MORKARAMAN KOYUNLARıNıN GEBELi(;İN SON SEKİz HAFfASI ve LAKTASYON PERYODLARINDA ENERJİ ve PROTEİN İHTİYAÇLARI

Öz ÖZETAltmış ade't 45-60 kg. ağırlığındaki gebe Morkaraman koyunları;gebeliğin üçüncü ayında replikasyona. tabi tutulmuşüç muameleye şansa bağlı olarak dağıtılmışlardır.Muameleler, NRe, 1966 standartları % 100 kabul edilerek,THBM 've HP üZ)erinden % 80, % 100 ve % 120 olarakiyi kalite kuru ot ve arpadan teşekkül eden rasyonlardan oluşturulmuştur.Koyunlar bu rasyonlarla gebeliğin son' seHzhaftası (59 gün), doğum peryodu (35 gün) ve laktasyon peryodunda(76 gün) beslenmişlerdi!. iDışarıda pataklar içinde yürütülen gebelik per.iyodu sonundaen fazla ağırlık artışı % 100 besleme ,düzeyi uygulananlardaolmuş ve % 120 besleme düzeyinden önemli (P <0,05 )derecede daha fazla bir canlı ağırlık artışı sağlanmıştır. Budurum o zaman havaların çok soğuk olması ve /:.esadüfen% 120 besleme düzeyi grubunun en dıştaki su toplayan padoHardabulunmasına bağlanmıştır.Ağıl içindeki patoklarda yürütülen lakıasyon devresi sonunda% 100 ve % 120 besleme düzeyi grubu koyunları, % 80besleme düzeyi grubu koyunlarından önemli (P < 0,05) olarakdaha fazla canlı ağırlık artışı göstermişler ve % 120 beslemedüzeyi grubu koyunları, % 100 besleme düzeyi grubukoyunlanndan daha fazla canlı ağırlık artışı sağlamışlardır.Laktasyon süresince Morkaraman koyunlarım N.R.C. s tandartlarının% nO'unun verilmesinin uygun olacağı saptanmıştır.Süt, yapağı "ı~rimleri, kuzuların doğum ağırlıkları ve kuzularınsütten kesim ağırlıkları, rasyonlJa.rdaki THBM ve HParttıkça yükselme göstermişse de, farklar istatistik bakımındanönemli (P < 0,05) bulunmamıştır.THE PROTEIN AND ENERGY (TDN) REQUIREMENTS OF MOR KARAMAN SHEEP IN THE LAST 8-WEEKS OF PREGNANCY AND THE LACTATION PERIODSSUMMARYin this trial 60 three - monthpregnant ewes, averaging 57;ıkg.were randomly alloted to the tworeplieated treatments aecording torandomized bloek design. The basalrations were eomposed ofgood quality, sun eured praidehayand barley. The levels of nutritionused as TDN and CP inthis experiment were 80 %, 100 %and 120' % of the N.R.C. (1966)requirements. The ewes were fedduring last 8 . weeks of pregnaney(59 days), parturation (35 days)and lactation (76 days) periods.During last 8 - weeks of pregnaneythe experiment was carriedout outside of the sheep barn inwooden fenee line bunks. OveraUbody weight changes of 100 % ofN.R.C. group 'were signifieantly(P<O,05) greater than those ofthe group of 120%. This IDightbe due to, cold weather duringthis period, and these two replicatesof 120 % group ewes werein the pens where bedding waswet due to the bad drainage ofthose pens.During parturation and lactationperiods the experiment wascarried out inside the sheep bamOverall body weight changes of100- % of N.R.C. group and 120 %N.R.C. group were significantly(P<0,05) greater than those of80 % of N.R.C. group. The body110weight chafiges of 120 % of N.R.C.group were greater than those of100 OYo of N.R.C. group, but the differenceswere :Qot significant(P<0,05). From the results obtained,it could be recommendedthat under confined condHions,Mor Karaman ewes need 110 % ofthe N.R.C. requirements, duringgestation and laetation periods.As the feeding level increased,themilk production, fleeee weightsof the e\yes, hirth weigbts andweights of the lambs increasedbut the differences were not signifieant(P<O,05),.