IĞDIR DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDE DRENAJ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAH OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Öz ÖZET Iğdır D. Ü. Çiftliği arazisinde drenaj sorununa uygun bir çözüm yolu bulmak ve çorak toprakların ekonomik olarak ıslah edi/ebi/me 0lanaklarmı ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışmalarda, arazinin çoraklaıçma nedenlerini belirtmek için uygun görüler. yerlerde toprak profili açılmış, tuzluluk ve jips ihtiyacı dağı/ımını saptamak için tuzluluk ve jips ihtiyacı haritalan, taban suyunun akış yönünü belirlemek için taban suyu eş düzey haritalaraı ve arazinin genel eğimini saptamak için de topoğrafik harita çıkarlımıştır.Laboratuvarda ve arazideyapılan ön çalışmalarla kimyasal ıslah maddesi olarak sülfürik asit kullanılmasının uygun olduğu sonucuna 'vanlmış, kimyasal ıslah~yımaka uygulamanyla ıslah için gerekli ve yeterli olacak asit ıe yıkama suyu miktarı saptanmıştır. Islahtan sonra tekrar tuzluIaşmayı önlemek için sulama suyuna ilave olarak toprağa uygulanması gerekli yıkama suyu miktarı hesaplamş, bu yıkama suyunun boşalımını sağlayacak drenaj sistemi için uygun olacak dren derinliği ve dren aralığı belirlemiş, toprak verimliliğini artırmak için öinerilerde bulunulmuştur.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ataunizfd41064, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {4}, pages = { - }, doi = {}, title = {IĞDIR DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDE DRENAJ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAH OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR}, key = {cite}, author = {Kırımhan, Sücaattin} }
APA Kırımhan, S . (2010). IĞDIR DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDE DRENAJ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAH OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 4 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2953/41064
MLA Kırımhan, S . "IĞDIR DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDE DRENAJ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAH OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2010 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2953/41064>
Chicago Kırımhan, S . "IĞDIR DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDE DRENAJ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAH OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2010 ):
RIS TY - JOUR T1 - IĞDIR DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDE DRENAJ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAH OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AU - Sücaattin Kırımhan Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 4 IS - 2 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi IĞDIR DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDE DRENAJ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAH OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR %A Sücaattin Kırımhan %T IĞDIR DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDE DRENAJ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAH OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Kırımhan, Sücaattin . "IĞDIR DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDE DRENAJ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAH OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 4 / 2 (Aralık 2010): - .
AMA Kırımhan S . IĞDIR DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDE DRENAJ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAH OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 4(2): -.
Vancouver Kırımhan S . IĞDIR DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDE DRENAJ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAH OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 4(2): -.