ÜRETİCİ SÖZLÜK KURAMININ ANLAMBİLİMDEKİ YERİ

Hem düşünürlerin hem de dilbilimcilerin ilgi alanını oluşturan anlambilim konusunda yapılmış pek çok kuramsal çalışma bulunmaktadır. Tarihsel gelişimi içerisinde bu kuramsal yaklaşımlar bazen birbirini tamamlar bazense birbirinden farklılaşırken, araştırmacıların yepyeni açılımlarda bulunmasını sağlamıştır. Özellikle son yirmi yıllık dilimde Üretici Sözlük Kuramı anlamın belirlenmesinde tümceyi oluşturan ögelere ve bunların tümce içindeki konumunun önemine vurgu yapan kuramlardan birisi olmuştur. Tümleme ilkesine dayanan kuram tümcenin anlamının belirlenmesinde sözcüklerin bir arada bulunduğu diğer sözcüklerin anlamından yararlanmanın önemi üzerinde durur. Bu makalede anlambilim çalışmalarının tarihsel seyri hakkında kısa bir arka plan bilgisi sunulduktan sonra, kuram örneklerle birlikte detaylarıyla tanıtılarak anlambilim çalışmalarına yaptığı katkı ele alınmaktadır.

THE PLACE OF THE GENERATIVE LEXICON THEORY IN SEMANTICS

There are many theoretical studies on semantics that constitute both thinkers and linguists' interest area. Within the historical development, as these theoretical approaches sometimes complete each other and sometimes differ from each other, they enabled the researchers to make brand new opennings. Particularly in the last twenty years, the Generative Lexicon Theory has been one of the theories that emphasize the importance of items forming the sentence and their position within the sentence in the identification of sentence meaning. The theory based on the Compositionality Principle indicates the importance of utilizing the meaning of the words co-occurring while specifying the meaning of the whole sentence. In this article, after presenting a brief background on the historical development of semantics studies, the theoretical contributions the theory makes to the studies of semantics are discussed with examples in details.

Kaynakça

Aitchison, J., 1992. Linguistics. Teach Yourself Books.

Aksan, D., 1998. Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Asher, N. and Pustejovsky, J., 2013. A Type composition Logic for Generative Lexicon. James Pustejovsky, Pierrette Bouillon, Hitoshi Isahara, Kyoko Kanzaki, Chungmin Lee (Eds.) Advances in Generative Lexicon Theory. New York, London: Springer.

Batiukova, O. and Pustejovsky, J., 2013. Informativeness Constraints and Compositionality, Proceedings of the 6th International Conference on Generative Approaches to the Lexicon Generative Lexicon and Distributional Semantics, 92-100.

Fillmore, C., 1968. The case for case. E. Bach and R. Harms (Ed.). Universals in Linguistic Theory. 1-88. New York: Holt, Rinehart ve Winston.

Grice, H. P., 1969. Utterer's Meaning and Intentions. Philosophical Review. 78: 147-177.

Goldberg, A. E., 1995. Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure, Chicago: University of Chicago Press.

Jackendoff, R., 1983. Semantics and Cognition. Cambridge, MA: MIT Press.

Jackendoff, R., 1997. The Architecture of the Language Faculty. Cambridge, MA: MIT Press.

Jackendoff, R., 2002. Foundations of Language. Oxford: Oxford University Press.

Katz, J. and Fodor, J., 1963. The Structure of a Semantic Theory. Language 39:170-210.

Lakoff, G., 1970. Irregularity in Syntax. New York: Holt, Rinehart, ve Winston.

Levin, B. and Rappaport Hovav, M., 2005. Argument Realization. Cambridge: Cambridge University Press.

Montague, R., 1974. Formal Philosophy: Selected Papers of Richard Montague. New Haven, Ct: Yale University Press.

Pustejovsky, J., 1991. The Syntax of Event Structure. Cognition, 41:47-81.

Pustejovsky, J., 1991. The Generative Lexicon. Computational Linguistics 17:409-441.

Pustejovsky, J., 1993. Type coercion and lexical selection. James Pustejovsky (Ed.) Semantics and the Lexicon, 72-94. Dordrecht: Kluwer.

Pustejovsky, J. (Ed.)., 1993. Semantics and the Lexicon. Boston: Kluwer Academic Publishers.

Pustejovsky, J., 1995. The Generative Lexicon. MIT Press.

Pustejovsky, J., 1998. The semantics of lexical underspecification. Folia Linguistica 32.

Pustejovsky, J., 1998. Generativity and Explanation in Semantics: A Reply to Fodor and Lepore. Linguistic Inquiry, Vol. 29/2, 289-311.

Pustejovsky, J., 2010. The Structure of Meaning. The Cambridge Encyclopedia of the Language Sciences.

Pustejovsky, J., 2010. Qualia Roles. The Cambridge Encyclopedia of the Language Science.

Pustejovsky, J., 2013. Type Theory and Lexical Decomposition . In James Pustejovsky, Pierrette Bouillon, Hitoshi Isahara, Kyoko Kanzaki, Chungmin Lee (Eds.) Advances in Generative Lexicon Theory. New York, London: Springer.

Pustejovsky, J., Anick, P. and Bergler, S., 1993. Lexical Semantic Techniques for Corpus Analysis. Computational Linguistics, 19, 331-338.

Weinreich, U., 1972. Explorations in Semantic theory. The Hague: Mouton.

Van Valin Jr., R. D., 2005. Exploring the Syntax-semantics Interface. Cambridge University Press.

Kaynak Göster