YENİ EKONOMİ VE FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Öz Bu çalışmada Yeni Ekonomi’nin finansal piyasalar üzerindeki etkisi analiz edilmektedir. Yeni Ekonomi kavramı, birçok iktisatçı tarafından enformasyon ve iletişim teknolojilerinin mikro ve makro ekonomik boyutta yarattığı değişimleri açıklamak amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle internet teknolojisinde görülen hızlı gelişme ticaretten turizme, eğitimden sağlığa kadar birçok alanı etkilemektedir. Diğer yandan bu tür teknolojiler 1990’lı yıllardan itibaren dünyadaki finans hizmetlerinde büyük bir dönüşümün yaşanmasına neden olmuş ve E-finans adı verilen yeni bir finansal hizmet sağlama yönteminin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bununla birlikte yeni teknolojiler, piyasada işlem yapan ekonomik birimlerin işlem maliyetlerinde düşüşler yaratırken enformasyonun taraflar arasındaki asimetrik dağılımından kaynaklanan sorunları da önemli ölçüde hafifletmektedir.

Kaynakça

Akın, H. Bahadır (2001), Yeni Ekonomi: Strateji, Rekabet, Teknoloji Yönetimi, 1. Basım, Çizgi Kitabevi, Konya.

Allen, F. vd. (2002), “E-finance: An Introduction”, Journal of Financial Research, 22, ss. 5 27.

Anbar, A. (2002), “Yeni Ekonomi ve E-Ticaretin İstihdam, Çalışanlar ve İnsan Kaynakları Üzerindeki Etkisi”, İş-Güç Dergisi, Cilt:4, Sayı:2. http:// http://www.isguc.org/edusun_yenieko.php, erişim:03/03/2004.

Atkinson, R. ve Court, R. (1998), The New Economy Index, Report, http://www.neweconomyindex.org, erişim:12/03/2004.

Bosworth, B. ve Triplet, J. E. (2000) “What’s New About The New Economy? IT, Economic Growth and Productivity”, International Productivity Monitoring, Vol:2, ss. 19 30.

Bozkurt, V. (2000), Enformasyon Toplumu ve Türkiye, 3. Baskı, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

Claessens, S. vd. (2000), “Electronic Finance: Reshaping the Financial Landscape Around the World”, The World Bank Financial Sector Discussion images/Electronic_Finance_Discussion_Paper_No_4.pdf., erişim:17/04/2004. No:4,

www1.worldbank.org/finance/assets/

Claessens, S. vd. (2001a), “Electronic Finance: A New Approach to Financial Sector www.ictupdate.cta.int/index.php/filemanager/ download/20/Glaessner- Claessens.pdf, erişim: 12/05/2004. Expert Meeting,

Claessens, S. vd. (2001b), “E-finance in Emerging Markets: Is Leapfrogging Possible?”, The World Bank Financial Sector Disscussion Paper, No:7. www1.worldbank.org/finance/ assets/images/E-Finance_II.pdf, erişim: 22/04/2004

Davies, G. vd. (2000), “Technology, the Internet and the New Global Economy”, Goldman Sachs Global Economic Paper.

Forster, N. (2000), “The Potential Impact of Third-wave technologies on Organizations”, Leadership and Organization Development Journal, 21/5, ss. 254 263.

İnternet: www.emerald-library.com, erişim:04/03/2004.

Gordon, R. (2000), “Does the New Economy Measure Upto the Great Inventions of the Past”, NBER Working Paper, No:7833.

Hilbert, Martin R. (2001), From Industrial Economics to Digital Economics:An Introduction to the Transition, United Nations Publication.

İnceoğlu, Mustafa M. (2002), Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Ticaret,

Compotek 2002, http://www.bornova.edu.tr/~inceoglu/comp otek_ el_tic.pdf, erişim:17/04/2004.

Jentzsch, R. ve Miniotas, A. (1999), “The Application of E-commerce to SME”, Proc. 10th.Austalusian Conference on Information Systems, ss. 435 448.

Karahan, Ö. (2003), “Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Finansal Piyasa Üzerine Etkileri”, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Derbent-İzmit, ss. 215 224.

OECD (1999), The Economic and Social Impact of E-commerce, OECD Publication.

Ökte, K. S. (2001), “Finansal Piyasalarda Asimetrik Enformasyon Problemi: Temel Kavramlar, Literatür ve Çözüm Önerileri”,Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi,Cilt: 19, Sayı:1-2, www.iktisat.uludag.edu.tr/dergi/9/10- kutlu/kutlu.htm - 98k, erişim: 20/06/2004

Özgener, Ş. (2003), Küçük ve Orta Boy İşletmelerin E-Ticarete Adaptasyonu ve Devletin Rolü”, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Derbent-İzmit, ss. 261 274.

Petersen, A. Mitchell ve Raghuram, G. Rajan (2000), “Does Distance Still Matter ? The Information Revolation in Small Business Lending”, NBER Working Paper, No:7685. http://dsl.nber.org/papers/w7685.pdf, erişim: 17/06/2004.

Söylemez, A. (2001), Yeni Ekonomi, Boyut Yayınları, İstanbul.

UNCTAD (2000), Building Confidence, Electronic Commerce and Development, http://www.r0.unctad.org/ecommerce/docs/building.pdf, erişim:22/04/2004.

Welfens, Paul J.J. (2002), Interneteconomics.net: Macroeconomics, Deregulation and Innovation, http:// www.interneteconomics.net, erişim :18/03/2004

http://www.wto.org, erişim:15/04/2004.

Kaynak Göster

Bibtex @ { atauniiibd35300, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {19}, pages = {151 - 165}, doi = {}, title = {YENİ EKONOMİ VE FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Saatci̇oğlu, Cem} }
APA Saatci̇oğlu, C . (2010). YENİ EKONOMİ VE FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 19 (1) , 151-165 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/2687/35300
MLA Saatci̇oğlu, C . "YENİ EKONOMİ VE FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ" . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2010 ): 151-165 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/2687/35300>
Chicago Saatci̇oğlu, C . "YENİ EKONOMİ VE FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2010 ): 151-165
RIS TY - JOUR T1 - YENİ EKONOMİ VE FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AU - Cem Saatci̇oğlu Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 165 VL - 19 IS - 1 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi YENİ EKONOMİ VE FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %A Cem Saatci̇oğlu %T YENİ EKONOMİ VE FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD Saatci̇oğlu, Cem . "YENİ EKONOMİ VE FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 1 (Kasım 2010): 151-165 .
AMA Saatci̇oğlu C . YENİ EKONOMİ VE FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2010; 19(1): 151-165.
Vancouver Saatci̇oğlu C . YENİ EKONOMİ VE FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2010; 19(1): 151-165.