JİAGUWEN YAZISI İLE BAZI KAVRAMLARIN GÖSTERİMİ VE DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Terim dille ifade edilir ve alfabeyle yazıya geçirilir. İdeogram veya kavram yazı sistemine ait olan Çince karakterler, bir kaç bin yıllık uzun bir tarihi serüveni içerisinde tedricen, niteliksel ve niceliksel yönünden pek çok değişim ve gelişim geçirmiştir. Resim veya çizimler ise Çince karakterlerin başlangıcını teşkil eder. Üç bin yıl önce oluşmaya başlayan ve günümüze kadar kullanılmaya devam eden Çince karakterlerin ilk safhası ise Jiaguwen yazısıdır. Bu makalede çeşitli örnekler verilerek Jiaguwen yazısı ve onun bazı ilkel özellikleri değerlendirilmiştir. Bu değişimler günümüz Çincesinin terim kullanımını şekillendirmiştir.

An Evaluation on Jiaguwen Script and Presentation and Change of Some Concepts

The term is expressed by a language and transferred into written form within an alphabet. Chinese characters belonging to ideagram or concept writing system, have undergone a lot of change and enhancementby means of quality and quantitiy through the period of thousand of years. Pictures and drawings represents the beginning of Chinese characters. Jiguawen writing is the first phase of Chinese characters, which starts to form three thousand years ago and continues to be used today. In this article, many examples of Jiaguwen writing are given and its' some primitive specialties are evaluated. This changings is to shape recent usage of Chinese terms.

Kaynakça

He Jiuying (???), Hu Shuangbao (???), Zhang Meng (??), 2013. Hanzi Wenhua Daguan (??????), 2.bs.,Renmin Jiaoyu Chuban She, Beijing.

Qiu Xigui (???), 2013. Wenzi Xue Gaiyao (?????), Shangwu Yinshu Guan, 21.bs., Beijing.

Wang Li (??), 2012. Hanyu Shi Gao (????), 17.bs., Zhonghua Shuju, Beijing.

Xia Zhengnong (???) vd., 2007. Ci Hai (??), 12.bs., Shanghai Cishu Chuban She, Shanghai.

Xiang Xi (??), 2004. Jianming Hanyu Shi (?????), c.I, 2.bs., Zhonghua Shuju, Beijing.

Yang Defeng, (???), 2012. Hanyu Yu Wenhua Jiaoji (???????), Shangwu Yinshu Guan, Beijing.

Yang Runlu (???), Zhou Yimin (???), Xiandai Hanyu (????), 1996. Beijing Shifan Daxue Chuban She, Beijing.

Zhang Zhiqiang (???), 1996. Gudai Hanyu (????), 6.bs., c.II, Beijing Shifan Daxue Chuban She, Beijing.

Kaynak Göster