SOĞAN ISLAHI

Öz ÖZETSoğanın çiçekleri çok küçük olup yüzlercesi bir araya gelerekkiJ'meç teşkil edt!rft:r. Soğanlar Allogam olup tozlanmayı b&ekler yapar.Gerek çiçeklerin çok küçük olUJu, gerekse yüzlerce çiçeğin birarada bulunması dolayısiyle kastrasyon ve suni melezIerne imkansızdenecek kadar güçtür.Türler arası melezIemede, ıslah bakımından hımüz pratik gayeyehizmet eden bir sonuç alınamamıştır.Tabii olarak meydana gelmiş veya suni yollardan elde edilmişamphidiploid'ler ümitvar gö'rünmektedir.Soğanların kabuk rengi ticari bakımdan cazip giJ'rünml:si yanında,hastalıklara dayanıklılık, kuru madde miktarı ve muhafazaya dayanıklılıkvasıflarına az çok etki etmektedir. Soğanlarda kabuk rengine 3gen çifti etki etmektedir.Fidelerin beyaz, sarı ve soluk yl!şil renktı! olması tek reses!f gentarafından determine edilmektedir.Mevcut populasyondan seleksiyonla uygun çeşjtfer elde etmek pratikbir yoldur. Kendi/emt! ve toptan seçim başlıca ıslah metodlarındanbiridir.Fl melez/erinin her iki ebeveynden daha verimli ve üniform 01mas/dolayısiyle melez soğanlar her yerde aranmaktadir.Soğanlarda stoplazmik-genetik erkek kısırlığı mevcuttur. Bundanistifade edilerek ticarı melez tohum istihsal edilmekte ve melez çeşitlergün geçtikçe standart çeşitlerin yerini almaktadır.Islah yoluyla hastalıklara dayanıklı birçok soğan çeşitleri elde edilmiştir.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ataunizfd40800, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {3}, pages = { - }, doi = {}, title = {SOĞAN ISLAHI}, key = {cite}, author = {Apan, Hüseyin} }
APA Apan, H . (2010). SOĞAN ISLAHI . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 3 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2947/40800
MLA Apan, H . "SOĞAN ISLAHI" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (2010 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2947/40800>
Chicago Apan, H . "SOĞAN ISLAHI". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (2010 ):
RIS TY - JOUR T1 - SOĞAN ISLAHI AU - Hüseyin Apan Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 3 IS - 2 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi SOĞAN ISLAHI %A Hüseyin Apan %T SOĞAN ISLAHI %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Apan, Hüseyin . "SOĞAN ISLAHI". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3 / 2 (Aralık 2010): - .
AMA Apan H . SOĞAN ISLAHI. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 3(2): -.
Vancouver Apan H . SOĞAN ISLAHI. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 3(2): -.
IEEE H. Apan , "SOĞAN ISLAHI", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 3, sayı. 2, Ara. 2010