TOPRAK EROZYONUNUN TARİHİ

Öz ÖZETToprak erozyonu tarihin çok eski devir/erinden beri etkili olmuştur.İlk insanlar ancak uzun bir devreden sonra ziraaıe geçebiidiler. insanınyeryüzü ile ilişkilerinden ilk köklü değişiklik ancak Neolitik Çağdaziraatla birlikte başladı. Toplama devrinden ziraat hayatına geçtiktensonra, insan, coğrafi bir faktör olarak doğayı işlemeğe, ona istekve gereksinmelerine. uygun biçimler vermeğe ve böylece yeryüzündedoğal gorünümler yerine bugün de görüıebilen beşer, görünümler yaratmayabaşlamıştır. Bu nedenle, toplama devrinden ziraate geçiş d.evrini,insanın uygurlmk yolunda ilk ve en büyük ad~m kabul etmek gerekir.Bilindiği gibi, ilk büyük uygarlıklar ziraatld birlikte doğmuş vebugünkü uygarlığın temelleri bu zamanlarda atılmıştır. Çapa ziraatıilk devirlerde, bugün de bazı geri kalmış kıt'alarda görüldüğü üzere,göçebe bir nitelik taşıyordu. Taş baltalar kullanmak veya yangın çıkarmaksuretiyle orman ve fundalıklar güçlükle açılıyor, birkaç yılekildikten sonra toprağın erozyonla verimsizleşmesi sonucu tarlalarkendi hallerine bırakılıyor ve yeniden açmalar yapılıyordu. Yerleşimsahalarında açılabi/ecek yeni. araziler bittiği zaman, insanlar başkamünbit yerlere göç ediyorlardı.Erozyonun tarihi süreler içerisindeki durumunu 'ncelemek gayesiyleele alınmış olan bu yazıda Asya, Afrika ve Avrupa ku'alarımlaki Mezopotamyave Mısır, Çin, Japonya, Hindistan, İsrail, Yunanistan veMakodonya, Roma, Lübnan ve Kuzey Afrika uygarlıkları ile Amerikaku'asındaki Aztek, Maya, Tschibtscha ve İnka uygarlıkları /~akkındageniş bilgi verilmiştir. Bugün için bu uygarlıkların çoğu nüfusun artması,korkunç savaşlar, doğal afetler ve arazilerin gelişi güzel kul/amlmaları sonucumeydana gelen şiddetli er?zyon olayları ile sönmüş bulunmaktadır,Bu broşürün erozyon, toprak ve su muhafaza sahasında çalışanlarayararlı olmasını dilerim.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ataunizfd41122, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {5}, pages = { - }, doi = {}, title = {TOPRAK EROZYONUNUN TARİHİ}, key = {cite}, author = {Çelebi, Hayati} }
APA Çelebi, H . (2010). TOPRAK EROZYONUNUN TARİHİ . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 5 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2968/41122
MLA Çelebi, H . "TOPRAK EROZYONUNUN TARİHİ" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (2010 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2968/41122>
Chicago Çelebi, H . "TOPRAK EROZYONUNUN TARİHİ". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (2010 ):
RIS TY - JOUR T1 - TOPRAK EROZYONUNUN TARİHİ AU - Hayati Çelebi Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 5 IS - 1 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi TOPRAK EROZYONUNUN TARİHİ %A Hayati Çelebi %T TOPRAK EROZYONUNUN TARİHİ %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Çelebi, Hayati . "TOPRAK EROZYONUNUN TARİHİ". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 / 1 (Aralık 2010): - .
AMA Çelebi H . TOPRAK EROZYONUNUN TARİHİ. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 5(1): -.
Vancouver Çelebi H . TOPRAK EROZYONUNUN TARİHİ. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 5(1): -.
IEEE H. Çelebi , "TOPRAK EROZYONUNUN TARİHİ", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 5, sayı. 1, Ara. 2010