AHMET OKTAY’IN “ORPHEUS İLE EURYDİKE’DEN” 1 VE RAİNER M.RİLKE’NİN “ORPHEUS, EURYDİKE, HERMES”2 ADLI ŞİİRLERİNDE ÖLÜM SORUNSALI

Bu çalışmanın ereği, Ahmet Oktay ile Rainer M. Rilke’nin, arka planı “Orpheus ve Eurydike” adlı mitsel öyküye dayanan iki farklı şiirini ölüm olgusu ekseninde karşılaştırarak açımlamaktır.

The death problematic in the poems of Ahmet Oktays “Orpheus and Eurydike” and R.M.Rilkes “Orpheus, Eurydike, Hermes”

The aim of this study is to compare and analyze the two different poems by A. Oktay and R. M. Rilke, both based on the mythic story called “Orpheus and Eurydike”, focusing on the fact of death. 

Kaynak Göster

APA Kızıler, F . (2010). AHMET OKTAY’IN “ORPHEUS İLE EURYDİKE’DEN” 1 VE RAİNER M.RİLKE’NİN “ORPHEUS, EURYDİKE, HERMES”2 ADLI ŞİİRLERİNDE ÖLÜM SORUNSALI . Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi , 14 (33) , 81-97 .