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ataunizfd41166, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {6}, pages = { - }, doi = {}, title = {MORKARAMAN KOYUNLARıNıN GEBELi(;İN SON SEKİz HAFfASI ve LAKTASYON PERYODLARINDA ENERJİ ve PROTEİN İHTİYAÇLARI}, key = {cite}, author = {Haşi̇moğlu, Sümer and Aksoy, Ayhan and Çakır, Ahmet and Uçarcı, Ferit and Özen, Nihat} }
APA Haşi̇moğlu, S , Aksoy, A , Çakır, A , Uçarcı, F , Özen, N . (2010). MORKARAMAN KOYUNLARıNıN GEBELi(;İN SON SEKİz HAFfASI ve LAKTASYON PERYODLARINDA ENERJİ ve PROTEİN İHTİYAÇLARI . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 6 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2972/41166
MLA Haşi̇moğlu, S , Aksoy, A , Çakır, A , Uçarcı, F , Özen, N . "MORKARAMAN KOYUNLARıNıN GEBELi(;İN SON SEKİz HAFfASI ve LAKTASYON PERYODLARINDA ENERJİ ve PROTEİN İHTİYAÇLARI" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (2010 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2972/41166>
Chicago Haşi̇moğlu, S , Aksoy, A , Çakır, A , Uçarcı, F , Özen, N . "MORKARAMAN KOYUNLARıNıN GEBELi(;İN SON SEKİz HAFfASI ve LAKTASYON PERYODLARINDA ENERJİ ve PROTEİN İHTİYAÇLARI". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (2010 ):
RIS TY - JOUR T1 - MORKARAMAN KOYUNLARıNıN GEBELi(;İN SON SEKİz HAFfASI ve LAKTASYON PERYODLARINDA ENERJİ ve PROTEİN İHTİYAÇLARI AU - Sümer Haşi̇moğlu , Ayhan Aksoy , Ahmet Çakır , Ferit Uçarcı , Nihat Özen Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 6 IS - 2 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi MORKARAMAN KOYUNLARıNıN GEBELi(;İN SON SEKİz HAFfASI ve LAKTASYON PERYODLARINDA ENERJİ ve PROTEİN İHTİYAÇLARI %A Sümer Haşi̇moğlu , Ayhan Aksoy , Ahmet Çakır , Ferit Uçarcı , Nihat Özen %T MORKARAMAN KOYUNLARıNıN GEBELi(;İN SON SEKİz HAFfASI ve LAKTASYON PERYODLARINDA ENERJİ ve PROTEİN İHTİYAÇLARI %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Haşi̇moğlu, Sümer , Aksoy, Ayhan , Çakır, Ahmet , Uçarcı, Ferit , Özen, Nihat . "MORKARAMAN KOYUNLARıNıN GEBELi(;İN SON SEKİz HAFfASI ve LAKTASYON PERYODLARINDA ENERJİ ve PROTEİN İHTİYAÇLARI". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 / 2 (Aralık 2010): - .
AMA Haşi̇moğlu S , Aksoy A , Çakır A , Uçarcı F , Özen N . MORKARAMAN KOYUNLARıNıN GEBELi(;İN SON SEKİz HAFfASI ve LAKTASYON PERYODLARINDA ENERJİ ve PROTEİN İHTİYAÇLARI. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 6(2): -.
Vancouver Haşi̇moğlu S , Aksoy A , Çakır A , Uçarcı F , Özen N . MORKARAMAN KOYUNLARıNıN GEBELi(;İN SON SEKİz HAFfASI ve LAKTASYON PERYODLARINDA ENERJİ ve PROTEİN İHTİYAÇLARI. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 6(2): -.