ERZURUM'DA SULU ŞARTLAR ALTINDA TOHUMLARl AZOTOBACTER CHROOCOCCUM İLE AŞILAMANIN, BUGDAY, PATATES VE MISIR BİTKİLERİNİN VERİMİNE TESİRİ

Bazı Doğu Avrupa ülkelerinde yapı/an araştırmalara giire tohum/ann Azotobacterin denen bakteriya/ gübrey/e aş//anması sonucu mahsulün önemli miktarda arttığı bi/diri/mekıedir. Atatürk Üniversitesi Çift/iği 6. no.lu kuyu civarında yapdan bu araştırmada buğday, patates ve mısır deneme bitki/eri o/arak ku/lanı/mış Fe tohumları Azotabacter chroococcum süspansiyonu i/e muamele edi/miştir. Bir set parsel/ere ayrıca suni gübre ilave edi/miştir. 1969 yı/ı sonbaharında yapilan hasat sonunda bitki/erin sap ve dane verimleri istatistiki analize tabi tutulmuştur. Patates ve mısırm yumru ve dane veriminin arttığı ve bunun da en faz/a "bakteri -+- suni gübre" veri/en parsellerde olduğu KÖtÜ/müşıür. Diğer hususlarda O'nemli bir fark bu/ut/mamışllr.

ERZURUM'DA SULU ŞARTLAR ALTINDA TOHUMLARl AZOTOBACTER CHROOCOCCUM İLE AŞILAMANIN, BUGDAY, PATATES VE MISIR BİTKİLERİNİN VERİMİNE TESİRİ

The Effect of Inoculation of the Seeds With Azotobacter chroococcum on the Yields of Wheat, Potata and Corn Under Irrigated Conditions in Erzurum According to same researches madein same Eeast European Countries, inoculation of same crop seeds with a bacterial fertilizer called Azotobacterin, increased yield considerably. For this purpose aresearch was conducted on Atatürk University Farm in the vicinity of well nO.6 using wheat potatae and com as test plants. The seeds of the plants, were treated with Azotobacfer chrococcum suspansion for inoculation. Besides. a mİxed fertiiizer of N P K was added to same plots. After harvest in 1969 autumn, grain and residue of the plants were analyzed statisticaHy on dry basis. It was shown that the yields of potata and com increased sİgnificantly especially in the plots to which Azotohacter chrococcum N P K fertilizer was added. Among other plots no significant differences were found.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ataunizfd40706, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {2}, pages = {15 - 23}, doi = {}, title = {ERZURUM'DA SULU ŞARTLAR ALTINDA TOHUMLARl AZOTOBACTER CHROOCOCCUM İLE AŞILAMANIN, BUGDAY, PATATES VE MISIR BİTKİLERİNİN VERİMİNE TESİRİ}, key = {cite}, author = {Aksoy, Necati} }
APA Aksoy, N . (2010). ERZURUM'DA SULU ŞARTLAR ALTINDA TOHUMLARl AZOTOBACTER CHROOCOCCUM İLE AŞILAMANIN, BUGDAY, PATATES VE MISIR BİTKİLERİNİN VERİMİNE TESİRİ . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 2 (3) , 15-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2942/40706
MLA Aksoy, N . "ERZURUM'DA SULU ŞARTLAR ALTINDA TOHUMLARl AZOTOBACTER CHROOCOCCUM İLE AŞILAMANIN, BUGDAY, PATATES VE MISIR BİTKİLERİNİN VERİMİNE TESİRİ" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (2010 ): 15-23 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2942/40706>
Chicago Aksoy, N . "ERZURUM'DA SULU ŞARTLAR ALTINDA TOHUMLARl AZOTOBACTER CHROOCOCCUM İLE AŞILAMANIN, BUGDAY, PATATES VE MISIR BİTKİLERİNİN VERİMİNE TESİRİ". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (2010 ): 15-23
RIS TY - JOUR T1 - ERZURUM'DA SULU ŞARTLAR ALTINDA TOHUMLARl AZOTOBACTER CHROOCOCCUM İLE AŞILAMANIN, BUGDAY, PATATES VE MISIR BİTKİLERİNİN VERİMİNE TESİRİ AU - Necati Aksoy Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 23 VL - 2 IS - 3 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi ERZURUM'DA SULU ŞARTLAR ALTINDA TOHUMLARl AZOTOBACTER CHROOCOCCUM İLE AŞILAMANIN, BUGDAY, PATATES VE MISIR BİTKİLERİNİN VERİMİNE TESİRİ %A Necati Aksoy %T ERZURUM'DA SULU ŞARTLAR ALTINDA TOHUMLARl AZOTOBACTER CHROOCOCCUM İLE AŞILAMANIN, BUGDAY, PATATES VE MISIR BİTKİLERİNİN VERİMİNE TESİRİ %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Aksoy, Necati . "ERZURUM'DA SULU ŞARTLAR ALTINDA TOHUMLARl AZOTOBACTER CHROOCOCCUM İLE AŞILAMANIN, BUGDAY, PATATES VE MISIR BİTKİLERİNİN VERİMİNE TESİRİ". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2 / 3 (Aralık 2010): 15-23 .
AMA Aksoy N . ERZURUM'DA SULU ŞARTLAR ALTINDA TOHUMLARl AZOTOBACTER CHROOCOCCUM İLE AŞILAMANIN, BUGDAY, PATATES VE MISIR BİTKİLERİNİN VERİMİNE TESİRİ. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 2(3): 15-23.
Vancouver Aksoy N . ERZURUM'DA SULU ŞARTLAR ALTINDA TOHUMLARl AZOTOBACTER CHROOCOCCUM İLE AŞILAMANIN, BUGDAY, PATATES VE MISIR BİTKİLERİNİN VERİMİNE TESİRİ. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 2(3): 15-23.
IEEE N. Aksoy , "ERZURUM'DA SULU ŞARTLAR ALTINDA TOHUMLARl AZOTOBACTER CHROOCOCCUM İLE AŞILAMANIN, BUGDAY, PATATES VE MISIR BİTKİLERİNİN VERİMİNE TESİRİ", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 2, sayı. 3, ss. 15-23, Ara. 2010