Farklı İllerden Gelen Üniversite Öğrencilerinin Kış Sporları Merkezlerinden Yararlanma Durumlarının Belirlenmesi: Erzurum Atatürk Üniversitesi Örneği

Öz Üniversiteler bulundukları kente büyük katkılar sunmaktadır. Bu katkıların başında ekonomik ve sosyal yönden canlılık katkı sağlaması sayılabilir. Ayrıca geldikleri kentteki farklı rekreasyonel imkânlardan da yararlanabilirler. Bu bağlamada Erzurum kenti diğer kentlerde bulunmayan veya az bulunan kış sporları imkânlarına sahiptir. Kışın uzun geçtiği sosyal imkânların oldukça kısıtlı olduğu dönemde kış sporlarına yönelik merkezlerin ve imkânların çok fazla olduğu ve kentte rahatça ulaşma imkânı olması Erzurum kentini bu yönden avantajlı hale getirmektedir. Ancak il dışından üniversiteye gelen öğrencilerin kış sporlarından ne derece yararlanabildiklerini ve yaralanmada sorunlar varsa neler olduğunu belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Çalışmada Atatürk Üniversitesi’ne il dışından gelen öğrenciler, Erzurum deyince ilk akla kış kenti geldiğini, ayrıca tesislerden yeterince yaralanamadığını, bunun başlıca nedenleri olarak zaman, ulaşım ve ekonomik nedenler olarak sıraladığı belirtmişlerdir. Bu konuyu çözmek için Atatürk Üniversitesi seçmeli derslerde kış sporları dersini açmıştır. Ancak öğrencilerin sadece %5’nin bilgisi olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda bu sorunların çözümü için bazı tavsiyelerde bulunulmuştur.

Kaynakça

Ağduman, F. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Motivasyon ve Tatminlerinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Akat, Ö. (2008). Turizm İşletmeciliği. Bursa: Ekin Basım Yayın.

Albayrak, A. (2013). Alternatif Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.

Demiroğlu, C.O. (2014). Kış Turizmi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Ercan, F. (2019). “Çevrimiçi Seyahat Rehberlerinde Destinasyon Çekicilik Unsurlarının Analizi: “Turkey Home” Örneği”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(2), 543-564.

Selçuk, G. N. (2012). “Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Analizi Ve Erzurum Ekonomisine Katkısı”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 317-330.

İlban, M. O., Kaşlı, M. (2008). Kış Turizmi. ed.) Hacıoğlu, N., Avcıkurt, C., Turistik Ürün Çeşitlendirmesi. Ankara: Nobel Basım ve Dağıtım.

İstanbullu Dinçer, F., Demiroğlu, O. C. (2015). Kış Turizminin Gelişimi Ve Türkiye’nin Kış Turizmi Politikası. D. Küçükaltan, H. Çeken ve ŞO Mercan. Değişik perspektifleriyle turizm politikası ve planlaması, 55-84.

Köse, E. (2013). “Eğitim Kurumlarında Gerçekleştirilen Ders Dışı Etkinliklerin Sınıflandırılmasına Yönelik Bir Öneri”. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 2(2), 336-353.

O’brien, E., Rollefson, M. (1995). “Extracurricular Participation And Student Engagement”. Ers Spectrum. 13(3), 12-15.

Özer, S., Dikmen, O., (2019). Erzurum’da Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Kış Turizm Merkezlerini Tanıma ve Yararlanma Durumlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırm. The First International Winter Tourism Congress (IWTC 2019) (ss.214-224). Erzurum, Türkiye.

Özçoban, E. (2019). “Türkiye’de Kış Turizmi ve Erciyes Kayak Merkezi Üzerine Bir Değerlendirme”. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (3), 1606-1625.

Tütüncü, Ö., Aydın, İ., Küçükusta, D., Nilgün, A., İlkay, T. (2011). “Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımını Etkileyen Unsurların Analizi”. Spor Bilimleri Dergisi, 22(2), 69-83.

Vanat, L. (2018). 2018 International Report On Snow and Mountain Tourism.

Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. (2004). Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Url-1, https://www.tursab.org.tr/apps/OldFiles//dosya/12196/tursab-kis-turizmi-raporu119314251845-1_12196_3978793.pdf (Erişim Tarihi: 08.06.2019)

Url-2, https://www.gmdergi.com/sektorel-haberler/kis-turizmi-son-3-yilin-en-iyi-sezonunu-yasiyor/ (Erişim Tarihi: 15.06.2019)

Url-3, https://yigm.ktb.gov.tr/TR-10176/kis-sporlari-turizmi-temali-ktkgb39ler.html (Erişim Tarihi: 20.05.2019)

Url-4,https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/erzurum/TurizmAktiviteleri/palandoken-kayak-merkezi (Erişim Tarihi: 12.04.2019)

Url-5, http://www.goerzurum.net/erzurum-da-turizm/erzurum-da-kis-turizmi/ (Erişim Tarihi: 15.06.2019)

Url-6, https://pekgezgin.com/erzurum-kayak-merkezleri/ (Erişim Tarihi: 21.05.2019)

Url-7, http://www.kartutkusu.com/forum/showthread.php/6302-Erzurum-Paland%C3%B6ken-Laleli-Kayak-Merkezi (Erişim Tarihi: 05.06.2019)

Url-8, https://erzurum.ktb.gov.tr/TR-56072/kis-turizmi.html (Erişim Tarihi: 06.06.2019)

Url-9, http://www.erzurumsporas.com.tr/tesisler/1/7/kayakla-atlama-kuleleri.html (Erişim Tarihi: 15.06.2019)

Kaynak Göster

APA Özer, S , Dikmen, O . (2020). Farklı İllerden Gelen Üniversite Öğrencilerinin Kış Sporları Merkezlerinden Yararlanma Durumlarının Belirlenmesi: Erzurum Atatürk Üniversitesi Örneği . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Cilt: 24 Özel Sayı , 371-384 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/59390/781582