İki buğday çeşidinde tohum ve gübre miktarı üzerine bir araştırma

Öz ÖZETDoğu Anadolu bölgesinin bir kısmın! teşkil eden Erzurumovası, denemenin uygulanması için seçilmiştir. Deniz seviyesindenyaklaşık olarak 2000 m. yükseklikte bulunan bu yer ikhm (izelliğibakımından tamamen ayrı bir öze11ik taşımaktadır. Erzurumovasında gece ile gündüz, yazla kış arasındaki sıcaklık farklan çokbüyüktür. Bu bölgede yüksek basınç hakim olduğu için kışlar uzunve soğuk geçer. Erzurum meteoroloji istasyonu kayıtlarına göreson 35 yıl/ık yağış ortalaması 450-550 mm. arasındadır. Bu kadardeğişik özellik arz eden bir yerde bu denemenin kurulmasmın esasgayesi, hangi varyete çeşidin i ne miktarda tohum ve gübre kullanarakkıraç şartlarda azami mahsül verimini sağlamaktır. Denemeneticesinde en iyi Lancer çeşidi. Tohum mikfarı olarak en iyi verimm2 ye 300-350 adet dane verilenle, varyere tohum interaksiyonundaise Lancer çeşidinin m2 ye 300 adet dane atılan parselinden alınmıştır.Varyete x gübre x tohum miktarı interaksiyonunda ise enüstün verimi Lancer buğdaymın N9 gübre kombinasyonunda m2 ye300 adet dane atılan parseli vermektedir.RESUMEUNE RECHERCHE SUR DEUX VARİETES DE BLE LA QUANTITED'ENGRAIS ET DE GRAİNS.La plain d'Erzurum qui est unepartie de la region de l'Anatolie Orienta!e a ete choisi pour l'applicationde l'essaie. Cette region quİ se trouvea peu pres a 2000 metres d'altitude,presente un caractere tout a fait particulierpour ce qui est de son c1imat.La difference de temperature entreLe jour et la nuit, Yere et l'hiver esttres grande. Dans cette region l'hiverest long et rigoureux a cause de Lahaute pressian.O'apres les registers de la Stationmeteoroliogique, la moyenne des pricipitationssur 30 ans est de 450-500mm. par an.C'est pour rechercher, en conditiousnseches dans ce heu prarticulier, lavariete et la q uantite de gain et d'engraisa utiliser, qu'une telIe experience aete effectue dans ces conditions particnlier.Les resultats de cette experiencesont donne ceci: Les meilleurs semencessont de la variete " Lancer", la meilleurequantite est de 300 a 350 grainespar m2.Si I'on considere la variete et lasemence de variete "Lancer", on aobtenu 300 unites par m2 sur la parceIleensemenceSi 1'on considere Ies effets conjointsde La variete et de la quantite d'engraiset de semence, la meilleure productiona ete obtenu par la combjnaison duble "Lancer" et de 1'engrais N9 avecun ensemencement de 300 unites aum2 par parceııe.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ataunizfd40699, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {2}, pages = { - }, doi = {}, title = {İki buğday çeşidinde tohum ve gübre miktarı üzerine bir araştırma}, key = {cite}, author = {Barutçu, A.kerim} }
APA Barutçu, A . (2010). İki buğday çeşidinde tohum ve gübre miktarı üzerine bir araştırma . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 2 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2941/40699
MLA Barutçu, A . "İki buğday çeşidinde tohum ve gübre miktarı üzerine bir araştırma" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (2010 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2941/40699>
Chicago Barutçu, A . "İki buğday çeşidinde tohum ve gübre miktarı üzerine bir araştırma". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (2010 ):
RIS TY - JOUR T1 - İki buğday çeşidinde tohum ve gübre miktarı üzerine bir araştırma AU - A.kerim Barutçu Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 2 IS - 2 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi İki buğday çeşidinde tohum ve gübre miktarı üzerine bir araştırma %A A.kerim Barutçu %T İki buğday çeşidinde tohum ve gübre miktarı üzerine bir araştırma %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Barutçu, A.kerim . "İki buğday çeşidinde tohum ve gübre miktarı üzerine bir araştırma". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2 / 2 (Aralık 2010): - .
AMA Barutçu A . İki buğday çeşidinde tohum ve gübre miktarı üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 2(2): -.
Vancouver Barutçu A . İki buğday çeşidinde tohum ve gübre miktarı üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 2(2): -.
IEEE A. Barutçu , "İki buğday çeşidinde tohum ve gübre miktarı üzerine bir araştırma", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 2, sayı. 2, Ara. 2010