ULUSLARARASI TİCARETTE YENİ AVRASYA ULAŞIM YOLLARI ARAYIŞI: DEMİRYOLU YÜK TAŞIMACILIĞINA ETKİLERİ

Avrupa ile Asya arasında giderek artan ticaret, denizyoluna alternatif yeni ulaşım yolları arayışını hızlandırmıştır. Özellikle Asya limanlarında yaşanan sıkışıklık ve deniz taşımacılığında yaşanan fiyat dalgalanmaları, kapasite fazlası bulunan demiryollarının geliştirilmesi konusunu gündeme taşımıştır. Demiryolu koridorlarının geliştirilmesi çalışmaları, Çin’in 2013 yılında açıkladığı Yeni İpek Yolu (OBOR) ve 2017 yılında Kuşak ve Yol (BRI) olarak yeniden adlandırdığı girişimi ile ivme kazanmıştır. Avrupa-Asya arasında coğrafi açıdan çok avantajlı bir konumda olan Türkiye bölgede daha etkin rol oynayabilmek ve devam eden ticaret savaşlarından kârlı çıkabilmek için demiryolu taşımacılığını geliştirerek rekabet avantajı sağlamak durumundadır. Bu çalışmanın amacı, küreselleşen üretim ve değişen dağıtım sistemlerinin ortaya çıkardığı yeni lojistik anlayışını ve ulaşım yolları arayışını yük taşımacılığı açısından değerlendirmek, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada demiryolu yük taşımasına etkisini ve demiryolunun gelişmesine yönelik paydaşların algı ve beklentilerini incelemektir.

SEARCHING FOR NEW EURASIAN TRANSPORT ROUTES FOR INTERNATIONALTRADE: IMPLICATIONS TO RAILWAY FREIGHTTRANSPORT

has triggered the development of new transport corridors alternative to maritime routes, from the long-term perspective, to redirect some of the trade flows to other routes. Especially, congestion in the Asian ports and price fluctuations in the sea freight market have brought up the rail transport, which has still not yet reached its optimum potential, into the agenda of numerous international initiatives. The announcement of China’s the Belt and Road Initiative (BRI) has become a turning point for the development of the rail transport corridors. Having a strategic geographic position between Europe and Asia, Turkey should improve its railway system to achieve competitive advantages and to benefit from the existing trade wars. The purpose of this study is to review the current changes in the logistics environment generated by the globalization of production and distribution systems and development of new freight transport corridors; to evaluate its implications to the rail freight transport and to understand the perceptions and needs of rail stakeholders for using rail.

Kaynakça

Aparicio, Ángel. “The changing decision-making narratives in 25 years of TEN-T policies”, Conference on Transport Research - WCTR 2016 Shanghai, 10-15 July 2016.

Beifert, Anatoli, Yury Shcherbanin ve Evgeny Vinokurov. “Trans-Eurasian Land Transport Corridors: Assessment of Prospects and Barriers Challenges and Opportunities of Economic Integration within a Wider European and Eurasian Space”, IIASA International Institute for Applied Systems Analysis, 2018.

Bilgiç, İdil Alpaslan. “Bir bölgesel kalkınma hikayesi: Batı Çin”, Ekonomi Etütleri Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı TEPAV, Ocak 2013.

Çancı, Metin ve Murat Erdal. Lojistik Yönetimi, Freight Forwarder El Kitabı 1, UTİKAD, Ağustos İstanbul, 2003.

Cristea, Anca, David Hummels, Laura Puzzello ve Misak Avetisyan. “Trade and the greenhouse gas emissions from international freight transport”, Journal of Environmental Economics and Management, 65, 2013. pp. 153–173.

DB Shenker, Rail Logistics & Forwarding DB Schenker in Hong Kong & South ChinaSchenker International (H.K.) Ltd. National Distribution Department Aug 2013, db shenker pdf, Erişim: 12.09.2018.

EIRAC. Strategic Intermodal Research Agenda 2020, December 9, 2005.

European Commission. https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/about-ten-t_ en, Erişim: 26.10.2018.

Foy, Henry. “Eurasian rail company UTLC leverages national alliances”, Financial Times, Moscow, September 26, 2018. https://www.ft.com, Erişim: 08.12.2018.

Frans-Paul van der Putten (ed.) Francesco Saverio Montesano Johan van de Ven Peter van Ham. “The Geopolitical Relevance of Piraeus and China’s New Silk Road for Southeast Europe and Turkey”, Clingendael Report, 2016.

Hummels, David. “Time as a Trade Barrier” Unpublished Paper, Purdue University, 2001.

International Chamber of Shipping. “Shipping and World Trade”, http://www.ics-shipping.org/ shipping-facts/shipping-and-world-trade; Erişim: 03.12.2018.

Jakóbowski, Jakub, J.Konrad Popławski, Marcin Kaczmarski, “The Silk Railroad The EU-China Rail Connections: Background, Actors, Interests”, OSW Studies, Number 72, Warsaw, February 2018.

Kemp, John. “China develops continent-spanning railroad to Europe”, Reuters, 7 April,2016.

https://www.reuters.com/article/us-china-railway-kemp/china-develops-continentspanning-railroadto-europe-kemp-idUSKCN0X41U7; Erişim: 16.10.2017.

Lloyd’s Loading List.“Port Delays”; https://www.lloydsloadinglist.com; Erişim: 08.10.2018.

McKinsey Company. https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-andinfrastructure/ our-insights/one-belt-and-one-road-connecting-china-andthe-world; Erişim: 08.08.2018.

Notteboom, Theo ve Jean-Paul Rodrigue. “Inland Freight Distribution and the Subharborization of Port Terminals”, ICLSP2004, International Conference on Logistics Strategy for Ports, Dalian, 22-26 September 2004.

RailNetEurope.http://www.rne.eu/rail-freight-corridors/rail-freight-corridorsgeneralinformation/, Erişim: 25.10.2018.

Rastogi, Cordula and Jean-François Arvis. “The Eurasian Connection Supply-Chain Efficiency along the Modern Silk Route through Central Asia”, The World Bank, 2014.

Smith, Kevin. “China-Europe rail freight continues to soar” IRJ International Railway Journal, April 18, 2017.

Steer Davies Gleave. Research for TRAN Committee: The new Silk Route –opportunities and challenges for EU transport, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels, 2018.

TC Dışişleri Bakanlığı. http://www.mfa.gov.tr/avrupa-kafkasya-asya-ulastirma-koridoru.tr.mfa, Erişim: 03.12.2018.

Tren Haber. https://www.trenhaber.com, Erişim: 08.12.2018.

UIC. “Eurasian Rail Corridors What opportunities for freight stakeholders?” STUDY Paris, September 2017.

UTLC Eurasian Rail Alliance. https://www.utlc.com, Erişim: 09.12.2018.

Zeybek, Hülya. “Avrasya Ulaşım Bağlantıları ve Türkiye”, Stratejik Analiz, Sayı 78, Ekim, 2006.

Zeybek, Hülya. Ulaşım Sektöründe İntermodalite ve Lojistik Alanındaki Gelişmeler ve Türkiye’ye Yansımaları, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2007.

Zeybek, Hülya. Uluslararası Demiryolu Politikaları ve Demiryolu Koridorları & Dünya Demiryollarında Yeniden Yapılanma Uygulamaları, TCDD Yayınları No:1999-01, Ankara, Nisan 1999.

Kaynak Göster