Tarim Ekonomisi Araştırmalarında Tabakalı Örnekleme Yönteminin Kullanılması /Using Stratified Sampling Methods in the Resource of Agricultural Economics

Öz ÖZET :Bilimsel araştırmalarda çeşitli örnekleme yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Önceleri yaygın olarak kullanılan olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinin yerine, günümüzde daha çok, olasılıklı örnekleme yöntemleri kullanılmaktadır. Bunda gelişen bilgisayar programlarının etkisi çok olmuştur. Örneklemenin gerektirdiği hesaplamaların yapılmasında ve hatta örnek büyüklüğünün doğrudan belirlenmesinde çeşitli bilgisayar programları (Statıstıca, Shazam, Mınıtab-2, Excel vb.) kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, Tabakalı Örnekleme Yönteminin tarım ekonomisi araştırmalarında uygulanışı ve diğer örnekleme yöntemlerine göre avantajları, Erzurum ilinin altı ilçesindeki tarım işletmelerine ait veriler kullanılarak açıklanmıştır. Çalışmada, Tabakalı Örnekleme Yönteminin gerektirdiği işlemleri kısa sürede yapmaya elverişli ve kullanım kolaylığı olan Statıstıca bilgisayar programından yararlanılmıştır.Anahtar Kelimeler: Tarım Ekonomisi, Örnekleme, Tabakalı ÖrneklemeUsing Stratified Sampling Methods in the Resource of Agricultural Economics ABSTRACT : Sampling methods are utilized in scientific studies. In place of unscatastic sampling methods which were commonly used before, today stochastic sampling methods are being mostly used. This practice has been influenced by improved computer programs. Different kinds of computer programs (Statistica, shazam, Mınıtab-2, Excel and so on) can be used to do necessary computation in sampling and to determine also sampling size directly. In this study, application of Stratified Sampling Method in agricultural economics studies and it’s advantages compare to other sampling methods are explained by using the data belong to six towns of Erzurum provience. In the study, Statistica computer program is used for convenience.Key Words : Agricultural Economics, Sampling, Stratified Sampling Method

Kaynak Göster

Bibtex @ { ataunizfd40869, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {33}, pages = { - }, doi = {}, title = {Tarim Ekonomisi Araştırmalarında Tabakalı Örnekleme Yönteminin Kullanılması /Using Stratified Sampling Methods in the Resource of Agricultural Economics}, key = {cite}, author = {Karagölge, Cahit and Peker, Kenan} }
APA Karagölge, C , Peker, K . (2011). Tarim Ekonomisi Araştırmalarında Tabakalı Örnekleme Yönteminin Kullanılması /Using Stratified Sampling Methods in the Resource of Agricultural Economics . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 33 (3) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2951/40869
MLA Karagölge, C , Peker, K . "Tarim Ekonomisi Araştırmalarında Tabakalı Örnekleme Yönteminin Kullanılması /Using Stratified Sampling Methods in the Resource of Agricultural Economics" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (2011 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2951/40869>
Chicago Karagölge, C , Peker, K . "Tarim Ekonomisi Araştırmalarında Tabakalı Örnekleme Yönteminin Kullanılması /Using Stratified Sampling Methods in the Resource of Agricultural Economics". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (2011 ):
RIS TY - JOUR T1 - Tarim Ekonomisi Araştırmalarında Tabakalı Örnekleme Yönteminin Kullanılması /Using Stratified Sampling Methods in the Resource of Agricultural Economics AU - Cahit Karagölge , Kenan Peker Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 33 IS - 3 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Tarim Ekonomisi Araştırmalarında Tabakalı Örnekleme Yönteminin Kullanılması /Using Stratified Sampling Methods in the Resource of Agricultural Economics %A Cahit Karagölge , Kenan Peker %T Tarim Ekonomisi Araştırmalarında Tabakalı Örnekleme Yönteminin Kullanılması /Using Stratified Sampling Methods in the Resource of Agricultural Economics %D 2011 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 33 %N 3 %R %U
ISNAD Karagölge, Cahit , Peker, Kenan . "Tarim Ekonomisi Araştırmalarında Tabakalı Örnekleme Yönteminin Kullanılması /Using Stratified Sampling Methods in the Resource of Agricultural Economics". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33 / 3 (Ocak 2011): - .
AMA Karagölge C , Peker K . Tarim Ekonomisi Araştırmalarında Tabakalı Örnekleme Yönteminin Kullanılması /Using Stratified Sampling Methods in the Resource of Agricultural Economics. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 33(3): -.
Vancouver Karagölge C , Peker K . Tarim Ekonomisi Araştırmalarında Tabakalı Örnekleme Yönteminin Kullanılması /Using Stratified Sampling Methods in the Resource of Agricultural Economics. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 33(3): -.

