Çayırlı İlçe Merkezi’nde (Erzincan) Tarımsal Faaliyetlerin Ekonomik Açıdan Önemi

Öz Çayırlı ilçe merkezi, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Yukarı Fırat Bölümü’nün Erzincan Yöresi’nde yer almaktadır. İlçe geneli 1062 km² yüzölçümüne sahiptir. Ekonomik hayat tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Araştırma sahasında tahıl tarımı önem taşımaktadır. Bu önem tarım arazilerinin büyük bir bölümünün bu gruba ayrılmış olmasından da kolayca anlaşılır. Tahıl tarımının önem kazanmasındaki en önemli özellik sahanın iklim şartları olduğu söylenebilir. Şeker pancarı ve fasulyesiyle meşhur olan ilçede, sulu tarım imkânı da mevcuttur. Ancak yine de istenilen düzeyde bir gelişme sağlanamamaktadır. Hayvan sayısının çok olmasına rağmen hayvancılığa bağlı sanayi ve ticaret faaliyetleri çok gelişmemiştir.

Kaynakça

Atalay. İ. (2001). Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya. İzmir.

Kaynak Göster

APA Yilmaz, Z , Sevindi, C . (2020). Çayırlı İlçe Merkezi’nde (Erzincan) Tarımsal Faaliyetlerin Ekonomik Açıdan Önemi . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Cilt: 24 Özel Sayı , 385-398 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/59390/852197