MUTEŞEBBİS FAKTÖRÜNÜN TARIMSAL ÜRETİMDEKi ETKİSİNİN EKONOMETRİK BİR YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI

Öz ÖZETılmi çalışmalarda, çoğu zaman, müteşebbisfaktörü ihmal edilmiştir.Aslmdp, tarımsal üretim kaynaklarının tahsis ııe kullanımında, bufaktörünIçarar ve müteakip davranışlarının önemli rolü olduğu bilinmektedir.lşletmeci-çiftçinin başarısında tecrübenin, eğitimin, yaşam şeklinin,şahsi karakter/erinin, sosyo-ekonomik davranışlarının etkili olacağıdüşüniiJebilir.Oretim fonksiyonları yardımiyle, tarım i.şletmelerinin ekonomikanalizi yapılırken, müteşebbise ait bazı özellikleı i de bufonksiyonlardagöstermek ve bunlarm üJ'etimdeki etkilerini saptamak mümkündür.Bu, fonksiyonel Üretim bağıntilarında, .dummy deği.!jkenlerle gerçekleştiri/ebi/mektedir.Bu çalışmada, logaritmik Cobb-Douglas tip; üretimfonksiynnlarıkuIIan.ılmıştır. Fonksiyonlarda bağımlı değişken olarak alman tarımişletmelerifıdeki gayrisaf hasılaya, üretimde kullamlan tohum, gübre,alet-makina, hayvancılık girdileri gibi faktörlerin yanısıra, müteşebbisçiftçilerineğitim ve yaşlarının etkileri de araştırılmıştır.SUMMARYThe management factor has mostlybeen neglected iıı '.scientific studies.But it is a known tact that the initialdecision and subsequent behavioı ofthis factor has an important role inthe allocation and the use of resourees.İt can alsa be assumed thatexpedenee, educatian, the way of ,life,personal charaeteristies, and the soeioeconomicalbehavior of a farm managerhave an effect on his, success.When the economical analysesof the farms are done by means of productionfunctions, it is possible toinciude same characterİstics of the managersin these fUı1ctions and determinetheir effects on the production. Thiscan be realized by dummy variablesin the produetion functiotls.In this study, logaritmie CobbDouglastypeof production functionshave been used. The effect of the levelof education, and the age of the farınmanagersalong with the factors suchas seed, fertilizer, machinery, and livestaekinputs on the gross income thathas been taken as the dependent variablein the functions has been examined.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ataunizfd41314, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {9}, pages = { - }, doi = {}, title = {MUTEŞEBBİS FAKTÖRÜNÜN TARIMSAL ÜRETİMDEKi ETKİSİNİN EKONOMETRİK BİR YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Karagölge, Cahit} }
APA Karagölge, C . (2010). MUTEŞEBBİS FAKTÖRÜNÜN TARIMSAL ÜRETİMDEKi ETKİSİNİN EKONOMETRİK BİR YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 9 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2982/41314
MLA Karagölge, C . "MUTEŞEBBİS FAKTÖRÜNÜN TARIMSAL ÜRETİMDEKi ETKİSİNİN EKONOMETRİK BİR YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9 (2010 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2982/41314>
Chicago Karagölge, C . "MUTEŞEBBİS FAKTÖRÜNÜN TARIMSAL ÜRETİMDEKi ETKİSİNİN EKONOMETRİK BİR YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9 (2010 ):
RIS TY - JOUR T1 - MUTEŞEBBİS FAKTÖRÜNÜN TARIMSAL ÜRETİMDEKi ETKİSİNİN EKONOMETRİK BİR YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI AU - Cahit Karagölge Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 9 IS - 1 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi MUTEŞEBBİS FAKTÖRÜNÜN TARIMSAL ÜRETİMDEKi ETKİSİNİN EKONOMETRİK BİR YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI %A Cahit Karagölge %T MUTEŞEBBİS FAKTÖRÜNÜN TARIMSAL ÜRETİMDEKi ETKİSİNİN EKONOMETRİK BİR YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Karagölge, Cahit . "MUTEŞEBBİS FAKTÖRÜNÜN TARIMSAL ÜRETİMDEKi ETKİSİNİN EKONOMETRİK BİR YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9 / 1 (Aralık 2011): - .
AMA Karagölge C . MUTEŞEBBİS FAKTÖRÜNÜN TARIMSAL ÜRETİMDEKi ETKİSİNİN EKONOMETRİK BİR YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 9(1): -.
Vancouver Karagölge C . MUTEŞEBBİS FAKTÖRÜNÜN TARIMSAL ÜRETİMDEKi ETKİSİNİN EKONOMETRİK BİR YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 9(1): -.