Değişen Diplomasi Anlayışı, Kamu Diplomasisi ve Türkiye

Günümüzde, uluslararası ilişkilerde kamu diplomasisi en az geleneksel diplomasi kadar önem kazanmış ve ülkelerin uluslararası sistemdeki konumlarında etkili faktörlerden birisi halini almıştır. Diplomaside bir dönüşümü de beraberinde getiren bu durum, dış politkada yeni yaklaşımların gelişmesine zemin hazırlamıştır. Türkiye, bu alandaki gelişmelere biraz geç adapte olmakla beraber, son dönemde önemli mesafeler katetmiş durumdadır. Bu çalışmada, kamu diplomasisinin gelişimi ve dünyadan kamu diplomasisi çalışmalarına örnekler verilerek Türkiye’nin bu konuda hangi konumda olduğu, hangi araçlarla ne tür kamu diplomasisi faaliyetleri yürüttüğü, çeşitli kaynaklardan yararlanılarak aktarılmaya çalışılacaktır. Türkiye’nin bu alandaki tarihi tecrübesi incelenmesi gereken önemli bir konu olarak görülmektedir. Çalışmada öncelikle kamu diplomasisi kavramı üzerinde durularak, anlamı, boyutları, tarihsel gelişimi ve araçları incelenmiştir. İkinci olarak, kamu diplomasisi ile birlikte diplomaside yaşanan dönüşümün üzerinde durularak, Avrupa Ülkeleri, ABD ve Japonya örneklerine yer verilmektedir. Son olarak ise Türkiyenin kamu diplomasisi imkânları, bu alanda hangi konumda olduğu ve hangi araçlarla ne tür kamu diplomasisi faaliyetleri gerçekleştirdiği aktarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetlerinin verimliliği ve koordinasyonu bağlamında önerilere de yer verilmektedir.

Kaynak Göster