütenbesucher bei Onosma (Boraginaceae – Lithospermeae). Feddes Repert., 106: 525-532 (in German).

Tissot-Daguette, M. (1972). Recherches cytotaxonomiques sur le genre Onosma. Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft, 82: 291-299.

Zarco, C.R. (1986). A new method for estimating karyotype asymmetry. Taxon, 35: 526-530.

Kaynak Göster

229 113

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye Florası İçin Yeni Bir Müşkürüm Kaydı: Muscari pallens (M.Bieb.) Fisch. (Kuşkonmazgiller/ Asparagaceae)

İSMAİL EKER, HASAN YILDIRIM, Metin ARMAĞAN

Burçzarifesi [Erysimum amasianum Hausskn. & Bornm. (Turpgiller / Brassicaceae)] Türünün Türkiye Ve Irak’taki Varlığı Üzerine

BİROL MUTLU

Türkiye İçin Yeni Bir İstilacı Tür Kaydı: Malvastrum coromandelianum (L.) Gracke (Ebegümecigiller / Malvaceae Juss.)

HASAN YILDIRIM, Tuğkan ÖZDÖL, Hasan YAŞAYACAK

Ak emcek [Onosma sieheana (Hodangiller / Boraginaceae)] Türünün Karyolojik Analizi

MERYEM BOZKURT, KUDDİSİ ERTUĞRUL, TUNA UYSAL

Türkiye Florası İçin Yeni Bir Hibrit Orkide Kaydı: Anacamptis ´ parvifolia (Chaub.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. (Salepgiller / Orchidaceae)

İSMAİL EKER, Mustafa BAŞARAN

Endemik Cousinia halysensis Hub.-Mor. (Papatyagiller / Asteraceae) Türünün Anatomik, Palinolojik ve Mikromorfolojik Yönden İncelenmesi

DENİZ ULUKUŞ, OSMAN TUGAY

Türkçe Bilimsel Bitki Adları Yönergesi’nde Değişiklik Ve İlâve Öneriler

YUSUF MENEMEN

Türkiye Florası İçin Yeni Bir Tür Kaydı: Satureja metastasiantha Rech.f. (Ballıbabagiller / Lamiaceae)

Tuncay DİRMENCİ, Bayram YILDIZ, Mehtap ÖZTEKİN

Kıbrıs Köyü Vadisi (Mamak-Ankara) Bitki Mikrofungusları

TUĞBA ERTUĞRUL, MAKBULE ERDOĞDU, Zekiye SULUDERE, ZEKİ AYTAÇ

Türkiye’de Bazı Ekstrem Çevre Koşullarında Yaşayan Mikroalgal sensu lato Biyoçeşitliliğin Önemi

DİLEK TEKDAL, Ceren ÜNEK