NEW HAMPSHİRE CİVCİVLERİNDE KANAT VE KUYRUK AMPUTASYONU İLE ORAL OLARAK VERİLEN ANABOLİZAN MADDELERİN, ALTI HAFTALIK SüRE İÇERİSİNDE, VÜCUT AĞIRLIĞINA, ET-KEMİK ORANINA, KARACİĞER VE ADELE ARASI YAG TEŞEKKÜLÜNE TESİRLERİ

Öz Üniversitemiz işletmesinde elde edilmiş olan neM' hampshire civcivlerinde yapılan kanat ve kuyruk amputasyonu ile oralolarak verilen anabolizan maddelerin altı hajlalık süre içerisinde, vucul ağırlığına, et kemik oranına karaciğer ve adele arası yağ teşekkülüne tesirleri araştırılmış, neticede aşağıdaki hususlar tesbit edilmiştir. 1- Kanat ve kuyruk amputasyonu civcivlerin büyüme ve gelişmelerinemenfi etki yapmamıştır.2- Civicivlerde kanat ve kuyruk ampufasyonu ile oralolarakverilen anabolizan maddelerin gelişme üzerine istatistik önemdeetki etmedikleri (P> 005), buna mukabeil, istatistik olarak çok önemlibir (amputasyon x anabolizan) intnteraksioyonu tesbit edilmiştir(p<OO 1).3- AmpUlasyon ve anabolizan tatbikinin yem tüketimi üzerineönemli etkileri olmamıştır.4- Gruplar arasmda karaciğer ve adele arası yağı bakımındanfarklılıklar bulunmanuşt".5- Tüy oranında, kanat ve kuyruk amputasyonu ile ortalama% 2 aramnda bir azalma, anabolizan kullanılması ile de ortalamv% 0,3-0,5 azalma meydana gelmiştir.6- Özellikle normal gurupıarda anabolizan, karkas ağırlığındaortalama%7.5 gibi birfazlalık meydana getirmiştir. Buna karşılık anabbolizanalmayan normal guruplarda iç organların toplam ağırlığı,anabolizan alanlara nisbetle % 8.6 bir ufazlalık gb'stermiştir.7- Anabolizan alanlarda et oranı almayanlara nisbetle azda olsa bir miktar düşme göstermiştir, buna karşılık kemik oranındabir artma müşahade edilmiştir.

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { ataunizfd40696, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {2}, pages = {16 - 34}, doi = {}, title = {NEW HAMPSHİRE CİVCİVLERİNDE KANAT VE KUYRUK AMPUTASYONU İLE ORAL OLARAK VERİLEN ANABOLİZAN MADDELERİN, ALTI HAFTALIK SüRE İÇERİSİNDE, VÜCUT AĞIRLIĞINA, ET-KEMİK ORANINA, KARACİĞER VE ADELE ARASI YAG TEŞEKKÜLÜNE TESİRLERİ}, key = {cite}, author = {İpek, Haluk} }
APA İpek, H . (2010). NEW HAMPSHİRE CİVCİVLERİNDE KANAT VE KUYRUK AMPUTASYONU İLE ORAL OLARAK VERİLEN ANABOLİZAN MADDELERİN, ALTI HAFTALIK SüRE İÇERİSİNDE, VÜCUT AĞIRLIĞINA, ET-KEMİK ORANINA, KARACİĞER VE ADELE ARASI YAG TEŞEKKÜLÜNE TESİRLERİ . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 16-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2941/40696
