Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Bir Zenginlik Alameti: Lapis Lazuli Taşından Mühür

Uṣur-ša-İštar, Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Anadolu’da faaliyet gösteren hatırı sayılı tüccarlardan biridir. Bu çalışmada kendisinin kardeşi Hunia’ya Zalpa şehrinden göndermiş olduğu mektup ele alınmaktadır. Mektupta Uṣur-ša-İštar, kardeşinden lapis lazuliden bir mühür satın alarak göndermesini ve bu mührün bir itibar göstergesi olduğunu belirtmektedir

Kaynakça

Albayrak İ. 2016: “Uṣur-ša-İštar Arşivinden Bakır Ticareti İle İlgili Bir Mektup”, Ahmet Ünal Armağan Kitabı, İstanbul, 25-33.

Balkan K.-Landsberger B. 1950: “Asur Kralı İrişum’un Kültepe’de 1948’de Bulunan Kitabesi”, Belleten 14/54, Ankara, 171.218.

Barjamovic G. 2011: A Historical Geography of Anatolia in the Old Assyrian Colony Period, Copenhagen.

Bilgiç E. 1947: “Çivi yazılı Hukuki-İktisadi Kaynaklar, Mahiyet ve Muhtevaları”, Belleten 11/44, Ankara, 571-602.

Çeçen S. 1990: Ankara Müzesi’ndeki Yeni Kültepe Metinlerinden Elde Edilen Neticeler, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara.

Çeçen S. 1999: “Uṣur-ša-İštar, Eski Asur Kralı Sargon’un Oğlu mu?”, XII. Türk Tarih Kongresi (Ankara: 12-16 Eylül 1994), 59-64.

Çeçen S.-Gökçek L. G. 2015: “Asur Ticaret Kolonileri Dönemi Tüccarlarından Uṣur-ša-İštar’ın Saray ve Kurumlar ile Yazışmalarından Bazı Örnekler”, Cappadocia Journal of History and Social Sciences, Volume 9, 463-482.

Çeçen S.-Gökçek L. G. 2016: “Asurlu Bayan Akadia’nın Ağabeyi Uṣur-ša-İštar’a Göndermiş Olduğu Üç Mektup, Cappadocia Journal of History and Social Sciences, Volume 7, 247-264.

Çeçen S.-Gökçek L. G. 2017: “Uṣur-ša-İštar Ailesinden Šimat-Su’en’e Ait Dört Mektup, Cappadocia Journal of History and Social Science-9, 463-482.

Donbaz V.-Veenhof K.R. 1985: “New Evidence for Some Old Assyrian Terms”, Anatolica 12, 131-135.

Günbattı C. 2008: “An Eponym List (KEL G) from Kültepe”, AoF 35/1, 103-132.

Günbattı C. 2012: Kültepe-Kaniş Anadolu’da İlk Yazı, İlk Belgeler, Kayseri.

Günbattı C. 2014: Harsamna Kralı Hurmeşi’ye Gönderilen Mektup ve Kaniš Kralları, Ankara.

Hakan E. 2008: “Uṣur-ša-İštar Arşivinden (Kt. n/k) Šimat-Su’en’in Bir Mektubu”, VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri-I, Ankara 2010. 273-284.

Gökçek L. G. 2001: Koloni Devri Anadolu’sunda Faaliyet Gösteren Asurlu Tüccar Aileler (Šu-Laban’ın oğlu İmdīlum, Aššur-imittī’nin oğlu Uṣur-ša-İštar ve Aššur-rē’ī’nin oğlu Pilah-İštar), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Ankara.

Lewy J. 1955: “Old assyrian husârum and Sabchunyâtôn’s Story about Chusor” IEJ 5/3, 154-162.

Özkan S. 2010: “Kaniš’te Mühür Sanatı” Anadolu’nun Önsözü Kültepe kaniş-Karumu, Asurlular İstanbul’da, İstanbul, 148-153.

Sugiyama T. 1997: Eski Asur Ticaret Kolonileri Devri’nde Ticareti Yapılan Nadir Mallar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Veenhof K. R. 2003: The Old Assyrian List of Year Eponyms From Karum Kanish and Its Chronological Implications, Ankara.

Veenhof K. R. 2010: “Eski Asur Kara Ticaretinin Yapısı”, Anadolu’nun Önsözü Kültepe-Kaniş Karumu Asurlular İstanbul’da, İstanbul, 56-63.

Yıldırım N. 2014: Kültepe Tabletlerinde Geçen Süs Eşyaları ve Bunların Ticareti, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Kaynak Göster

APA Çeçen, S. & Gökçek, L. G. (2021). Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Bir Zenginlik Alameti: Lapis Lazuli Taşından Mühür . Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi , 0 (72) , 83-90 . DOI: 10.14222/Turkiyat4551