KEMALİYE İLÇESİNDE BİR DAĞ KÖYÜ "KABATAŞ"

Öz ÖZETKabataş, bulunduğu bölgede temsili bir köydür. Diğer köylerde denüfus boşalması. ve diğer benzer problemler vardır. Nüfusun göçüşüKabataş için özel bir olay değildir. B~ hadise bütün dünyada giJrÜımektedir.Çiftlik dişında istihdam imkanlarımn bulunması halinde çiftlikteçalışan insan gücünün fırsat maliyeti çok yüksek olacaktır.Bu tip köyler tamamiyle terkedilmemelidir. Çünkü mevcut düzendeköyden göç etmeyenler işlemek üzere daha fazla araziye sahip olabi-.lirler. Fakat Kabataş'ta henüz arazi bir/eştirm/! "Konsolidasyon"yapılmamaktadır. Eski geleneksel mülk sahipliği devam etmekte, köyüterk edenler arazilerini kiraya veya ortağa vermek yerine boş bırakmaktadır/ar.Kabataş köylüsü için dışarda çalışmafikri geleneksel bir hal almıştır.Hakikaten birçok aile, eş, baba ve erkek evlatlarının sen/!ni/ı uzunbir peryodunda dışarda çalışmasını normal karşılamaktadır. Halbukigenç nesil, eş ve çocuklarını da almak suretiyle şehre yerleşmı::k üzereköyü devamlı olarak terketme durumundadırlar.Kabataş köylüleri köylerine çok bağlıdırlar. Bunların birçoğu yaztatil/erini, köylerinde gt;çirmektedirler; bunlar köydeki evlerini de sadecebu maksat için muhqfaza etmektedirler. Kısaca d/!vam eden göçbakımmdan bu küçük köy enteresan bir çalışma manzarası arzetmektedir.ONE MOUNTAİN VILLLAGE IN KEMALİYE COUNTY "KABATAŞ"Kabataş village is quite representativeof many vilIage in this partieulararea. Other villages 8how thesame depletion of population, andpresent the same problems.The mavement of people fromvillage is not to be deplored, beeauşeit is natural phenomena taking placethe world over. If employment opportunitiesexist on the outside, the opportunityeast of remaining in fanningbecomes too great.on the other hand the village ofthis shouıd not be abondaned entire!y,because under a proper setting, theones remaining in farming will have moreland to work with. This adjustmentin land eonsolidaiion has not as yet takenplaee in Kabataş. The old tradiHanalbarries of land ownership eontinue,and those away would rather leavetheir land idle than rent it to otherswho remain.İn Kabataş the "Working away"eoncept has bacome traditiona1. infaet several fatnilies have acceptedthe praetice of having the husbandand father away for the greater of thetime year after-year. However, the youngermen are beginning to make theirmove permanent by taking their familieswith them to he eity.it was observed that all 'formerresidents stilI maintained strong tieswith he willage. Most of them returnto Kabataş on their vaeations. Samefamilies maintain their house therejust for summer occupaney. All inallthis smaIl viııage presents an inte~resting study in ineomplete migration.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ataunizfd40790, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {3}, pages = { - }, doi = {}, title = {KEMALİYE İLÇESİNDE BİR DAĞ KÖYÜ "KABATAŞ"}, key = {cite}, author = {Fenske, Leo J. and Gülten, Şefkati} }
APA Fenske, L , Gülten, Ş . (2010). KEMALİYE İLÇESİNDE BİR DAĞ KÖYÜ "KABATAŞ" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 3 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2947/40790
MLA Fenske, L , Gülten, Ş . "KEMALİYE İLÇESİNDE BİR DAĞ KÖYÜ "KABATAŞ"" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (2010 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2947/40790>
Chicago Fenske, L , Gülten, Ş . "KEMALİYE İLÇESİNDE BİR DAĞ KÖYÜ "KABATAŞ"". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (2010 ):
RIS TY - JOUR T1 - KEMALİYE İLÇESİNDE BİR DAĞ KÖYÜ "KABATAŞ" AU - Leo J. Fenske , Şefkati Gülten Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 3 IS - 2 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi KEMALİYE İLÇESİNDE BİR DAĞ KÖYÜ "KABATAŞ" %A Leo J. Fenske , Şefkati Gülten %T KEMALİYE İLÇESİNDE BİR DAĞ KÖYÜ "KABATAŞ" %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Fenske, Leo J. , Gülten, Şefkati . "KEMALİYE İLÇESİNDE BİR DAĞ KÖYÜ "KABATAŞ"". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3 / 2 (Aralık 2010): - .
AMA Fenske L , Gülten Ş . KEMALİYE İLÇESİNDE BİR DAĞ KÖYÜ "KABATAŞ". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 3(2): -.
Vancouver Fenske L , Gülten Ş . KEMALİYE İLÇESİNDE BİR DAĞ KÖYÜ "KABATAŞ". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 3(2): -.