MLA İpek, H . "NEW HAMPSHİRE CİVCİVLERİNDE KANAT VE KUYRUK AMPUTASYONU İLE ORAL OLARAK VERİLEN ANABOLİZAN MADDELERİN, ALTI HAFTALIK SüRE İÇERİSİNDE, VÜCUT AĞIRLIĞINA, ET-KEMİK ORANINA, KARACİĞER VE ADELE ARASI YAG TEŞEKKÜLÜNE TESİRLERİ" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (2010 ): 16-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2941/40696>
Chicago İpek, H . "NEW HAMPSHİRE CİVCİVLERİNDE KANAT VE KUYRUK AMPUTASYONU İLE ORAL OLARAK VERİLEN ANABOLİZAN MADDELERİN, ALTI HAFTALIK SüRE İÇERİSİNDE, VÜCUT AĞIRLIĞINA, ET-KEMİK ORANINA, KARACİĞER VE ADELE ARASI YAG TEŞEKKÜLÜNE TESİRLERİ". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (2010 ): 16-34
RIS TY - JOUR T1 - NEW HAMPSHİRE CİVCİVLERİNDE KANAT VE KUYRUK AMPUTASYONU İLE ORAL OLARAK VERİLEN ANABOLİZAN MADDELERİN, ALTI HAFTALIK SüRE İÇERİSİNDE, VÜCUT AĞIRLIĞINA, ET-KEMİK ORANINA, KARACİĞER VE ADELE ARASI YAG TEŞEKKÜLÜNE TESİRLERİ AU - Haluk İpek Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 34 VL - 2 IS - 2 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi NEW HAMPSHİRE CİVCİVLERİNDE KANAT VE KUYRUK AMPUTASYONU İLE ORAL OLARAK VERİLEN ANABOLİZAN MADDELERİN, ALTI HAFTALIK SüRE İÇERİSİNDE, VÜCUT AĞIRLIĞINA, ET-KEMİK ORANINA, KARACİĞER VE ADELE ARASI YAG TEŞEKKÜLÜNE TESİRLERİ %A Haluk İpek %T NEW HAMPSHİRE CİVCİVLERİNDE KANAT VE KUYRUK AMPUTASYONU İLE ORAL OLARAK VERİLEN ANABOLİZAN MADDELERİN, ALTI HAFTALIK SüRE İÇERİSİNDE, VÜCUT AĞIRLIĞINA, ET-KEMİK ORANINA, KARACİĞER VE ADELE ARASI YAG TEŞEKKÜLÜNE TESİRLERİ %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD İpek, Haluk . "NEW HAMPSHİRE CİVCİVLERİNDE KANAT VE KUYRUK AMPUTASYONU İLE ORAL OLARAK VERİLEN ANABOLİZAN MADDELERİN, ALTI HAFTALIK SüRE İÇERİSİNDE, VÜCUT AĞIRLIĞINA, ET-KEMİK ORANINA, KARACİĞER VE ADELE ARASI YAG TEŞEKKÜLÜNE TESİRLERİ". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2 / 2 (Aralık 2010): 16-34 .
AMA İpek H . NEW HAMPSHİRE CİVCİVLERİNDE KANAT VE KUYRUK AMPUTASYONU İLE ORAL OLARAK VERİLEN ANABOLİZAN MADDELERİN, ALTI HAFTALIK SüRE İÇERİSİNDE, VÜCUT AĞIRLIĞINA, ET-KEMİK ORANINA, KARACİĞER VE ADELE ARASI YAG TEŞEKKÜLÜNE TESİRLERİ. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 2(2): 16-34.
Vancouver İpek H . NEW HAMPSHİRE CİVCİVLERİNDE KANAT VE KUYRUK AMPUTASYONU İLE ORAL OLARAK VERİLEN ANABOLİZAN MADDELERİN, ALTI HAFTALIK SüRE İÇERİSİNDE, VÜCUT AĞIRLIĞINA, ET-KEMİK ORANINA, KARACİĞER VE ADELE ARASI YAG TEŞEKKÜLÜNE TESİRLERİ. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 2(2): 16-34.
IEEE H. İpek , "NEW HAMPSHİRE CİVCİVLERİNDE KANAT VE KUYRUK AMPUTASYONU İLE ORAL OLARAK VERİLEN ANABOLİZAN MADDELERİN, ALTI HAFTALIK SüRE İÇERİSİNDE, VÜCUT AĞIRLIĞINA, ET-KEMİK ORANINA, KARACİĞER VE ADELE ARASI YAG TEŞEKKÜLÜNE TESİRLERİ", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 16-34, Ara. 2010