65706 40116

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Heksaploid Triticalede Bazı Sitolojik ve Tarımsal Özellikler Arasındaki İlişkiler / The Relationships Between Some Cytological and Agricultural Characteristics in Hexaploid Triticale

Metin TOSUN, Sevim SAĞÖZ

Some Population Parameters of Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843), Living in Tuzla Stream of Karasu River / Karasu Nehrinin Tuzla Çayı’nda Yaşayan Capoeta capoeta umbla’nın (Heckel, 1843), +Bazı Populasyon Parametreleri

E. Mahmut KOCAMAN, Telat YANIK, Muharrem GÜNEŞ

Interrelationships Among Fruit and Leaf Traits Important In Fig Selection / İncir Seleksiyonunda Önemli Olan Bazı Meyve ve Yaprak Özellikleri Arasındaki Karşılıklı İlişkiler

Saim Zeki BOSTAN

Kentsel Mekanlarda Çocuk Oyun Alanları Planlama ve Tasarım İlkeleri / Planning and Designing Principles of Children Playgrounds in Urban Areas

Sevgi YILMAZ, Zöhre BULUT

Üzüm Cibresinin in situ Rumen Parçalanabilirliğinin Belirlenmesi / A Study On Determining in situ Degradability of Grape Pomace

B. Zehra SARIÇİÇEK, Ünal KILIÇ

Balıklarda Yağ Asitlerinin Önemi / The Importance of Fatty Acids In Fish

N. Mevlüt ARAS, H. İbrahim HALİLOĞLU, Muhammed ATAMANALP

Türkiye’deki Doğal ve Kültür Balıkçılığının Mevcut Durumu (1990-2000), Dünyadaki Yeri, Problemleri ve Çözüm Önerileri / Naturel and Cultural Fish Production of Turkey In 1990-2000 Current Situation, Place In The World, Problems and Solution Offers

A. Necdet SİRKECİOĞLU, Abdulkadir BAYIR, N. Mevlüt ARAS, H. İbrahim HALİLOĞLU

Tuzla Çayı’ nda Yaşayan C. capoeta’ nın Hemoglobin Seviyesi, Eritrosit ve Toplam Lökosit Sayıları Üzerine Bir Araştırma / Haemoglobin, RBC and Total WBC Counts of C. capoeta Living In Tuzla Stream

Muhammed ATAMANALP, Muharrem GÜNEŞ

Dumlu Yöresi (Erzurum) Tuzlu-Alkali Topraklarında Yetişebilecek Yembitkisi Türlerinin Belirlenmesi

Mustafa TAN, Ali KOÇ, H. İbrahim ERKOVAN

Erzurum Yöresinde Malacosoma neustria (L.) (Lepidoptera: Lasiocampidae)’nın Biyolojisi, Konukçuları ve Zararı Üzerine Bir Araştırma / Biology, Host Plants and Damage of Malacosoma neustria (L.) (Lepidoptera: Lasiocampidae) in Erzurum Province of Turkey

Saliha ÇORUH, Hikmet ÖZBEK